Vetenskapsbaserade klimatåtgärder


Vi lutar oss mot vetenskapen för att minska utsläppen genom hela vår värdekedja och leverera helt koldioxidfria energilösningar.


Att, genom vår klimathandlingsplan, vidta åtgärder mot klimatförändringar är vårt största bidrag till samhället. Som en stor aktör inom förnybar energi är kärnan i vår verksamhet att tillsammans med regeringar, kunder och industri arbeta för att minska koldioxidutsläppen i energisystem. Det gör vi med hjälp av våra förnybara energilösningar som inkluderar havs- och landbaserad vindkraft, solcellsenergi och Power-to-X.

Men vi strävar efter mer. För att vara en verklig föregångare – en katalysator för en grönare värld och en nettonoll-ekonomi vill vi leverera helt koldioxidfria energilösningar. Det innebär att vi arbetar med att minska utsläppen kopplade till vår egen verksamhet, energiproduktion och leveranskedja.

Vi arbetar med att hitta, testa och skala ny teknik som gör det möjligt för oss att vidta klimatåtgärder, även inom branscher som stål, betong och sjöfart, där det är särskilt svårt att minska koldioxidutsläppen. Och vi behöver göra detta i samverkan inom och mellan branscher.

Inom detta område av vårt arbete är vägen framåt tydlig – men det finns fortfarande en bit kvar. Vår övergripande ambition är att nå nettonollutsläpp genom hela vår värdekedja (Scope 1-3) till 2040, ett mål som har validerats av the Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Läs mer om våra klimatmål nedan.

Viktiga klimatmål
  • 2025: 98% minskning av Scope 1-2 utsläppsintensitet (från 2006)
  • 2032: 50% absolut minskning av Scope 3-utsläpp (från 2018)
  • 2040: Nettonollutsläpp i Scope 1-3 och 90% minskning av absoluta utsläpp (Scope 3, från gasförsäljning)