Vi är ett kundnära energibolag

med fokus på förnybar energi

Se vår nya brand film

Låt oss skapa en värld som helt och hållet försörjs med grön energi

Home -  din film om din egna värld

Det finns hopp i kampen mot klimatförändringarna

Green Energy Barometer

Oavsett vilket land de kommer ifrån anser 8 av 10 att all energiförbrukning i världen bör baseras på förnybara energikällor

Ørsted

Tidigare DONG Energy

Låt oss skapa en värld som helt och hållet försörjs med grön energi

Kund, leverantör eller partner?

Här hittar du all relevant information.

Se filmen om Hans Christian Ørsted