Ørsted i Sverige


Vi bidrar till Sveriges gröna omställning och skapar energi för framtiden.


För drygt 10 år sedan gav vi oss ut på en resa. Vi var då ett av de europeiska energibolag som var mest beroende av fossila bränslen. Idag är vi rankade som ett av världens mest hållbara företag. Vi har bevisat att energibolag som är fossilberoende kan ändra kurs. Och vi är övertygade om att det är möjligt att halvera de globala utsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Vill du veta mer om hur, får du gärna ladda ner vår kunskapssammanställning.

kunskapssammanställninger

Hur kan norra Europa leda energiomställningen?

Förnybar elproduktion som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig fasar redan ut fossila bränslen från energisektorn, samtidigt som det möjliggör elektrifiering av uppvärmning och transport.

Världsledande inom havsbaserad vindkraft


2017 sålde vi vår olje- och gasverksamhet för att koncentrera oss på att skapa en värld som drivs av förnybar energi. Vi bytte då även namn till Ørsted. Vårt fokus på förnybar energi har gjort oss till ett av de snabbast växande energiföretagen. Idag är vi världsledande inom havsbaserad vindkraft förser hundratals miljoner människor med el på ett hållbart sätt. Vi bygger och driver havsbaserade vindkraftsparker i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Taiwan och USA. 

Några av världens bästa havsbaserade vindresurser finns nära oss, i Nordsjön och Östersjön. Här är vindhastigheterna höga och relativt konstanta och vattnet är grunt, vilket ger goda förutsättningar för bottenfasta fundament. Här kan du läsa mer om hur norra Europa kan leda energiomställningen.

Havsbaserad vindkraft

Vi har också planer för utveckling av havbaserad vindkraft

Sedan vi invigde den första banbrytande vindkraftsparken till havs 1991 har vi etablerat oss som den ledande utvecklaren av havsbaserad vindkraft globalt. 

företagskunder

Vi på Ørsted är ledande inom försäljning av biogas till svenska företag

Med gas från Ørsted vet du att du får en säker och stabil leverans.