Ørsted i Sverige

Vi bidrar till Sveriges gröna omställning

Energi för framtiden

För drygt 10 år sedan gav vi oss ut på en resa. Vi var då ett av de europeiska energibolag som var mest beroende av fossila bränslen. Idag rankas vi som världens mest hållbara företag. Vi har bevisat att energibolag som är fossilberoende kan ändra kurs och är på god väg mot vårt mål att vara koldioxidneutrala 2025. Och vi är övertygade om att det är möjligt att halvera de globala utsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Vill du veta mer om hur, får du gärna ladda ner vår kunskapssammanställning.

Världsledande inom havsbaserad vindkraft

2017 sålde vi vår olje- och gasverksamhet för att koncentrera oss på att skapa en värld som drivs av förnybar energi. Vi bytte då även namn till Ørsted. Vårt fokus på förnybar energi har gjort oss till ett av de snabbast växande energiföretagen. Idag är vi världsledande inom havsbaserad vindkraft förser hundratals miljoner människor med el på ett hållbart sätt. Vi bygger och driver havsbaserade vindkraftsparker i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Taiwan och USA. Några av världens bästa havsbaserade vindresurser finns nära oss, i Nordsjön och Östersjön. Här är vindhastigheterna höga och relativt konstanta och vattnet är grunt, vilket ger goda förutsättningar för bottenfasta fundament. Här kan du läsa mer om hur norra Europa kan leda energiomställningen.

 


Ørsted i Sverige

I Sverige är vi aktiva inom försäljning av energilösningar till företag, läs mer här.

Vi har också planer för utveckling av havbaserad vindkraft, läs mer här.

 

Vi på Ørsted är ledande inom försäljning av biogas till svenska företag