Integritetspolicy

I denna integritetspolicy finner du information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett transparent och säkert sätt och det är därför av vikt att du läser igenom vår integritetspolicy.

Vi på Ørsted hanterar olika personuppgifter, bland annat personuppgifter från våra kunder, besökare, leverantörer, aktieägare och jobbsökande. Vi har med anledning av detta olika integritetspolicys. Fler policys för andra sammanhang kan du finna på orsted.com.

På vissa ställen i den här integritetspolicyn benämns ”enskilda näringsidkare” inom parentes för att ange att avsnittet endast är relevant för denna kundgrupp. Med ”enskilda näringsidkare” avses företag med obegränsat personligt ansvar.

Denna integritetspolicy gäller även för behandling av personuppgifter om personer som ett företag – oavsett bolagsform – har angivit som kontaktperson gentemot Ørsted. Företag som har angivit en kontaktperson gentemot Ørsted ska därför se till att kontaktpersonen känner till denna integritetspolicy.

Utöver denna integritetspolicy gäller även vår cookiepolicy, som du hittar här på vår hemsida. 

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Ørsted AB
Skomakaregatan 6-8
21134 Malmö

Tel. +46 70 670 71 21
E-post: mlund@orsted.com
 

 

2. Kategorier av personuppgifter

Vi på Ørsted samlar bara in nödvändiga uppgifter om dig. Nedan beskriver vi vilka typer av uppgifter som vi samlar in:

Vi behandlar b.la. följande personuppgifter om dig:
Namn, adress, e-post, telefonnummer, betalningsinformation, anslutningspunkt, kundnummer, fullmaktsförhållanden, personnummer och status hos Skatteverket (t.ex. namn och skyddad adress m.m.).

Dessutom behandlar vi:

 • uppgifter om dina beställningar av varor och tjänster samt förbruknings- och leveransuppgifter
 • skriftlig kommunikation med kundtjänst och/eller annan personal
 • uppgifter om hur du använder våra digitala tjänster (t.ex. webbläsare, operativsystem, vilket innehåll du ser m.m.)
 • förbrukningsmönster, energivanor och energiförbrukande utrustning
 • personnummer, företagsnamn och kreditbedömning (enskilda näringsidkare).

I vissa situationer behandlar vi känsliga personuppgifter och personuppgifter som Ørsted betecknar som ”halvkänsliga personuppgifter”.

Känsliga uppgifter är bland annat uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, genetiska och biometriska uppgifter som gör det möjligt att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om hälsa.

Därutöver betraktar Ørsted uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser enligt svensk lag som halvkänsliga personuppgifter. Vi uppmanar dig att inte skicka in eller informera oss om sådana uppgifter.

Som grundregel behandlar vi inga känsliga eller halvkänsliga personuppgifter om dig annat än i särskilda situationer (se avsnitt 4 punkt 1.3, ”Särskilt om avstängning”).

3. Personuppgifter som vi får från andra källor

När vi samlar in information från andra källor än dig kan källorna vara:

 • offentliga myndigheter och andra statliga bolag
 • nätbolag och andra elleverantörer
 • kreditupplysningsföretag (för enskilda näringsidkare).
 • offentligt tillgängliga källor som adressändringen
 • medlemmar i ditt hushåll som beställer el, gas eller service till er adress
 • fastighetsmäklare, bostadsbolag och andra uthyrare som anmäler dig som kund hos oss
 • installatörer med anledning av ditt serviceavtal (t.ex. gaspanna).

4. Vi använder personuppgifter för följande ändamål och med de tidigare nämnda rättsliga grunderna för behandlingen:

Ändamål  Exempel Rättslig grund för behandlingen

1. Administration av potentiella och befintliga kundrelationer 
Om du vill bli kund hos Ørsted behandlar vi nödvändiga uppgifter om dig för att:

1. ingå avtal om leverans av el, naturgas, biogas, service eller några andra av våra produkter till dig och

2. bekräfta din identitet.

När du är kund hos oss med löpande avtal behandlar vi dina uppgifter för administration av avtalet, bland annat för att:

 • säkerställa att el, naturgas, biogas, service eller andra aktuella produkter levereras till din adress
 • ta emot betalning för våra tjänster
 • identifiera dig när du kontaktar oss
 • hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade
 • uppfylla övriga skyldigheter som 

vi eller du har enligt lag och enligt avtalet. 

Exempel:
Du är en potentiell kund

Om du kontaktar oss för att prata elavtal och ber oss att skicka dig ett erbjudande använder vi ditt namn, din adress och andra kontaktuppgifter för att ta fram ett erbjudande och kontakta dig.

Exempel:
Du är kund hos oss

Vi får uppgifter om din förbrukning. Utifrån dessa uppgifter sammanställer vi en faktura och registrerar din betalning.

Exempel:
Leverans av produkter och tjänster 

Vi behandlar dina personuppgifter bland annat när du är eller anmäler dig som kund hos oss för att se till att du får rätt produkter, tjänster och fakturor. Dina uppgifter är alltså nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla avtalet.

Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b och punkt f.

Våra berättigade intressen är:

 • att säkerställa att inga uppgifter lämnas ut till någon annan än dig
 • att kunna marknadsföra våra produkter
 • att se till att vi följer gällande lagstiftning.

1.1. Särskilt om personnummer
Alla våra kunders (d.v.s. el-, gas- och servicekunders) personnummer vid löpande avtalsförhållanden används för de ändamål som beskrivs under punkt 1, ”Administration av potentiella pch befintliga kundrelationer". 

När avtalet ingås frågar vi efter ditt samtycke till detta.

Vi kan dessutom komma att överföra kundernas personnummer till offentliga myndigheter eller andra statliga bolag i samband med flytt eller om du byter elleverantör. I de fallen är b.la syftet med att behandla ditt personnummer att skydda dig mot bedrägeri, det vill säga att bli bunden av ett avtal som du inte har accepterat.

Exempel:
Du blir kund hos oss

Du måste lämna ut ditt personnummer för att kunna bli kund hos oss och vi använder personnumret b.la. för administration.

Exempel:
Du kontaktar oss under en pågående kundrelation

Du ringer till oss för att du har frågor om din faktura. Vi ber då om ditt personnummer för att kunna hitta dig i vårt system och för att bekräfta att det inte är någon annan som ringer och utger sig för att vara du.

I samband med att du tecknar ett avtal med oss ber vi dig att lämna ut ditt personnummer. Du ger då ditt samtycke till att vi behandlar personnumret för det nämnda ändamålet.

Tillämplig nationell lagstiftning, ditt samtycke och vår avtalsrelation.

1.2. Särskilt om meddelanden om din förbrukning
För att hjälpa våra kunder att minska sina energikostnader gör vi beräkningar och analyser av genomsnittliga förbrukningsmönster och meddelar kunderna vid avvikelser. 

Vi använder alla kundernas personuppgifter för att kunna göra sådana beräkningar och analyser av förbrukningsmönstren.

Om du som kund har valt att få meddelanden om din förbrukning använder vi också dina personuppgifter för att jämföra med våra genomsnittliga beräkningar och kontakta dig exempelvis om din förbrukning avviker från det förväntade.

Exempel:
Du får meddelanden om din förbrukning förändras

Du har valt att få meddelanden om din förbrukning eller din faktura förändras. Om din förbrukning eller faktura förändras får du information om avvikelsen och goda råd om vad du kan göra för att sänka din energiförbrukning.

Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt a, b och f.

Våra berättigade intressen är att kunna utveckla och marknadsföra våra produkter.

1.3. Särskilt om avstängning
Om du skulle bryta mot ditt el- eller gasavtal kan det i vissa fall bli nödvändigt att stänga av din el- eller gasförsörjning.

För att skydda dina eller någon annans grundläggande intressen (till exempel att se till att du och ditt hushåll eller våra anställda inte kommer till skada) kan det i en sådan situation finnas ett särskilt behov av att behandla känsliga och halvkänsliga uppgifter om dig, till exempel uppgifter om hälsa i samband med ålderdomssvaghet och hjälplöshet eller uppgifter om brottsliga överträdelser. Det gäller särskilt om vi blir tvungna att kontakta kommunen eller polisen.

Exempel:
Avstängning av försörjningen

Om vi i samband med en avstängning blir uppmärksamma på att du eller någon i ditt hushåll verkar vara drabbad av ålderdomssvaghet och en avstängning skulle innebära en risk för dig eller andra kan detta registreras.
Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, punkt c och artikel 10 och eventuell tillämplig nationell lagstiftning.

2. Marknadsföring, analyser och segmentering
Vi använder dina personuppgifter till att skicka nyhetsbrev och marknadsföring via mejl/telefon om du har gett samtycke till det. Ditt samtycke kan inhämtas till exempel om du anmäler dig till våra tävlingar, bland annat på orsted.se eller i 

sociala medier. Du kan alltid avbeställa nyhetsbrev och marknadsföring via mejl/telefon.

Vi kan också använda dina personuppgifter till marknadsföring via vanlig post, målinriktad annonsering på både orsted.se och externa sidor samt för segmentering och analyser av våra kunder.
Exempel:
Vi skickar reklam eller ett bra erbjudande till dig
Du har lämnat ditt samtycke till att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig via mejl i samband med en tävling som vi har arrangerat.

Vi skickar dig ett bra erbjudande på serviceavtal och använder dina personuppgifter i samband med det.

Exempel:
Analys av din förbrukning

Vi genomför löpande analyser
av våra kunders förbrukning och
beteende för att se till att vi alltid
erbjuder rätt produkter.

 Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt a, b och f.
Våra berättigade intressen är:
 
 • att kunna utveckla och marknadsföra våra produkter.
 • att sälja våra produkter
 • att analysera kundnöjdheten
 • att förbättra våra produkter och tjänster
 • att utbilda medarbetare
 • att identifiera och felsöka interna processer, till exempel felaktiga fakturor.
 3. Administration och förbättring av våra digitala tjänster
Vi registrerar antalet besök på orsted.se, däribland vilka domäner besökarna kommer ifrån och vilket innehåll de tittar på. Registreringarna kan innehålla dina personuppgifter och dessa används till att utveckla och förbättra våra digitala tjänster. Dessutom använder vi uppgifterna för statistiska ändamål, marknadsundersökningar och interna undersökningar för att förbättra vårt sätt att kommunicera med dig.
 
Vi genomför också löpande undersökningar av kundnöjdheten både via telefon och på orsted.se.
Exempel:
Du använder våra digitala tjänster

När du använder våra digitala tjänster (till exempel använder orsted.se, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling eller testar din gasförbrukning) behandlar vi dina uppgifter med syftet att förbättra våra digitala tjänster. Dessutom använder vi dina uppgifter till att marknadsföra våra produkter mot dig. Vi använder dock inte din mejladress eller liknande på sätt som strider mot marknadsföringslagen.
 
Exempel:
Du har varit i kontakt med vår kundtjänst

Du har ringt till vår kundtjänst med frågor om din faktura. 
Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f.
Våra berättigade intressen är:
 • att sälja våra produkter
 • att förbättra kundupplevelsen
 • att utveckla och förbättra våra digitala tjänster och vår kundservice
 • att rekommendera våra användare sätt att sänka energiförbrukningen för miljöns skull
 • att utbilda våra medarbetare
 • att dokumentera bland annat avtalsförhållanden.

Om vi vill behandla dina uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan kommer vi, om dataskyddsreglerna kräver det, att informera dig om det nya ändamålet innan vi påbörjar behandlingen.

5. Vidarebefordran av dina personuppgifter

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • leverantörer och återförsäljare som vi samarbetar med och som stödjer vår verksamhet (bland annat serviceleverantörer, teknisk support, tjänsteleverantörer och finansinstitutioner)
 • bolag som ingår i samma koncern som Ørsted (du hittar alla våra bolag i årsredovisningen på orsted.com)
 • aktörer inom energibranschen (nätbolag och energileverantörer) om det är nödvändigt för hantering av förfrågningar från dig eller krävs enligt gällande lagar eller föreskrifter med stöd i lagen
 • offentliga myndigheter och andra statliga bolag

Om du vill byta till en annan leverantör skickar vi, efter överenskommelse med dig, över dina kunduppgifter till den nya leverantören, förutsatt att det är tekniskt möjligt.

6. Överföring till länder utanför EU/EES

De personuppgifter som vi samlar in om dig kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Vi överför endast personuppgifter utanför EU/EES till Ørsteds malaysiska dotterbolag, som hjälper oss att utveckla och hålla våra IT-system uppdaterade. Vi överför personuppgifterna med stöd av kommissionens standardbestämmelser enligt dataskyddsförordningens artikel 46, stycke 2, punkt c. Ørsteds malaysiska dotterbolag behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss och betraktas därför som personuppgiftsbiträde. En kopia på detta avtal kan beställas från mlund@orsted.com.

7. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så längre som krävs för att uppfylla de ändamål som beskrivs under avsnitt 4 ovan och/eller som krävs enligt gällande lagstiftning. Därefter raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt. Huvudregeln är att vi sparar dina personuppgifter i upp till 3 år efter att du har slutat vara kund hos oss eller har varit i kontakt med oss om våra produkter och tjänster. Vissa personuppgifter lagrar vi under kortare eller längre tid, exempel på sådana typer av personuppgifter är:

 

Bokföringsuppgifter (bl.a. fakturor, tillgodohavanden, korrespondens, betalningsuppgifter och liknande som krävs för att dokumentera vår bokföring)

 • vi sparar de personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen i 7 år från utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades eller den längre tid som följer av bokföringslagen.

Personnummer och inloggningsuppgifter till våra självbetjäningslösningar

 • vi sparar personuppgifterna i upp till 1 år efter att du slutat vara kund hos oss.

Uppgifter om ditt beteende på vår webbplats eller vid användning av våra digitala tjänster (t.ex. från cookies, IP-adresser, appar m.m.) och information om marknadsföringsmaterial som vi har skickat

 • vi sparar personuppgifterna i upp till 1 år efter registrering.

Deltagande i tävlingar

 • vi sparar personuppgifterna i upp till 6 månader
  efter avslutad tävling.

Om vi anser det nödvändigt kan vi efter en bedömning spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan. Det gäller bland annat om det uppstår en tvist med en kund, för dokumentation gentemot offentliga myndigheter och liknande situationer.

8. Obligatorisk information

Under avsnitt 2 har vi angett vilka uppgifter vi samlar in om dig. För att du ska kunna bli kund hos Ørsted är det obligatoriskt att du ger oss dina kontaktuppgifter, bland annat namn, adress och personnummer, samt att vi löpande får uppgifter om din förbrukning. Om du inte ger oss dessa uppgifter har vi inte möjlighet att upprätta en kundrelation.

9. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter:

 • rätt till registerutdrag
 • rätt att begära åtkomst till samt rättning eller radering av dina personuppgifter
 • rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • särskild, ovillkorlig rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • om behandlingen av dina personuppgifter enbart bygger på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka samtycket. Detta påverkar dock inte företagets behandling av dina uppgifter innan du drog tillbaka samtycket
 • du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har uppgett i ett överskådligt, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet)
 • du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende Ørsted behandling av dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att dra tillbaka ditt samtycke, till exempel genom att avsäga dig marknadsföring via de mejl som du får av oss eller genom att ringa oss. Det kan finnas vissa villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Därför är det inte helt säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i det specifika fallet. Det beror på de konkreta omständigheterna kring behandlingen. Om du vill invända mot hur dina personuppgifter samlas in, lagras eller behandlas kan du alltid kontakta oss på mlund@orsted.com. Vi strävar efter att besvara dina invändningar så snart som möjligt. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du inge klagomål till Datainspektionen, deras kontaktuppgifter finns tillgängliga på datainspektionen.se.

10. Ändring av vår integritetspolicy

Den här integritetspolicyn ersätter alla tidigare versioner. Vi kommer att behöva göra löpande uppdateringar och ändringar av policyn och förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra den. Vid eventuella väsentliga ändringar kommer vi att informera dig på orsted.se eller via e-post om vi anser det nödvändigt.

Den här integritetspolicyn gäller från den 25 maj 2018.