Havsbaserad vindkraft

Obegränsad tillgång,
Obegränsade möjligheter


Sedan vi invigde den första banbrytande vindkraftsparken till havs 1991 har vi etablerat oss som den ledande utvecklaren av havsbaserad vindkraft globalt.

Vi har hittills byggt 26 vindkraftparker, och är i gång med att färdigställa ytterligare tre. Det är fler än något annat företag i världen.

Till 2025 strävar vi efter att ha mer än fördubblat vår vindkraftskapacitet till havs, till motsvarande en årlig elanvändning från 30 miljoner människor. Vi tror starkt på den enorma potential som vindkraft har som en hållbar energikälla globalt.

 

Så fungerar havbaserad vindkraft


Vi på Ørsted bygger havsbaserade vindkraftsparker över hela världen för att leverera grön energi till miljoner människor. Men hur fungerar det?

I den här filmen berättar vi hur det går till när vind omvandlas till el som vi behöver i vår vardag.

Från Danmark til Världen

Tekniska framsteg som ständigt utvecklar och förbättrar

Idag kan en enda rotation generera tillräckligt med el för att täcka ett hushålls elanvändning i 29 timmar.