Lokal och hållbar utveckling


Vi satsar på en ekonomisk hållbar utveckling på de platser där vi etablerar oss. Det innebär att vi utvecklar samhällen genom att investera i lokala anläggningar och skapa högkvalificerade arbetstillfällen.


Grimsby, på Englands östkust, var en gång världens största fiskehamn, men fick uppleva effekterna av efterindustriell nedgång när stadens basekonomi avtog. I samarbete med vindkraftsindustrin har kuststaden utvecklat en ny vision med inriktning på havsbaserad vindkraft.

Exempel från Englands östkust
En ny vision för Grimsby som inkluderar ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Sedan vi öppnade vårt kontor i Grimsby hamn 2014 har våra investeringar, inklusive 10 miljoner pund för en expansion av vår anläggning för drift och underhåll (East Coast Hub), hjälpt till att blåsa nytt liv i hamnen. Den prisbelönta anläggningen, byggd av det lokala företaget Hobson och Porter, sysselsätter för närvarande över 370 människor. Det här är långsiktiga, högkvalificerade jobb som kommer att behövas under våra vindkraftsparkers 25-åriga livstid. Alla dessa arbetstillfällen, kombinerat med våra investeringar samt den förnybara energi som vindkraftsparken genererar, bidrar till en stark ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Titta gärna på videon ovan för att höra mer om hur havsbaserad vindkraft bidrar till lokal utveckling i Grimsby genom hållbar, grön tillväxt som kommer att fortsätta i många år.

Grimsby – ett bra exempel på lokal och hållbar utveckling
Ørsteds drift- och underhållsanläggning i Grimsby.

 

 

Havsbaserad vindkraft

Potentialen i havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll för den gröna omställningen i Sverige och Europa.