Vår gröna omställning


Ørsted har tre decenniers erfarenhet av projekt inom förnybar energi. Idag är vi ett av världens ledande företag inom förnybar energi, med ett brett utbud av lösningar som hjälper till att minska koldioxidutsläppen i energisystemt för att begränsa den globala uppvärmningen.


Vi på Ørsted har vi en vision att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Fossila bränslen utgör fortfarande över 80 % av den globala energiförbrukningen. För att begränsa klimatförändringarna och driva världen hållbart måste vi drastiskt påskynda omställningen av världens energisystem från fossilbaserat till förnybart. Under det senaste decenniet har vi förvandlats från ett svart till ett grönt energiföretag genom att investera 260 miljarder SEK i förnybara energikällor och öka andelen förnybar energi i vår energiproduktion till 86 % i slutet av 2019.

Havsbaserad vindkraft, landbaserad vindkraft och solceller är hörnstenar i den globala omställningen till förnybar energi. De hjälper till att undvika utsläpp från fossila bränslen genom att tränga undan dessa från energimixen. Alla tre teknikerna är kärnan i de gröna lösningar vi erbjuder samhällen och företag för att hjälpa dem att gå över till förnybar energi.

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

 

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Ørsteds vindkraftsparker till havs ger mer än 18,8 miljoner människor grön energi. Den gröna energin vi tillhandahåller tar bort koldioxidutsläpp som annars skulle ha kommit från fossilbaserad energi, från till exempel kol eller gas. 2019 hjälpte vår gröna energi till att undvika utsläpp av 11,3 miljoner ton koldioxid – vilket motsvarar att mer än 5,7 miljoner bilar skulle tas bort från gatorna under ett år.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Ørsteds mål för minskade koldioxidutsläpp


2024

  • Till 2024 siktar vi på att fasa ut kolet helt. Vi har minskat kolförbrukningen i vår värme- och kraftproduktion genom att ersätta den med hållbar biomassa. Ett kvarvarande kolkraftverk kommer att stängas 2024. 

2025

  • Till 2025 siktar vi på att minska koldioxidutsläppen från vår energiproduktion och verksamhet (Scope 1–2) med minst 98 % jämfört med 2006. 
  • I slutet av 2025 kommer hela vår lätta fordonsflotta att vara helt elektrisk.

2030

  • Till 2030 siktar vi på att bygga 50 GW grön energi inom olika tekniker – vilket är tillräckligt för att förse mer än 80 miljoner människor med energi.

2032

  • Till 2032 siktar vi på att minska utsläppen från energihandel och i leveranskedjan med 50 % jämfört med 2018, för att koldioxidminskningarna inom hela koldioxidavtrycket ska vara anpassade för 1,5-gradersmålet. 2040

2040

  • Till 2040 siktar vi på att nå nettonollutsläpp inom hela vår värdekedja – ett decennium före vägen mot 1,5-gradersmålet – genom att fasa ut återstående utsläpp från energihandel och leveranskedja.

Hållbarhetsarbete för en positiv inverkan på klimat, natur och samhälle

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Eftersom att vi arbetar för att skapa en värld som helt drivs på grön energi, strävar vi efter att bidra med varaktiga positiva effekter på natur och samhälle. Vår hållbarhetsstrategi bygger på en ambition om att vi ska ge mer tillbaka än vad vi tar.