Hållbarhet

Hållbarhetsarbete för en positiv inverkan på klimat, natur och samhälle

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Eftersom att vi arbetar för att skapa en värld som helt drivs på grön energi, strävar vi efter att bidra med varaktiga positiva effekter på natur och samhälle. Vår hållbarhetsstrategi bygger på en ambition om att vi ska ge mer tillbaka än vad vi tar.

Ett hållbart energibolag som satsar på klimatet

Att vi är ett hållbart energibolag innebär att bekämpandet av klimatförändringarna är kärnan i vår verksamhet. Men ett energibolag kan inte lösa klimatkrisen på egen hand.