Naturgas – tryggt och effektivt

Naturgas ger betydligt mindre utsläpp än andra fossila bränslen och är driftsäkert och energieffektivt.

Du får gas med en trygg och stabil leverans. Vi anpassar ditt avtal till just din förbrukning och budget.

Naturgas är en av de mest driftsäkra energikällorna och ger betydligt mindre utsläpp än andra fossila bränslen – ett smidigt övergångsbränsle i skiftet till mer hållbar energi.

Christina Hallberg, Höganäs
Samarbetet har genom åren varit framgångsrikt. Ørsted är en professionell motpart i diskussioner och ger snabb respons vid frågor. Allt fungerar smidigt och bra.
Christina Hallberg, strategisk inköpare, Höganäs

Trygg leverantör av naturgas och biogas 

Gas ska vara enkelt. Därför har vi satsat på enkla och smidiga avtal med säkra leveranser. Vi har levererat gas till svenska företag sedan 1985 och sedan dess gjort stora investeringar i att öka mängden förnybar gas på marknaden. Med Ørsted får du en trygg och stabil leverantör som förstår hur ditt energiavtal bäst integreras i en hållbar, lönsam affärsmodell. 

Vi har naturgasavtal för alla behov, oavsett om du vill få naturgas till ett fast pris eller till ett rörligt pris som följer marknaden.

Vi genomgår en grön omställning och handlar samtidigt med naturgas. Hur fungerar det?

På Ørsted har vi en vision om en värld som helt drivs på grön energi. Hur kan vi ha en sådan vision och samtidigt handla med naturgas?

Gas är ett fossilt bränsle, så på lång sikt måste det fasas ut ur energisystemet, precis som kol. Hos oss på Ørsted kan du köpa naturgas, men även biogas, som är 100 % förnybart och inte bidrar till växthuseffekten. Att vi säljer naturgas är en del i en övergångsperiod som leder till ett 100 % grönt energisystem. Under denna övergångsperiod säkerställer naturgas leveranssäkerheten av energi i samhället medan hållbara energilösningar som vind- och solenergi växer sig ännu starkare. 

Sedan 70-talet har vi handlat med gas och har ett antal långsiktiga gaskontrakt, där det sista löper ut 2042. För att hålla fast vid vår vision kommer Ørsted inte att ingå nya långsiktiga kontrakt för gas. 

Har du ytterligare frågor?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om biogas, naturgas, förbrukning, fakturor och avtal.