Kan vindkraftverk återvinnas?


När vindkraftverken så småningom når slutet av sin livslängd återvinner vi upp till 95 procent av materialet de är gjorda av.

Fråga:


Fylls soptipparna med gamla vindkraftverk? Kommer problemet inte bara att bli värre i så fall?

Fakta:


Upp till 95 procent av ett vindkraftverk kan för närvarande återvinnas, och vi arbetar med de sista 5 procenten.


En liten men betydande utmaning


Vinden fortsätter alltid att blåsa, men turbinerna som används för att omvandla vinden till förnybar energi slits så småningom ut och behöver bytas ut. När vi avvecklar en vindkraftspark kan vi för närvarande återvinna mellan 85 och 95 procent av de material som turbinerna består av – mestadels stål. 

Turbinbladen är dock svårare att hantera. De är utformade för att vara lätta men mycket hållbara, och är vanligtvis gjorda av glasfiber eller kolfiber som hålls ihop med harts. De kan inte enkelt eller effektivt brytas ner för återvinning. 

Från den enda vindkraftspark som Ørsted hittills har avvecklat, Vindeby i Danmark, återvanns eller återanvändes 98 procent av kompositmaterialet antingen för forskning eller utställning, inklusive alla turbinblad.

Ørsteds soptippsförbud


I juni 2021 beslutade Ørsted att aldrig skicka turbinblad till deponi, utan att i stället återanvända, återvinna eller på annat sätt ta till vara på alla blad från nyligen nedlagda, landbaserade och havsbaserade vindkraftsparker. 

Vi följer utvecklingen inom återvinning noga och arbetar med kommersiella och akademiska partners för att utveckla egna innovationer. Om det tar längre tid än väntat att hitta återvinningslösningar som är både miljömässigt hållbara och kommersiellt bärkraftiga kommer vi tillfälligt att lagra alla använda blad för att de inte ska hamna i deponi.

Lösningar i horisonten


Många av de tidigaste vindkraftsparkerna runt om i världen närmar sig avveckling och därför har bladåtervinning hög prioritet för vindkraftsindustrin. Teknik håller redan på att växa fram för återvinning av befintliga typer av blad – till exempel i fiberskivor för golv och väggar. Samtidigt har bladtillverkare som Siemens Gamesa nyligen börjat använda nya material i sina blad, vilket gör dem lättare att återvinna.1
Vad är koldioxidavtrycket från havsbaserad vindkraft?
Utsläppen från bygget av vindkraftverk uppvägs mångfaldigt av de utsläpp man sparar in genom att använda förnybar energi.
Påverkas fastighetspriserna av vindkraftsparker?
Studier visar att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen effekt på fastighetspriserna.
Hur påverkas turismen av havsbaserade vindkraftsparker?
Havsbaserad vindkraft är något nytt i Sverige. Men från vad vi vet hittills finns det ingen anledning att tro att det skulle avskräcka turister från att besöka havet.
Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?
Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut från land.
Kan havsbaserad vindkraft och kommersiellt fiske samexistera?
Vi har ett nära samarbete med fiskeindustrin när vi planerar, bygger och driver våra vindkraftsparker, vilket säkerställer god samexistens.
Skadar vindkraftverk fåglar?
Vindkraftverk utgör bara en liten fara för fågellivet. Klimatförändringarna utgör en mycket större fara, som hotar många arter med utrotning.
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el