Påverkas fastighetspriserna av vindkraftsparker?


Havsbaserade vindkraftsparker ligger i allmänhet långt ute till havs och gör mycket liten skillnad på utsikten. I de här fallen visar studier att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen inverkan på fastighetspriserna.

Fråga:


Tappar strandnära fastigheter i värde med en havsbaserad vindkraftspark i närheten?

Fakta:


Studier har visat att fastighetspriserna i allmänhet inte påverkas av havsbaserade vindkraftsparker som ligger långt ute till havs.


Studie finner att fastighetspriserna inte påverkas av havsbaserad vindkraft


Under 2018 analyserade en storskalig studie effekterna av land- och havsbaserade vindkraftverk på värdet av närliggande bostads- och semesterfastigheter i Danmark, där man haft har havsbaserad vindkraft i 30 år.1


I studien drog man slutsatsen att en havsutsikt med en vindkraftspark inte hade någon betydande inverkan på fastighetspriserna, jämfört med att ha havsutsikt utan vindkraftspark.

VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el