Ett hållbart energibolag som satsar på klimatet


Att vi är ett hållbart energibolag innebär att bekämpandet av klimatförändringarna är kärnan i vår verksamhet. Men ett energibolag kan inte lösa klimatkrisen på egen hand.Låt oss samarbeta för att hjälpa klimatet

Vetenskapen visar att vi åtminstone måste halvera de globala koldioxidutsläppen senast 2030 för att undvika omfattande klimatkatastrofer, men utsläppen fortsätter att öka från år till år.

Energiproduktion står för 73 % av alla utsläpp, vilket innebär att det mest effektiva man kan göra för att bekämpa klimatförändringarna är att ersätta fossila bränslen med förnybar energi.

Detta är något vi måste göra på rätt sätt för att maximera de fördelar som den gröna energiomställningen ger naturen, samhället och ekonomin.
För att uppnå detta måste företag och regeringar samarbeta.

Tillsammans behöver vi:

 
 1. Mer förnybar energi. För hållbara energiföretag som Ørsted innebär detta ökad tillgång genom accelererad utbyggnad av gröna energilösningar som vind- och solkraft samt Power-to-X-teknik. Som världsledande inom havsbaserad vindkraft är vi pionjärer inom nya förnybara energilösningar på olika platser runt om i världen. För våra kunder och leverantörer innebär en större mängd grön kraft också en ökad efterfrågan. 

 2. Vetenskapsbaserade mål för utfasning av fossila bränslen. När företag jobbar mot nettonollutsläpp bör de sätta upp trovärdiga, övergripande mål som bygger på vetenskap – och endast utnyttja utsläppskrediter för de mest svårhanterade restutsläppen. Vi är stolta över att vara det första energibolaget i världen som har ett bekräftat vetenskapsbaserat nettonollmål som sträcker sig över hela vår värdekedja.

 3. Naturomsorg är kärnan i affärsstrategin. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar är kriser som hänger ihop – vi kan inte lösa det ena utan att ta itu med den andra. När vi bygger ut grön energi måste vi bygga den på rätt sätt – nämligen på ett sätt som återställer och stärker naturen. Vår ambition är att ha en nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden med alla nya förnybara energiprojekt från och med 2030 – senast.   

 4. Värde utanför värdekedjan. Omställningen till grön energi måste bli en kamp om att vara först – inte bara när det gäller att bygga förnybar energi till en låg kostnad, utan också generera verkligt, hållbart värde för naturen, samhället och ekonomin.  
Vanliga frågor
 • Vad är Ørsteds placering i Corporate Knights Global 100-index för 2024?
  I år Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag.
 • Vad är Corporate Knights?
  Corporate Knights Inc. är ett Toronto-baserat publicerings- och forskningsföretag som består av en kvartalsvis utgiven tidning om hållbara affärer och en forskningsavdelning som tar fram rankingar och finansiella produktbetyg baserade på företags hållbarhetsprestationer. Sedan 2005 har Corporate Knights tagit fram det årliga Global 100-indexet för världens mest hållbara företag – ett auktoritativt och allmänt respekterat index för företags hållbarhetsprestationer. Global 100-indexet annonseras varje år i samband med World Economic Forum i Davos. 

  Som världens största cirkulerande tidskrift med fokus på hållbarhet och ansvarsfulla affärer är Corporate Knights också ett framträdande varumärke inom medieutrymmet för ren kapitalism. Deras vision är att tillhandahålla information som gör det möjligt för marknaderna att skapa en bättre värld.
 • Vad är vikten av hållbarhet inom näringslivet?

  Företags hållbarhet och klimatåtgärder är på väg att bli globala krav som drivs på av aktiviströrelser, ambitiösa politiker och framåtblickande företagsledare. Framöver kommer dessa krav att fortsätta vägleda konsuments känslor och lojalitet.

  Inför det existentiella hotet från det globala klimatnödläget börjar företag över hela världen utforska mer hållbara sätt att bedriva verksamhet på. De funderar över sin långsiktiga inverkan på den lokala miljön, samhället och ekonomin och frågar sig om deras verksamhet skapar ett mätbart, positivt bidrag.

  Affärshållbarhet är både en moralisk skyldighet och god affärssed. Att välja grönt är också en konkurrenskraftig särskiljande faktor, och en som kommer att vara avgörande för företag som vill fortsätta bedriva verksamhet. De företag som integrerar koldioxidminskning i sina strategier kommer sannolikt att vara mer lönsamma och hållbara över tid. De är också mer benägna att locka till sig investerare, vilka blir alltmer angelägna om att ha kunskap om den klimatpåverkan som företagen de investerar pengar i har.

  Även om det kan uppstå kostnader i samband med att omvandla affärsmodeller för att anpassa sig till vetenskapen, är kostnaden för att inte vidta åtgärder betydligt högre. Världen måste agera nu när det gäller klimatet, och företagen kommer att spela en omvälvande roll.

  ”Vi är övertygade om att det inte finns någon långsiktig kompromiss mellan hållbarhet och skapande av finansiella värden” – Mads Nipper, vd

  Se Ørsted hållbarhetsbetyg och rapportering.

Vår vision – och vilka vi är

Vår vision är att skapa en värld som drivs helt av grön energi. Tillsammans med våra kunder förändrar vi världen.