Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?


Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut när man tittar ut från kusten.

Fråga:

Hur pålitlig är vindkraften? Riskerar konsumenter strömavbrott när vinden inte blåser?
Fakta:

Havsbaserade vindkraftverk genererar ström nästan hela tiden – och det kommer alltid att finnas ett reservalternativ i elnätet.


Närmast konstanta vindhastigheter till havs


Vinden känns inte alltid så stark, eller hur? Men ute till havs och hundra meter upp i luften utsätts bladen på havsbaserade vindturbiner för mycket starkare och nästan konstant vind, vilket gör att de kan generera el även när allt ser lugnt ut när man tittar ut från kusten. Det är en av de största fördelarna med att placera havsbaserade vindkraftverk långt från kusten – samt att det drastiskt minimerar deras synlighet.

Men tänk om det verkligen inte blåser?

Även ute till havs varierar vindhastigheterna och med dem mängden el vindkraftverken kan producera. Därför får elnäten ström från flera olika källor, vilket innebär att det alltid finns något som producerar ström.

Vi på Ørsted vill bygga en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Vi är säkra på att havsbaserad vindkraft kommer att spela en ledande roll i det. Men det kommer fortfarande att finnas flexibilitet att använda andra energikällor, som landbaserad vindkraft, hållbar biomassa, solenergi och storskalig batterilagring, för att hjälpa till att balansera nätet och se till att lamporna alltid kan hållas tända.

Genomsnittliga siffror baserade på uppgifter från några av Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön
An Ørsted wind turbine
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el