Påverkas fastighetspriserna av vindkraftsparker?


Havsbaserade vindkraftsparker ligger i allmänhet långt ute till havs och gör mycket liten skillnad på utsikten. I de här fallen visar studier att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen inverkan på fastighetspriserna.

Fråga:


Tappar strandnära fastigheter i värde med en havsbaserad vindkraftspark i närheten?

Fakta:


Studier har visat att fastighetspriserna i allmänhet inte påverkas av havsbaserade vindkraftsparker som ligger långt ute till havs.


Studie finner att fastighetspriserna inte påverkas av havsbaserad vindkraft


Under 2018 analyserade en storskalig studie effekterna av land- och havsbaserade vindkraftverk på värdet av närliggande bostads- och semesterfastigheter i Danmark, där man haft har havsbaserad vindkraft i 30 år.1


I studien drog man slutsatsen att en havsutsikt med en vindkraftspark inte hade någon betydande inverkan på fastighetspriserna, jämfört med att ha havsutsikt utan vindkraftspark.

Hur påverkas turismen av havsbaserade vindkraftsparker?
Havsbaserad vindkraft är något nytt i USA. Men från vad vi vet hittills finns det ingen anledning att tro att det skulle avskräcka turister från att besöka havet.
Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?
Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut från land.
Kan havsbaserad vindkraft och kommersiellt fiske samexistera?
Vi har ett nära samarbete med fiskeindustrin när vi planerar, bygger och driver våra vindkraftsparker, vilket säkerställer god samexistens.
Skadar vindkraftverk fåglar?
Vindkraftverk utgör bara en liten fara för fågellivet. Klimatförändringarna utgör en mycket större fara, som hotar många arter med utrotning.
Kan vindkraftverk återvinnas?
När vindkraftverken så småningom når slutet av sin livslängd återvinner vi 85–95 procent av materialet de är gjorda av.
Vad är koldioxidavtrycket från havsbaserad vindkraft?
Utsläppen från bygget av vindkraftverk uppvägs mångfaldigt av de utsläpp man sparar in genom att använda förnybar energi.
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el