Därför heter vi Ørsted


Bakom det Ørsted som vi känner idag finns en historia om utveckling och förändring, från ett fossilberoende till ett grönt energiföretag. För 200 år sedan, år 1820, upptäckte fysikern Hans Christian Ørsted elektromagnetism och lade grunden för modern produktion av el, som är kärnan i vårt företag.;


H.C. Ørsteds banbrytande upptäckt var resultatet av hans nyfikenhet, passion och intresse för naturen. Det här är egenskaper som inspirerar oss och som behövs för att skapa en värld som enbart drivs av förnybar energi.

Det är därför vi har valt namnet Ørsted. Som en hyllning till H.C. Ørsted och hans stora vetenskapliga genombrott. Från elektromagnetism till vindkraftverk till havs.


Från fossilberoende till grönt


Vår historia börjar 1973, när oljekrisen drabbade Danmark. För att bli mindre beroende av olja från Mellanöstern och för utvinna olja och naturgas från Nordsjön, etablerar den danska staten företaget Dansk Olie & Naturgas A/S, kallat DONG.

För att ytterligare säkerställa Danmarks energioberoende ville staten också utveckla en nationell vindkraftsindustri och 1991 ledde detta till att världens första havsbaserade vindkraftspark Vindeby togs i drift. Vindeby bestod av elva vindkraftverk som kunde täcka den årliga elförbrukningen för 2 200 danska hushåll.

1998 tillkännagav den danska staten sina planer på ytterligare fem havsbaserade vindkraftsparker på 150 MW vardera. Utvecklingen av vindenergi är i full gång. Samtidigt arbetar staten för att liberalisera den danska el- och gasmarknaden, och detta kommer att leda till att DONG byter namn till DONG Energy 2006 efter att ha gått samman med de danska energibolagen Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi och Frederiksberg Forsyning. Namnet markerar en förändring från att vara ett rent olje- och gasföretag till att vara ett energibolag.

Under 2008 meddelade vi att vi kommer att ställa om verksamheten från svart till grön energi och att vi kommer att börja investera omfattande i utveckling och konstruktion av havsbaserade vindkraftsparker i Danmark och utomlands. Samtidigt började vi ställa om våra kol- och gaskraftverk till att drivas på hållbar biomassa.

Vårt fokus på förnybar energi har gjort oss till ett av de snabbast växande energiföretagen, och för att fortsätta att växa i den positionen börsnoterades vi 2016.

När vi sålde vår olje- och gasverksamhet 2017 för att enbart koncentrera oss på att skapa en värld som drivs av förnybar energi, bytte vi namn till Ørsted. Det gjorde vi i november 2017, vilket betydde att vi tog farväl av namnet DONG Energy. Vi hade då kommit till ett steg i vår utveckling när DONG Energy, som stod för Dansk Olie og Naturgas, inte längre på ett bra sätt beskrev vilka vi var och vad vi stod för.

Vem var vetenskapsmannen Ørsted?


Hans Christian Ørsted föddes i Rudkøbing 1777. Han studerade farmakologi och tog examen med högsta betyg 1797. 1806 blev han professor i fysik och undervisade främst i experimentell fysik.

Han strävade efter att hitta de grundläggande reglerna för fysik, och det var hans otaliga experiment med naturkrafterna som ledde till upptäckten av elektromagnetism 1820. Upptäckten är hans internationellt mest kända prestation, även om han också var den första som isolerade grundämnet aluminium. Det banade väg för ett antal stora tekniska framsteg, såsom produktion av el.

Varför namnet Ørsted?
Här får du en inblick i varför vi bestämde oss för att vi skulle kallas Ørsted och hur vindkraft är kopplat till upptäckten av elektromagnetism.

H.C. Ørsted var nyfiken. Han insåg hur viktig vetenskapen är för hur vi lever våra liv och vilken skillnad kunskap kan göra. Därför startade han flera företag och var aktiv med att sprida vetenskap, där han spelade en avgörande roll i upprättandet av Den Polytekniske Læreanstalt (idag DTU – Danmarks tekniska universitet) och blev universitetets första rektor.

Grunden till världen vi känner idag lades av H.C. Ørsted. Hans nyfikenhet, passion och intresse för naturen inspirerar oss varje dag i vår strävan efter att skapa en värld som helt drivs enbart på grön energi.

Vår gröna omställning

Vi ställde om, det kan du också

På bara 10 år har vi gått från att vara ett av det mest fossilberoende energiföretaget i Europa till det mest hållbara företaget i världen. Vår omställning var inte enkel, men den var nödvändig för att skydda vår planet.