Vision


Klimatförändringar är en verklighet och förändrar snabbt levnadsförhållandena på jorden. Vår vision är att skapa en värld som drivs helt av grön energi.


Mer än 80 % av världens totala energianvändning kommer fortfarande från fossila bränslen.  Föroreningarna som det leder till är skadliga för vår planet.

Vi vill ändra det. Vår vision är tydlig: Låt oss skapa en värld som drivs helt och hållet av grön energi.


Global position inom havsbaserad vindkraft


Vår verksamhet består av tre affärsområden: Havsbaserad vindkraft, Landbaserad vindkraft och Marknader & Bioenergi.

Vi är världsledande inom havsbaserad vindkraft. Det innebär att vi nu levererar grön el till mer än 15 miljoner människor. Vår ambition är att öka detta till 30 miljoner fram till 2025.

Vi har hjälpt till att minska kostnaderna för el från vindkraftsverk till havs. Den stora minskningen innebär att el från havsbaserad vindkraft idag kan produceras till kostnader som är konkurrenskraftiga med alternativ som kol, naturgas och kärnkraft. Förnybar el är idag i ofta både det grönaste och det ekonomiskt mest förnuftiga valet.

Vindkraftens potential – även på land


Vår verksamhet omfattar även vindkraft på land. Vi driver för närvarande vindkraftsparker på land med en total kapacitet på 1,3 GW i USA och vi bygger fler vind- och solenergiprojekt i Texas, Nebraska och South Dakota. Vårt mål är att ha en total installerad kapacitet på 5 GW vindkraft, solceller och energilagring till 2025.

73 % lägre kolförbrukning


På våra kraftverk har vi minskat kolförbrukningen med 73 % sedan 2006, och vi har beslutat att sluta använda kol till 2023. Istället använder vi träflis och träpellets som produceras på ett hållbart sätt.

Vi säger farväll till kol i 2023.. 

Ett farväl till CO2-utsläpp


Sedan 2006 har vi mer än halverat våra koldioxidutsläpp och vårt mål är en minskning på 98 % till 2025. Våra projekt inom förnybar energi förser miljontals människor med grön energi.

Grön energi till alla – nu och i framtiden


Vi fokuserar på förnybar energi så att människor, företag och samhällen kan utnyttja sin potential utan att behöva oroa sig för att skada miljön eller begränsa möjligheterna för kommande generationer. Därför har vi också en ambition att bygga tillräckligt med förnybar energi för att förse 35 miljoner människor med grön el 2025 och 55 miljoner människor 2030.

Vår gröna omställning

CO2-neutral verksamhet 2025

Vi fortsätter vår gröna omställning för att nå ett CO2-neutralt klimatavtryck 2040.