Våra projekt


Från världens första till världens största.

Vi har idag närmare 30 havbaserade vindkraftsparker i drift globalt och 5 under konstruktion.

Sedan vår banbrytande installation av världens första havsbaserade vindkraftspark 1991 har vi etablerat oss som den globala ledaren inom havsbaserad vindkraft.

2019 invigde vi världens största havsbaserade vindkraftspark, Hornsea 2, med en kapacitet på 1 300 MW.

Vi har byggt mer vindkraft till havs än något annat företag och har installerat över en fjärdedel av all kapacitet i världen, cirka 1600 vindkraftverk som levererar grön el idag.

I Sverige utvecklar vi sex projekt, som tillsammans kommer att ha en installerad kapacitet på uppemot 18 000 MW, vilket kan förse omkring 7,2 miljoner svenska hushåll med el.

 • Skåne Havsvindpark

  Fakta om projektet:

  Plats: 22 km söder om Skåne
  Area: 532 km2
  Kapacitet: 1500 MW

  Projektet tar nästa steg i tillståndsprocesserna

  Skåne Havsvindpark planeras cirka 22 kilometer söder om Skåne och kan producera tillräckligt med förnybar el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov. Därmed kan vindkraftsparken spela en central roll i regionens elförsörjning.

  Skåne Havsvindpark

  Fakta om projektet

  Samråd om etablering av exportkabler från Skåne Havsvindpark 

 • Gotland Havsvindpark

  Status: Under utveckling

  Gotlands Havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Fakta om projektet:

  Plats: 10 km från kusten, sydväst om Gotland
  Area: Ca 370 km2
  Kapacitet: 1500 MW

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

 • Baltic Central Havsvindpark

  Fakta om projektet:

  Plats: Ligger utanför Karlskrona
  Area: 756 km2
  Kapacitet: 4000 MW

  Status: Under utveckling

  Baltic Central Havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

 • Gävle Öst Havsvindpark

  Fakta om projektet:

  Plats: Ligger utanför Gävle, Ävlkarleby, Tierp och Östhammar
  Area: 715 km2
  Kapacitet: 4000 MW

  Status: Under utveckling


  Gävle Öst Havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Fakta om projektet


  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

  Gävle Ost Havsvindpark
 • Gävle Väst Havsvindpark

  Fakta om projektet:

  Plats: Ligger utanför Gävle, Ävlkarleby, Tierp och Östhammar
  Area: 1050 km2
  Kapacitet: 5500 MW

  Status: Under utveckling


  Gävle Väst Havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

 • Kattegatt Havsvindpark

  Fakta om projektet:

  Plats: Ligger utanför Halmstad och Falkenberg
  Area: 155 km2
  Kapacitet: 1500 MW

  Status: Under utveckling


  Kattegatt Havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

Våra vindkraftparker över hela världen

Suppliers

Är du intresserad av att bli leverantör till oss?

Vi värdesätter långvariga relationer och letar alltid efter nya leverantörer som kan hjälpa oss att utveckla och uppföra projekt, både på nya och etablerade marknader.