Hållbarhetsarbete för en positiv inverkan på klimat, natur och samhälle

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Hållbarhetstänk för en varaktig, positiv påverkan


När vi arbetar för att skapa en värld som helt drivs på grön energi, strävar vi efter att bidra med verkliga och varaktiga positiva effekter på natur och samhälle.


Omställningen till grön energi är det främsta tillvägagångssättet att minska koldioxidutsläppen och begränsa global uppvärmning samt dess negativa följdeffekter – från social orättvisa till förlust av biologisk mångfald. Vi är stolta över att driva denna omställning framåt och gör det genom att arbeta med företag och länder runt om i världen i syfte att minska deras koldioxidutsläpp med hjälp av våra förnybara energilösningar.

Men hastigheten och omfattningen av utbyggnaden av grön energi kan inte vara det enda vi, som ett hållbart energiföretag, fokuserar på. Vår hållbarhetsstrategi innefattar också att vi måste identifiera och ta itu med de effekter som själva utbyggnaden kan ha på natur och människor.

För att bygga förnybara energilösningar behöver vi tillgång till hav och mark, vilket innebär samexistens med naturen och de som bor och verkar där. Vi måste köpa material, av vilka en del är sällsynta eller väldigt efterfrågade. Och vi behöver mer arbetskraft med rätt kompetens.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på strävan om att vi ska ge mer tillbaka till natur och samhälle än vad vi tar. Vi integrerar därmed lösningar på några av våra största sociala och miljömässiga utmaningar i våra gröna energiprojekt för att skapa en bestående positiv påverkan.

Läs gärna vidare om vårt förhållningssätt till hållbarhet och hur vi arbetar med våra tre prioriteringar inom hållbarhet– klimat, natur och människor – samt de hållbarhetsprogram vi implementerar för att ta itu med viktiga utmaningar och möjligheter inom respektive prioritering.

Ladda ner Ørsted’s hållbarhetsrapport 2022 (eng)