Kunskapssammanställningar

 

Ørsteds vision en värld som drivs av grön energi. Våra kunskapssammanställningar handlar om några av de många frågor som uppstår under en omställning från ett samhälle som är baserat på fossila bränslen till ett som drivs av förnybar energi. Vi erbjuder insikter och inspiration till alla som vill förstå hur vägen kan se ut till en värld som motsvarar vår vision. 


Hur kan klimatmålen nås med Power-to-X?

Uppskalning av förnybar vätgas och hållbara e-bränslen
Förnybar elproduktion som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig fasar redan idag ut fossila bränslen från energisektorn, samtidigt som elektrifiering av uppvärmning och transport möjliggörs. Men tunga transporter och industrier är fortfarande en utmaning, eftersom direkt elektrifiering ofta inte är möjligt här. Vårt kunskapssammanställning beskriver en väg framåt för att utveckla, skala upp och sänka kostnaderna för indirekt elektrifiering med användning av förnybar vätgas och e-bränslen.

Läs mer (eng)

Vad krävs för att hålla oss inom 1,5°C?

Halvera utsläppen och begränsa uppvärmningen
Med denna kunskapssammanställning vill vi visa att det är möjligt att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Vi har de lösningar – särskilt konkurrenskraftig sol- och vindkraft – som krävs för att ta bort koldioxid ur energisystemet. 

Läs mer (eng)

 

Vilken roll har den havsbaserade vindkraften i den europeiska gröna given?

Så kan havsbaserad vindkraft kan hjälpa till att avlägsna koldioxidutsläpp i Europa
Europa har målsättningen att bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta kommer att kräva en massiv utbyggnad av förnybar energi – inklusive 450 GW vindkraft till havs – ett ambitiöst men genomförbart mål. För att nå dit behöver Europa ett nytt tillvägagångssätt. Med denna kunskapssammanställning vill vi uppmärksamma tre nyckelfrågor. Ett nytt tillvägagångssätt måste ta itu med: tillgång till plats, tillgång till infrastruktur och hur uppskalning av industrin kan möjliggöras.

Läs mer (eng)

 

Hur har havsbaserad vindkraft blivit konkurrenskraftig?

Så mognade den havsbaserade vindkraftsindustrin – och vad vi kan lära oss av den
Vindkraft till havs har potential att förse hundratals miljoner människor med energi på ett hållbart sätt. Det har blivit billigare att producera el från nybyggda havsbaserade vindkraftsparker än från nybyggda kol- eller gaseldade kraftverk. 

Läs mer (eng)

 

Hur kan norra Europa leda omställningen?

Ett Europa som drivs av förnybar energi
I Nordsjön och Östersjön finns några av världens bästa lägen för havsbaserad vindkraft. Här är vindhastigheterna höga och relativt konstanta. Vattnet är också relativt grunt, vilket ger goda förutsättningar för bottenfasta vindkraftsfundament. 

Läs mer (eng)

 

Hur kan hybridprojekt möjliggöra den fortsatta expansionen av vindkraft til havs?

Ramverk behövs för hybridprojekt till havs
Vindkraftsparker som kopplas till två eller flera länder, och därmed också fungerar som en utlandsförbindelse för transmissionsnätet, kallas hybridprojekt. De medför lägre kostnader och andra fördelar för energisystemet.

Läs mer (eng)

 

podcast - climate action now 

Vi poddar om klimatförändringarna
och hur vi kan förhindra dem

Lyssna på vår nya podcast-serie, Climate Action Now. Serien utforskar vad som krävs för att bekämpa klimatförändringarna och de lösningar som finns för att gå från fossil till förnybar energi.