Skala upp havsbaserad vindkraft i Sverige

Sveriges första havsvindpark i gigawattskala kan leverera den betydande och prisvärda elenergi som södra Sverige behöver och samtidigt ge stora miljöfördelar samt varaktiga arbetstillfällen och möjligheter.

Skåne Havsvindpark

Presentation från samrådet 6 maj 2024 avseende anslutning och stationsområde för Skåne Havsvindpark

Stora mängde förnybar el till södra Sverige – läs mer om Skåne Havsvindpark och anslutningsprojektet här

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att ha en nyckelroll för Sveriges gröna omställning

Stora mängder förnybar el kan genereras där behovet är som störst.

Kunskapssammanställningar

Halvera utsläppen och begränsa uppvärmningen

Vi visar att det är möjligt att halvera de globala utsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

Om oss

En värld som drivs av grön energi

Med vår vision tar vi kampen mot klimatförändringarna på allvar. Vi är världsledande inom havsbaserad vindkraft och erbjuder innovativa, lönsamma och hållbara energilösningar.