Våra förnybara energilösningar

Så kan vi bekämpa klimatförändringarna med grön energi

På Ørsted bekämpar vi klimatförändringarna genom att transformera det globala energisystemet. Våra förnybara energilösningar sträcker sig från vindkraft, solenergi, lagringslösningar och storskaliga kraftköpsavtal, till banbrytande förnybara vätgaslösningar.


Vi har gjort oss kända som världsledande inom havsbaserad vindkraft efter att ha byggt världens första och största havsbaserade vindkraftsparker. Idag expanderar vi även på den landbaserade vindkraftsmarknaden i både Europa och Nordamerika.

Totalt genererar vi tillräckligt med energi från vindkraft i Europa, Nordamerika och Asien för att kunna försörja mer än 15 miljoner människor.

Vi har också nyligen expanderat till solenergi och energilagring och har ett växande antal samarbeten för att göra förnybar vätgas och hållbara bränslen kommersiellt tillgängliga.

Andra energilösningar vi erbjuder

Landbaserad vindkraft

Våra landbaserade vindkraftsprojekt i USA och Europa tillhandahåller grön energi till tusentals hem, samtidigt som de genererar lokala jobb och ekonomiska möjligheter.

Övriga lösningar

Lär dig mer om alla våra gröna energilösningar, samt de andra produkter och tjänster som vi erbjuder.

Här genererar vi grön energi

Fördelar med förnybar energi


Förnybar energi kommer från naturliga källor som antingen har ett obegränsat utbud eller fylls på i en snabbare takt än den med vilken de förbrukas. Förnybar energi ger enorma fördelar – för klimatet, folkhälsan och den globala ekonomin.

 • Förnybar energi hjälper till att bekämpa klimatförändringarna
  Den globala omställningen till förnybar energi är det bästa sättet för Australien att nå sina mål om nettonollutsläpp till 2050. Det beror på att förnybar energi släpper ut betydligt färre växthusgaser, såsom till exempel koldioxid. Enligt en rapport från International Renewable Energy Agency (IRENA) kommer över 90% av de globala lösningarna för att minska koldioxiden år 2050, att involvera förnybar energi.
 • Förnybar energi har ett obegränsat utbud
  Förnybar energi är precis som det låter – förnybart. Detta betyder att det aldrig kommer att ta slut; solen kommer alltid att skina, och vinden kommer alltid att blåsa. Och medan vissa förnybara energikällor – såsom sol och vind – har varierande produktion, gör batterilagringsteknologier det möjligt att balansera elförsörjningen och skapa ett mer flexibelt och tillförlitligt nätsystem.
 • Förnybar energi skapar nya jobb
  Företag över hela världen har nu insett att hållbar utveckling är nyckeln till framgång, vilket har skapat ett växande antal välbetalda, kvalificerade jobb inom sektorn för förnybar energi – från tillverkning och konstruktion till drift och underhåll. En IRENA-rapport förutspår att sektorn för förnybar energi kan skapa mer än 40 miljoner nya jobb år 2050.
 • Förnybar energi stärker samhällen och ekonomier
  Förnybar energi spelar en viktig roll för att stärka samhällen och lokala ekonomier. Det kan till exempel ge betydande skatteintäkter och en extra stabil inkomstkälla för markägare och jordbrukare på landsbygden. Läs mer om hur havsbaserad vindkraft gav den lilla staden Grimsby i Storbritannien nya möjligheter och nytt hopp efter år av postindustriell nedgång.
 • Förnybar energi är billigare än fossila bränslen
  Brytpunkten har äntligen nåtts: i två tredjedelar av världen är kraft från förnybar energi nu billigare än kraft från fossila bränslen. Tekniska framsteg och möjligheten att skala har sänkt kostnaderna för förnybar energiproduktion jämfört med fossilbaserad sådan. Detta är fantastiska nyheter för energikonsumenter och ännu bättre nyheter för vår planet.
 • Förnybar energi är bättre för människors hälsa
  Klimatförändringar är ett av 2000-talets största hälsohot, vilket bara år 2018 ledde till 8,7 miljoner dödsfall globalt, enligt ny forskning. Förbränning av fossila bränslen skapar växthusgaser såväl som skadliga partiklar som förorenar vår luft och har potential att orsaka allvarliga hälsotillstånd såsom astma, bronkit och cancer. Däremot ger förnybara energikällor små, eller inga luftföroreningar alls.
 • Förnybar energi kan utöka tillgången på energi i utvecklingsländer
  Visste du att tillgång till energi är väldigt ojämlikt? Enligt siffror från International Renewable Energy Agency (IRENA) saknar över en miljard människor tillgång till el, medan ytterligare en miljard har en opålitlig elförsörjning. För utvecklingsländer har förnybar energi, såsom solenergi, potential att erbjuda decentraliserade lösningar som förbättrar energitillgången och tillförlitligheten, samtidigt som de skapar lokala jobb.
 • Förnybar teknik kan öka energisäkerheten
  Energisäkerhet, definierad av International Energy Agency (IEA) som "oavbruten tillgång till energikällor till ett överkomligt pris", påverkas av en lång rad faktorer – från politisk instabilitet och manipulation av energiförsörjningen, till olyckor och naturkatastrofer. För länder som idag förlitar sig på importerad fossilbaserad energi, som kan fluktuera i pris, kan förnybar energi främja en mer hållbar och säker modell för elförsörjning.
Om oss

Så driver vi Sveriges gröna energiomställning framåt

Ørsted är ett förnybart energibolag som vidtar konkreta åtgärder för att skapa en värld som helt drivs på grön energi.