Hållbarhet

Hållbarhetsarbete för en positiv inverkan på klimat, natur och samhälle

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Eftersom att vi arbetar för att skapa en värld som helt drivs på grön energi, strävar vi efter att bidra med varaktiga positiva effekter på natur och samhälle. Vår hållbarhetsstrategi bygger på en ambition om att vi ska ge mer tillbaka än vad vi tar.

Klimatåtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Vetenskapsbaserade klimatåtgärder

Vår klimathandlingsplan inbegriper att vi vidtar åtgärder mot klimatförändringar och det är vårt största bidrag till samhället. Vi lutar oss mot vetenskapen för att minska utsläppen genom hela vår värdekedja och leverera helt koldioxidfria energilösningar.
Ekologisk hållbarhet i syfte att återupprätta naturen

Ekologisk hållbarhet i syfte att återupprätta naturen

Naturen är under ökad press. Konsekvenserna av vår konsumtion, föroreningar och klimatförändringar ger förödande effekter. Om det görs på rätt sätt, har utbyggnaden av grön energi en enorm potential att bidra till en varaktig och positiv inverkan på naturen.
Grön omställning som fungerar för människor

Grön omställning som fungerar för människor

Den gröna omställningen och utbyggnaden av förnybar energi kan vara en kraft för social rättvisa. Som ett ledande globalt företag inom förnybar energi vill vi driva en utbyggnad som faktiskt fungerar för människor och som finns tillgänglig för många.

Ett hållbart energibolag som satsar på klimatet

Att vi är ett hållbart energibolag innebär att bekämpandet av klimatförändringarna är kärnan i vår verksamhet. Men ett energibolag kan inte lösa klimatkrisen på egen hand.