Om oss

En värld som drivs av grön energi

Med vår vision tar vi kampen mot klimatförändringarna på allvar. Vi är världsledande inom havsbaserad vindkraft och erbjuder innovativa, lönsamma och hållbara energilösningar.

Aktuellt: Ørsted lämnar in miljökonsekvensbeskrivning och ansökan för Skåne Havsvindpark

Ørsted har genomfört undersökningar och gjort en grundlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Skåne Havsvindpark. Underlaget har nu lämnats in för bedömning och godkännande.
Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att ha en nyckelroll för Sveriges gröna omställning

Stora mängder förnybar el kan genereras där behovet är som störst.

Kunskapssammanställningar

Halvera utsläppen och begränsa uppvärmningen

Vi visar att det är möjligt att halvera de globala utsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.