En värld som drivs av grön energi

Med vår vision tar vi kampen mot klimatförändringarna på allvar. Vi är världsledande inom havsbaserad vindkraft och erbjuder innovativa, lönsamma och hållbara energilösningar.

Aktuellt: Samråd om miljökonsekvensbeskrivning. 

Välkommen att läsa om Skåne Havsvindpark och lämna synpunkter.

Havsbaserad vindkraft kommer att ha en nyckelroll för Sveriges gröna omställning

Stora mängder förnybar el kan genereras där behovet är som störst.

Halvera utsläppen och begränsa uppvärmningen

Vi visar att det är möjligt att halvera de globala utsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.