Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?


Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut när man tittar ut från kusten.

Fråga:

Hur pålitlig är vindkraften? Riskerar konsumenter strömavbrott när vinden inte blåser?
Fakta:

Havsbaserade vindkraftverk genererar ström nästan hela tiden – och det kommer alltid att finnas ett reservalternativ i elnätet.


Närmast konstanta vindhastigheter till havs


Vinden känns inte alltid så stark, eller hur? Men ute till havs och hundra meter upp i luften utsätts bladen på havsbaserade vindturbiner för mycket starkare och nästan konstant vind, vilket gör att de kan generera el även när allt ser lugnt ut när man tittar ut från kusten. Det är en av de största fördelarna med att placera havsbaserade vindkraftverk långt från kusten – samt att det drastiskt minimerar deras synlighet.

Men tänk om det verkligen inte blåser?

Även ute till havs varierar vindhastigheterna och med dem mängden el vindkraftverken kan producera. Därför får elnäten ström från flera olika källor, vilket innebär att det alltid finns något som producerar ström.

Vi på Ørsted vill bygga en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Vi är säkra på att havsbaserad vindkraft kommer att spela en ledande roll i det. Men det kommer fortfarande att finnas flexibilitet att använda andra energikällor, som landbaserad vindkraft, hållbar biomassa, solenergi och storskalig batterilagring, för att hjälpa till att balansera nätet och se till att lamporna alltid kan hållas tända.

Genomsnittliga siffror baserade på uppgifter från några av Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön
Kan havsbaserad vindkraft och kommersiellt fiske samexistera?
Vi har ett nära samarbete med fiskeindustrin när vi planerar, bygger och driver våra vindkraftsparker, vilket säkerställer god samexistens.
Skadar vindkraftverk fåglar?
Vindkraftverk utgör bara en liten fara för fågellivet. Klimatförändringarna utgör en mycket större fara, som hotar många arter med utrotning.
Kan vindkraftverk återvinnas?
När vindkraftverken så småningom når slutet av sin livslängd, återvinner vi 85-95 % av materialet de är gjorda av.
Vad är koldioxidavtrycket från havsbaserad vindkraft?
Utsläppen från bygget av vindkraftverk uppvägs många gånger om av de utsläpp man sparar in genom att använda förnybar energi.
Påverkas fastighetspriserna av vindkraftsparker?
Studier visar att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen effekt på fastighetspriserna.
Hur påverkas turismen av havsbaserade vindkraftsparker?
Havsbaserad vindkraft är något nytt i Sverige. Men från vad vi vet hittills finns det ingen anledning att tro att det skulle avskräcka turister från att besöka havet.
An Ørsted wind turbine
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el