Hållbarhetsarbete för en positiv inverkan på klimat, natur och samhälle

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Hållbarhetstänk för en varaktig, positiv påverkan


När vi arbetar för att skapa en värld som helt drivs på grön energi, strävar vi efter att bidra med verkliga och varaktiga positiva effekter på natur och samhälle.


Omställningen till grön energi är det främsta tillvägagångssättet att minska koldioxidutsläppen och begränsa global uppvärmning samt dess negativa följdeffekter – från social orättvisa till förlust av biologisk mångfald. Vi är stolta över att driva denna omställning framåt och gör det genom att arbeta med företag och länder runt om i världen i syfte att minska deras koldioxidutsläpp med hjälp av våra förnybara energilösningar.

Men hastigheten och omfattningen av utbyggnaden av grön energi kan inte vara det enda vi, som ett hållbart energiföretag, fokuserar på. Vår hållbarhetsstrategi innefattar också att vi måste identifiera och ta itu med de effekter som själva utbyggnaden kan ha på natur och människor.

För att bygga förnybara energilösningar behöver vi tillgång till hav och mark, vilket innebär samexistens med naturen och de som bor och verkar där. Vi måste köpa material, av vilka en del är sällsynta eller väldigt efterfrågade. Och vi behöver mer arbetskraft med rätt kompetens.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på strävan om att vi ska ge mer tillbaka till natur och samhälle än vad vi tar. Vi integrerar därmed lösningar på några av våra största sociala och miljömässiga utmaningar i våra gröna energiprojekt för att skapa en bestående positiv påverkan.

Läs gärna vidare om vårt förhållningssätt till hållbarhet och hur vi arbetar med våra tre prioriteringar inom hållbarhet– klimat, natur och människor – samt de hållbarhetsprogram vi implementerar för att ta itu med viktiga utmaningar och möjligheter inom respektive prioritering.

Ladda ner Ørsted’s hållbarhetsrapport 2022 (eng)

Klimatåtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Vetenskapsbaserade klimatåtgärder

Vår klimathandlingsplan inbegriper att vi vidtar åtgärder mot klimatförändringar och det är vårt största bidrag till samhället. Vi lutar oss mot vetenskapen för att minska utsläppen genom hela vår värdekedja och leverera helt koldioxidfria energilösningar.
Ekologisk hållbarhet i syfte att återupprätta naturen

Ekologisk hållbarhet i syfte att återupprätta naturen

Naturen är under ökad press. Konsekvenserna av vår konsumtion, föroreningar och klimatförändringar ger förödande effekter. Om det görs på rätt sätt, har utbyggnaden av grön energi en enorm potential att bidra till en varaktig och positiv inverkan på naturen.
Grön omställning som fungerar för människor

Grön omställning som fungerar för människor

Den gröna omställningen och utbyggnaden av förnybar energi kan vara en kraft för social rättvisa. Som ett ledande globalt företag inom förnybar energi vill vi driva en utbyggnad som faktiskt fungerar för människor och som finns tillgänglig för många.