Ekologisk hållbarhet i syfte att återupprätta naturen

Natur

Ekologisk hållbarhet i syfte att återupprätta naturen


Utbyggnaden av grön energi kan bidra till att skapa en mer rättvis och blomstrande värld och samtidigt bidra till långvariga fördelar för naturen.


Naturen i vår värld är under ökad press. Konsekvenserna av vår konsumtion, föroreningar och klimatförändringar ger förödande effekter. Om det görs på rätt sätt, har utbyggnaden av grön energi en enorm potential att bidra till ekologisk hållbarhet.

Så, var ska vi börja? Vi måste starta med att identifiera och ta itu med de potentiella negativa effekterna som själva utbyggnaden har på vilda djur, livsmiljöer och ekosystem. Först då kan vi börja nyttja omställningen för att återuppliva naturen – från att använda våra resurser smartare och längre till att utveckla våra förnybara energiprojekt på ett sätt som stödjer ekosystemen runt omkring dem.

Vi är fast beslutna om att lämna naturen i ett bättre skick än vi fann den. Det är därför vi arbetar med ekologisk hållbarhet och är dedikerade att ha en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald i alla vår förnybara projekt som tas i drift senast 2030.

Vi har inte alla svar, men vi lär oss på vägen. Vi är fast beslutna att leda innovativa biodiversitetsprojekt för att tillförskaffa oss erfarenheter och lära av våra framgångar och misslyckanden. Att kunna mäta vår påverkan är avgörande för detta. Det är därför vi arbetar med att utveckla ett mätningsramverksom ska driva oss själva och den allmänna agendan framåt – allt för att säkerställa att vi ger tillbaka mer än vi tar.

Våra strategiska mål för ekologisk hållbarhet
  • 2025: 40% minskning av intensiteten vid vattenuttag i sötvatten (m³ per GWh)
  • 2030: Nettopositiv påverkan på biologisk mångfald för alla nya förnybara energiprojekt som tas i drift senast 2030
  • Noll avfall från vindturbinblad som slängs på deponi

Påverkan på biologisk mångfald

Vi står inför två globala utmaningar – att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och att förhindra katastrofala klimatförändringar. Båda kriserna är djupt sammanlänkade och för att lösa dem leverera åtgärder som stödjer mål för både klimat och biologisk mångfald.