Från Danmark till världen


Havsbaserad vindkraft har blivit en oumbärlig del i den gröna omställningen världen över. Historien börjar i Danmark. Där har havsbaserad vindkraft inte bara minskat koldioxidutsläppen, utan även bidragit till nya jobb och tillväxt i hela landet.


På några decennier har grön energi från vindkraftverk till havs gått från att vara en oprövad idé till att idag vara en form av energi som produceras i stor skala.

Världens första havsbaserade vindkraftspark byggdes 1991 i det grunda vattnet utanför Vindeby nära Lolland. Den bestod av elva små vindkraftverk, som täckte knappt 2 200 hushålls energiförbrukning. Turbinerna som installeras idag är betydligare större och effektivare. En enskild turbin som installeras i våra nya vindkraftsparker idag kan producera mer el än vad hela Vindeby kunde då. På den tiden var havsbaserad vindkraft en relativt dyr energikälla, men kostnaderna har sedan dess sjunkit avsevärt.

Vindkraftverk till havs växer med stormsteg
Från 1991 till 2020 har vindkraftverken blivit fem gånger större

Världens största vindkraftspark är idag Hornsea 1, som ligger 120 km öster om Storbritannien med en total kapacitet på 1 218 MW. De 174 vindkraftverken kan täcka mer än en miljon brittiska hushålls energianvändning.

Havsbaserad vindkraft kan idag produceras till priser som är konkurrenskraftiga jämfört med kol, naturgas och kärnkraft. Idag är el från förnybar energi i de flesta fall både det grönaste och mest ekonomiskt förnuftiga valet.

Innovation har drivit ner kostnaderna


Den havsbaserade vindkraften har på kort tid blivit allt billigare. Innovation och effektivisering har drivit ner kostnaderna med mer än 60 % bara under det senaste decenniet.

Idag produceras el från vindkraft till havs till priser som är konkurrenskraftiga jämfört med andra kraftslag i nordvästra Europa.

Nästa steg i utvecklingen


Vi på Ørsted strävar efter att skapa en värld som drivs helt av grön energi. För den här omställningen kommer havsbaserad vindkraft att spela en viktig roll, både för den direkta elförsörjningen och indirekt i transportsektorn och industrin. Det kräver utveckling av teknik som Power-to-X, där vi kan använda el från storskalig vindkraft till att producera gröna bränslen som kan ersätta fossila bränslen i industrin och transport på land, till havs och i luften.

Detta kommer att skapa ett ännu större behov av grön energi från vindkraft till havs. I framtiden kommer det därför också behövas nya typer av vindkraftsparker, till exempel så kallade hybridprojekt som ansluts till flera länders elnät. Du kan läsa mer om dessa här. Utvecklingen kommer att bidra till att skapa ännu fler gröna jobb och tillväxt i Europa.

NOLL NETTOUTSLÄPP GENOM POWER-TO-X

Hur havsbaserad vindkraft kan bidra till en hållbar omställning av industrin

För att hantera klimatförändringarna måste vi ta bort koldioxidutsläppen ur hela ekonomin. I vår sammanställning om Power-to-X berättar vi hur vi, genom att använda förnybar energi, kan producera förnybar vätgas och andra gröna e-bränslen för att minska koldioxidutsläppen i hela samhället.