Grön omställning som fungerar för människor

Människor

Grön omställning som fungerar för människor


Grön energi måste finnas tillgänglig för många, inte enbart för några få. Vi vill bidra till den gröna omställningen genom att leverera en snabb utbyggnad av förnybar energi som inte lämnar någon utanför.


Klimatåtgärder handlar om mer än att minska koldioxidutsläppen och utveckla ny grön teknik. Som ett ledande globalt företag inom förnybar energi vill vi driva en utbyggnad som faktiskt fungerar för människor.

Om det görs på rätt sätt, kan en grön omställning och utbyggnaden av förnybar energi vara en kraft för social rättvisa, med styrkan att helt förändra hur våra samhällen ser ut och fungerar.

Vi behöver ha starka principer för mänskliga rättigheter som genomsyrar hela vårt företag. Det inkluderar inte bara vår egen verksamhet, utan även våra leveranskedjor och de samhällen där vi finns närvarande.

Utöver vårt huvudsakliga fokus på mänskliga rättigheter har vi också dedikerade hållbarhetsprogram för att säkerställa att vi:

  • stödjer samhällen där vi bygger och driver våra förnybara energitillgångar
  • tillhandahåller en säker, flexibel och inspirerande arbetsplats för våra anställda
  • tar en aktiv roll i att utveckla kompetens och talang för morgondagens gröna energisektor
  • främjar en rättvis och inkluderande energisektor som stödjer mångfald
  • tar fram metaller och mineraler på ett ansvarsfullt sätt när vi bygger våra gröna energitillgångar.

Läs mer nedan om våra viktigaste hållbarhetsmål inom detta område.

Viktiga hållbarhetsmål
  • 2023: Utveckla extern rapportering om mänskliga rättigheter och spåra våra mest framträdande människorättsrisker.
  • 2025: Uppnå en ‘Total Recordable Incident Rate’ (TRIR) på 2,5 per miljon arbetade timmar.
  • 2030: Nå en könsbalans på 40:60 mellan kvinnor och män i hela vår arbetsstyrka.
  • Vara i topp 10% bland jämförbara företag när det gäller medarbetarnöjdhet.