Corporate Power Purchase Agreements


Skräddarsydd lösning för dina energiinköp.


Vad är CPPA?


CPPA är ett långsiktigt fastprisavtal om köp av förnybar el mellan ditt företag och en havsbaserad vindkraftspark. Du köper din el helt eller delvis från en viss vindkraftspark till ett fast pris. Ett CPPA hjälper till att minska din prisrisk på el samtidigt som företaget bidrar till omställningen till mer förnybar energi och därigenom begränsar klimatförändringen.

Grön el är konkurrenskraftig med el från fossila bränslen. Rent ekonomiskt finns det ingen anledning att inte påskynda den gröna omstälningen.
– Henrik Poulsen, Tidigare VD, Ørsted (2012-2020)

Havsbaserad vindkraft från Ørsted

Certifierad förnybar energi till ett fast pris

Ditt företag

Det kloka valet för ditt företag och vår planet


Ett corporate power purchase agreement, CPPA, ger dig möjlighet att planera långsiktigt. Genom att teckna ett mångårigt fastprisavtal med världens mest hållbara energiföretag, kan du minska risken och få framtidssäkrat elpris när du köper grön el. 

Varför välja ett grönt CPPA från havsbaserad vindkraft? 

Bli grönare

Minska ditt CO2-avtryck på ett verkligt och meningsfullt sätt och bli en aktiv del i omställningen av energisektorn. Hållbarhet är viktigare än någonsin – för kunder, för leveranskedjan och för intressenter. Vi kan hjälpa ditt företag att göra skillnad. Som världens mest hållbara energiföretag vill vi dela med oss av våra erfarenheter och öka ditt företags bidrag.

Temperaturökningen ska hållas under 1,5°C

Samarbeta med experter

När ditt företag väljer ett grönt CPPA gör du ett långsiktigt och strategiskt val för ditt företag. Ett CPPA erbjuder stora fördelar när det gäller att minska företagets prisrisker, men det kan kännas som en stor förändring och en helt ny inriktning för din energistrategi. Vi har varit där du är. Vi har ställt om vår verksamet från ett fokus på fossil energi til att helt fokusera på förnybar energi. Detta gör oss till den perfekta partnern för ditt företags resa.

Expansion från 16 % till 75 % vindkraft

Storskalig produktion

Våra vindkraftverk producerar tusentals megawatt el – och vi håller på att bygga ännu fler. Detta innebär att vi genom våra gröna CPPAer är redo att leverera grön el till företag med större elförbrukning som vill stödja övergången till mer förnybar energi.

15 GW havsbaserad vindkraft installerad 2025

Skräddarsydda lösningar

Med vår stora portfölj av befintliga och planerade vindkraftsparker kan vi skräddarsy det gröna CPPA som passar ditt företags behov. I kombination med vår expertis inom både vindkraft och energihandel erbjuder vi ett antal lösningar som ger dig det avtal om förnybar energi som du behöver.

Vi har undertecknat världens största CPPA med havsbaserad vindkraft

Vi vill skapa en värld som drivs helt av grön energi


Fram till 2025 kommer vi att investera 200 miljarder danska kronar, motsvarande över 275 miljarder svenska kronor, i grön energi och därmed bidra till omställningen av det globala energisystemet.

Våra vindkraftsparker till havs producerar redan tillräckligt med grön energi för att täcka elförbrukningen för mer än 12 miljoner människor och år 2025 planerar vi att ha installerat tillräckligt med kapacitet för att täcka elförbrukningen för mer än 30 miljoner människor.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Världsledande inom havsbaserad vindkraft

Vi är världens ledande utvecklare av vindkraft till havs, med 26 havbaserade vindkraftsparker i drift.

  • I drift
  • Under uppförand
  • Under utveckling

Vi har alla ett grönt ansvar – och vi kan göra något med det


När ditt företag samarbetar med Ørsted bidrar det också till den globala energiomställningen och en bättre framtid med mer grön energi.

Kontakta oss för att diskutera mer om förnybar el på det kloka sättet

 
Vi är experter på förnybar el och är utsedda till världens mest hållbara energiföretag. Fram till 2025 planerar vi att investera över 275 miljarder svenska kronor i förnybar energi och därmed bidra till omställningen av det globala energisystemet. Kontakta oss för en diskussion om hur våra vindkraftsparker kan hjälpa till att möta ditt företags globala energibehov.

Flexibla alternativ
Lösningar och kontrakt är utformade för att möta ditt företags behov.

Specialister inom energi
CPPA från Ørsted kan kombineras med ett brett utbud av integrerade konsulttjänster.

Kontakta vårt CPPA-team