Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver hur Ørsted behandlar dina personuppgifter.

Vi hänvisar även till våra andra integritetspolicyer på våra webbplatser (orsted.dk och orsted.com). Dessa integritetspolicyer gäller våra företagskunder, leverantörer, aktieägare och arbetssökande.

2. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska person som ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter anges under de enskilda behandlingsaktiviteterna i avsnitt 3.

De personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter listas nedan:

Orsted AB
Skomakaregatan 6-8
21134 Malmö

Tel. +46 70 670 71 21
E-post: mlund@orsted.com
 

3. Bearbetningsaktiviteter

I tabellen nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du inte skickar eller informerar oss om ditt nationella identifikationsnummer eller någon känslig information när du använder vår webbplats och dess funktioner.

Syfte
Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Bibehållande

Använda våra digitala tjänster:

Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB

Vi behandlar dina personuppgifter genom att använda cookies och liknande tekniker när du använder våra digitala tjänster (webbplats eller appar).

Vi använder uppgifterna för följande ändamål:

 • Leverans av den digitala tjänst du efterfrågat.
 • Optimering och utveckling av användarupplevelsen av vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller.
 • Statistik för hur vår webbplats används och för att förbättra webbplatsen.

Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Vi använder också olika tredjepartscookies och plugins för sociala medier för att göra det enklare för dig att dela innehåll från vår webbplats på Facebook, LinkedIn etc. För denna typ av behandling kommer Ørsted i vissa fall att vara en gemensam personuppgiftsansvarig med leverantören av tredjepartscookies i fråga. Du kan läsa mer om detta och hitta en länk till relevanta tredje parters integritetspolicy på cookielistan, som finns i vår cookiepolicy.

Vi samlar in data från följande källor:

 • Direkt från dig när du använder våra digitala tjänster.

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter:

 • Information om ditt beteende på våra digitala tjänster (t.ex. antal besök. Information om hur du kommer åt våra digitala tjänster, inklusive IP-adress, användning av webbläsare och operativsystem, cookies, dina ursprungsdomäner samt vilket innehåll du läser).
 • Information om klick på våra annonser, inklusive om du gör detta från en annan organisations eller företags webbplats.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6.1(a) (samtycke).
 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att fullfölja vårt berättigade intresse av att tillhandahålla den tjänst du har efterfrågat, förbättra kundupplevelsen, utveckla och förbättra våra digitala tjänster (när det gäller både funktionalitet och själva systemet) och göra det möjligt att dela innehåll på sociala medier.)

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som nämns:

 • Personuppgifter som samlas in via cookies kommer att raderas i enlighet med utgångsperioderna som anges i vår cookiepolicy.

Kundkommunikation:

Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB

Ørsted behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar (t.ex. tillhandahålla service till dig som investerare och ge dig bästa möjliga service).

Vi samlar in data från följande källor:

 • Direkt från dig

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter:

 • Namn, telefonnummer, mailadress och företag.
 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att fullfölja vårt berättigade intresse av att kunna svara på din förfrågan och kommunicera med dig.
 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som nämns:

 • Vi lagrar dina personuppgifter i upp till två år från det datum då du kontaktar oss.
 

Marknadsföring, nyhetsbrev, företagsmeddelanden och information om Ørsted:
 
Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB
 

Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, så att vi kan:

 • rikta vår kommunikation med dig utifrån dina intresseområden och fokus,
 • skicka relevant marknadsföring till dig i form av nyhetsbrev m.m.

Vidare använder vi dina personuppgifter för att skicka företagsmeddelanden och annan information och för att identifiera alla andra som kan vara intresserade av Ørsted.

Vi använder också första- och tredjepartscookies för att samla in information om ditt beteende när du får våra nyhetsbrev, företagsmeddelanden och marknadsföringsinformation, för att förbättra vår kommunikation med dig.

Vi samlar in data från följande källor:
 • Direkt från dig

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter:

 • Namn, e-postadress, gatuadress, IP-adress, land och roll.

 • Prenumerationsdatum för nyhetsbrev.

 • Intressanta områden.

 • Data som du har lämnat som svar på marknadsföringsaktiviteter.
 • Information om huruvida du väljer att öppna nyhetsbrev, företagsmeddelanden och marknadsföringsinformation du får från oss och när du öppnar dem (tid och datum).
 • Information om klick på länkar i våra nyhetsbrev, företagsmeddelanden och marknadsföringsinformation (t.ex. vilka länkar du väljer att klicka på, vilket innehåll du läser, antalet länkar du klickar på och användning av e-postklient).
 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6(1)(a) – samtycke (vid anmälan till nyhetsbrev, företagsmeddelanden och marknadsföringsinformation och cookies i nyhetsbrev, företagsmeddelanden och marknadsföringsinformation)
 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna skicka marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev, företagsmeddelanden och information från Ørsted).

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som nämns:

 • Vi lagrar dina personuppgifter så länge du önskar få material från oss och i två år efter det.
 • Personuppgifter som samlas in via cookies kommer att raderas i enlighet med utgångsperioderna som anges i vår cookiepolicy.

 

När du besöker Ørsteds fysiska platser:

Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB

Vi behandlar personuppgifter om gäster som besöker Ørsteds fysiska platser.

Detta görs i följande syften:

 • Besöksregistrering: Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig och för parkering och registrering i vår cafeteria. 

 • Wi-Fi-åtkomst: Vi behandlar dina personuppgifter när du vill komma åt vårt gratis Wi-Fi.

 • CCTV-övervakning och åtkomstkontroll: Vi behandlar dina personuppgifter för att utfärda ett passerkort som du kan använda när du är i våra lokaler. Du kan också spelas in på vårt CCTV-system av säkerhetsskäl och brottsförebyggande skäl.
   

Vi samlar in data från följande källor:

 • Direkt från dig, inklusive när du besöker våra platser.

 • Din Ørsted-kontaktperson.

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter:

 • Namn, företag, befattning, epost, telefonnummer, registreringsskylt och Ørsted kontaktperson.

 • IP- och Mac-adresser (när du använder vårt Wi-Fi).

 • Videofilmer från CCTV-övervakning.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att fullfölja våra legitima intressen av att kontrollera åtkomst, förebygga brott och vidta rättsliga åtgärder, och vårt legitima intresse av att ge dig tillgång till våra parkeringsmöjligheter och Wi-Fi, och kunna tillhandahålla cafeteriatjänster.).
 • § 8(3) i den danska dataskyddslagen (nödvändig för att fullfölja vårt berättigade intresse av att förebygga brott och vidta rättsliga åtgärder).

 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som nämns:

 • Vi lagrar dina personuppgifter i samband med gästregistrering i upp till en månad efter ditt besök.
 • Vi raderar de uppgifter som vi använder för att ge dig ett passerkort när kortet returneras.
 • Register i samband med cafeterianbesöken och servering från cafeterian sparas i ett år från registreringstillfället på grund av interna bokföringsregler.
 • Videofilmer från CCTV-övervakning raderas sju dagar efter att de har spelats in, såvida vi inte har en laglig anledning att lagra filmen under en längre period (t.ex. för att behandla ett specifikt ärende).

Tillgång till Ørsteds logotyp och designfiler:

Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB

Vi behandlar dina personuppgifter när du begär tillgång till Ørsteds design- och varumärkescenter och när du behöver få tillgång till Ørsteds logotyp och designfiler.

Vi samlar in uppgifterna från följande källor:

 • Direkt från dig

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter:

 • Användarnamn, e-postadress och lösenord.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att fullfölja vårt berättigade intresse av att kunna ge våra affärspartners (byråer, fotografer, designföretag, sponsorer, journalister etc.) tillgång till vår logotyp och designfiler. 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som nämns:

 • Vi lagrar dina personuppgifter under hela vår affärsrelation med dig, och så länge du behöver tillgång till vår logotyp och designfiler.

Inspelningar och användning av foto och video:

Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB

Vi behandlar dina personuppgifter när du begär tillgång till Ørsteds design- och varumärkescenter och när du behöver få tillgång till Ørsteds logotyp och designfiler.. 

Inspelningarna kan sändas live.

Vi behandlar inspelningarna för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål, för publicering internt på vårt intranät, på webbplatser, på konferenser och i samband med liknande marknadsföring, utbildning, utbildning, varumärkesbyggande och kommersiella ändamål.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i samband med utbetalning av ersättning om du har ingått ett licensavtal med oss.

Vi samlar in personuppgifter om dig från följande källor:

 • Direkt från dig när du ger oss dina personuppgifter och ersättningsinformation.
 • Från koncernenheter eller dotterbolag när vi delar inspelningar och personuppgifter om dig.
 • Från tredje part, innefattande:
 • Professionella fotografer anlitade för att fotografera inspelningarna.
 • Professionella modellbyråer.

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Vanliga personuppgifter:

 • Foton, video- och ljudinspelningar och information om inspelningen (var den spelades in, vad som pågår etc.).

 • Namn, e-post, kontaktinformation*.

 • Bankkonto eller annan betalningsinformation och avgiftsbelopp*.
 
 
 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6.1(a) (samtycke); om du har skrivit på ett samtyckesformulär.
 • GDPR, artikel 6(1)(b) (nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt mellan dig och oss); när vi har ingått ett licensavtal med dig.
 • GDPR, artikel 6(1)(c) (nödvändigt för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet; bokföringslagen och skattelagstiftningen i de fall vi betalar ersättning till dig).
 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att fullfölja vårt legitima intresse av att marknadsföra och använda bilder från evenemang för utbildning, träning, varumärkesbyggande och andra kommersiella och icke-kommersiella ändamål).


Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål. Som en allmän regel kommer personuppgifter att raderas:

 • Efter 5 år från din undertecknande av samtyckesformuläret.
 • Efter 5 år från att händelsen/situationen i fråga registrerades (när den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse).
 • Efter 20 år från det att inspelningen gjordes om vi har ingått ett licensavtal med dig, om det inte finns särskilda skäl för en längre lagringstid.
 • Om du är en professionell modell anställd av en byrå: Efter utgången av den period som anges i kontraktet.
 

Sociala media:

Personuppgiftsansvarig: Ørsted AB

Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker våra sidor på sociala medier, när du taggar, rekommenderar eller nämner oss, vårt varumärke etc., på Internet, inklusive sociala medier, och i övrigt när du kommunicerar med oss i dessa sammanhang.

Vi har profiler på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube och andra plattforma

Tillsammans med Facebook och LinkedIn (‘sociala medier’) är Ørsted AB gemensam personuppgiftsansvarig för insamling av personuppgifter om dig när du besöker vårt företags sociala medier. Du kan läsa mer i avtalet om gemensamt dataansvar med Facebook här, och LinkedIn här.

Du kan läsa mer om de specifika uppgifter som sociala medier behandlar om dig när du besöker vår företagssida på sociala medier i relevanta tredje parters sekretesspolicyer, som vi har en länk till i cookielistan som finns i vår cookiepolicy.

Vi använder också medieövervakningsleverantörer för att övervaka täckningen av vårt företag på Internet, inklusive på sociala medier.


Vi samlar in data från följande källor:

 • Direkt från dig när du besöker våra digitala tjänster och vårt företags sociala medier eller om du skickar förfrågningar till oss via sociala medier.

 • Sociala media.

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter:

 • Namn, profilbild, användarnamn, IP-adress.

 • Den data du har gjort tillgänglig via inställningar för sociala medier, samt dina svar på våra inlägg i sociala medier och din delning av dessa.

 • Dessutom behandlar Ørsted de uppgifter om dig som du skickar till Ørsted, till exempel i samband med en direkt förfrågan från dig till oss på sociala medier. Detta kommer vanligtvis att vara ditt namn och frågan du ställer oss..

De personuppgifter som Ørsted får när du kommunicerar med oss på sociala medier behandlas enligt beskrivningen under syftet: 'Kommunikation med dig'.       
 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen på följande rättsliga grund:

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nödvändigt för att fullfölja vårt legitima intresse av marknadsföring och för att få kunskap om användare av Ørsteds sociala mediesidor, samt för att kommunicera med användare av Ørsteds sociala mediesidor. 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla dessa syften:

 • Radering av de personuppgifter vi får när du kommunicerar med oss på sociala medier kommer att bero på innehållet i kommunikationen, i enlighet med övriga lagringsperioder som anges i denna integritetspolicy.

 • Vi raderar förfrågningar som kommit in i vår inkorg i sociala medier senast efter ett år, såvida inte Ørsted har ett berättigat intresse av att lagra förfrågan under en längre period. Exempel på detta är pågående ärenden eller om behandlingen av ett svar inte har slutförts.

 • Kommentarer och liknande offentliga reaktioner på våra profiler och inlägg tas vanligtvis inte bort, såvida du inte bestämmer dig för att ta bort dessa själv, eller i händelse av att tonen är nedsättande eller kränkande.

 • Data på sociala medier, såsom Facebook och Instagram, lagras av de sociala medieföretagen enligt specifikationerna i deras egen integritetspolicy.

4. Obligatorisk information

The Informationen markerad med asterisk (*) är obligatorisk. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kan vi inte:

 • Identifiera bilderna, videorna och inspelningarna av dig korrekt och radera dem i enlighet med vår lagringspolicy; och
 • betala ersättningen i enlighet med licensavtalet.

5. Mottagare av dina personuppgifter

Beroende på omständigheterna kan Ørsted dela dina uppgifter med:

 • Leverantörer, inklusive IT-leverantörer, support, leverantörer av varor och finansiella institutioner som vi samarbetar med för att hjälpa Ørsted.
 • Ørsted-gruppens enheter – se en lista här
 • Offentliga auktoriteter
 • Affärspartners
 • Aktörer inom energisektorn (distributionsbolag, Energinet.dk, myndigheter och energileverantörer)

6. Överföring till tredje land

I vissa situationer kommer Ørsted att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Sådana överföringar till tredjeländer kommer att göras på följande rättsliga grund.

 • Länderna har av Europeiska unionens kommission ansetts ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (så kallade säkra tredjeländer).

 • Om länderna inte har ansetts av Europeiska unionens kommission ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter: Ørsted kommer att tillhandahålla lämpliga garantier för överföringen genom standardavtalsklausuler, som publicerats av Europeiska unionens kommission, för överföring av personuppgifter till tredjeländer.
  Du kan få en kopia av detta avtal genom att kontakta oss på info@orsted.com.

7. Dina rättigheter

När vi behandlar dina uppgifter har du följande rättigheter:

 • Du har rätt till tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.

 • Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

 • I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för användning för direktmarknadsföringsändamål.

 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av den behandling som utfördes innan ditt samtycke återkallades.

 • Du har rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (i Danmark: Datatilsynet).

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss, se avsnitt 8. Dessa rättigheter kan vara föremål för villkor eller begränsningar. Du kanske till exempel inte har rätt till dataportabilitet i det aktuella fallet. Detta kommer att bero på de specifika omständigheterna i samband med bearbetningsverksamheten.

Om du har begärt att få information från Ørsted, såsom nyhetsbrev, och du inte längre önskar få dessa, kan du när som helst avregistrera dig via det mejl som du får eller genom att ringa oss.

8. Kontakta Ørsted angående behandling av personuppgifter

Om du vill kontakta Ørsted angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen skriv till info@orsted.com eller ring oss på +45 99 55 11 11.

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du alltid lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

I Danmark är tillsynsmyndigheten det danska dataskyddsverket.

9. Ändringar i vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Det kommer att vara nödvändigt att uppdatera och ändra denna policy löpande, och vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra den. I händelse av en viktig ändring kommer vi att meddela dig på orsted.com eller skicka ett e-postmeddelande om vi anser att detta är nödvändigt.
 
Denna integritetspolicy uppdaterades senast: September 2023.