Havsbaserad vindkraft

Potentialen i havsbaserad vindkraft


Sedan vi invigde den första banbrytande vindkraftsparken till havs 1991 har vi etablerat oss som den ledande utvecklaren av havsbaserad vindkraft globalt.


Vi har hittills byggt närmare 30 vindkraftparker och är i gång med att färdigställa ytterligare fem. Det är fler än något annat företag i världen.

Till 2025 strävar vi efter att ha mer än fördubblat vår vindkraftskapacitet till havs, till motsvarande en årlig elanvändning för 30 miljoner människor. Vi tror starkt på den enorma potential som vindkraft till havs har som en hållbar energikälla globalt.

Så fungerar havsbaserad vindkraft

Vi på Ørsted bygger havsbaserade vindkraftsparker över hela världen för att leverera grön energi till miljoner människor. Men hur fungerar det?

I den här filmen berättar vi hur det går till när vind omvandlas till el som vi behöver i vår vardag.