Sju fakta om havsbaserad vindkraft

Läs mer om havsbaserad vindkraft, den nya förnybara energikällan i Sverige

Vad är koldioxidavtrycket från havsbaserad vindkraft?

Utsläppen från bygget av vindkraftverk uppvägs många gånger om av de utsläpp man sparar in genom att använda förnybar energi.

Påverkar vindkraftsparker fastighetsvärden?

Studier visar att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen inverkan på fastighetspriserna.

Hur påverkar havsbaserade vindkraftsparker turismen?

Havsbaserad vindkraft är något nytt i Sverige. Men från vad vi vet hittills finns det ingen anledning att tro att det skulle avskräcka turister från att besöka havet.
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på vi kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el