Kunskapssammanställningar

 

På Ørsted är vår vision en värld som helt drivs av grön energi. Våra kunskapssammanställningar behandlar några av de många frågor som uppstår under en omställning från ett samhälle som är baserat på fossila bränslen till ett som är drivs av förnybar energi. Vi erbjuder insikter och inspiration till alla som försöker förstå hur vägen kan se ut till en värld som motsvarar den vision vi har på Ørsted.

Hur kan klimatmålen nås med Power-to-X?

Uppskalning av förnybar vätgas och hållbara e-bränslen.
Förnybar elproduktion som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig fasar redan ut fossila bränslen från energisektorn, samtidigt som det möjliggör elektrifiering av uppvärmning och transport. Men tunga transporter och industrier är fortfarande en utmaning, eftersom direkt elektrifiering ofta inte är möjligt här. Vårt kunskapssammanställning beskriver en väg framåt för att utveckla, skala upp och sänka kostnaderna för indirekt elektrifiering med användning av förnybar vätgas och e-bränslen.

Läs mer (eng)

Vad krävs för att hålla oss inom 1,5°C?

Halvera utsläppen och begränsa uppvärmningen.
Med detta kunskapssammanställning vill vi visa att det är möjligt att halvera de globala utsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, vilket skyddar vår planet från skenande klimatförändringar. Vi har de lösningar – särskilt kostnadskonkurrenskraftig sol- och vindkraft – som krävs för att ta bort koldioxiden ur energisystemen, vilket är den största bidragande orsaken till den globala uppvärmningen.

Läs mer (eng)

 

Vilken roll har den havsbaserade vindkraften i den europeiska gröna given?

Hur havsbaserad vindkraft kan hjälpa till att ta bort koldioxiden i Europa.
Europa har planerat att bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta kommer att kräva en massiv utbyggnad av förnybara energi – inklusive 450 GW vindkraft till havs – ett ambitiöst men genomförbart mål. För att komma dit behöver Europa ett nytt tillvägagångssätt. Med denna kunskapssammanställning vill Ørsted peka på tre nyckelfrågor. Ett nytt tillvägagångssätt måste ta itu med: hur man hittar utrymmet, hur man säkerställer infrastrukturen och hur man gör det möjligt för industrin att skala upp.

Läs mer (eng)

 

Hur har havsbaserad vindkraft blivit konkurrenskraftig?

Så mognade den havsbaserade vindkraftsindustrin – och vad vi kan lära oss av den.
Vindkraft till havs har potential att ge kraft till hundratals miljoner människor på ett hållbart sätt. Det har blivit billigare att producera energi från nybyggda havsbaserade vindkraftsparker än från nybyggda kol- eller gaseldade kraftverk.

Läs mer (eng)

 

Hur kan norra Europa leda omställningen?

Ett Europa som drivs av förnybar energi. 
Europa sitter på några av världens bästa vindresurser i Nordsjön och Östersjön. Här är vindhastigheterna höga, relativt konstanta och vattnet är grunt, vilket ger goda förutsättningar för bottenfasta fundament.

Läs mer (eng)

 

Hur kan hybridprojekt möjliggöra den fortsatta expansionen av vindkraft til havs?

Uppsättning av ramverk för hybridprojekt till havs.
Vindkraftsparker som kopplas till två eller flera marknader samtidigt, och därmed också fungerar som en utlandsförbindelse för transformationsnätet, kallas hybridprojekt. De medför både lägre kostnader och fördelar för energisystemet.

Läs mer (eng)

 

Vi poddar om klimatförändringarna
och hur vi kan lösa dem

Lyssna på vår nya podcast-serie, Climate Action Now.
Serien utforskar vad som krävs för att bekämpa
klimatförändringarna och de lösningar som finns
för att gå från fossil till förnybar energi.