Biogas – förnybar energi för medvetna företag

Biogas framställs från gödsel, hushållsavfall och industriavfall. Biogas är ett helt förnybart och klimatneutralt bränsle som är tryggt och enkelt att byta till. Det stärker ditt företags klimatprofil och visar att ni stöttar den gröna omställningen.

På Ørsted är vi drivande för att minska koldioxidutsläppen inom energisektor.n Genom att ge företag konkreta verktyg för att minska koldioxidutsläppen arbeter vi mot att skapa en värld som helt drivs av grön energi.

Vi vill stötta er hållbarhetsresa och därför har vi utformat skräddarsydda alternativ för gröna gasprodukter, så att ni kan välja det alternativ som passar ert företag bäst. Med biogas får ni marknadens mest klimatvänliga gas till ett konkurrenskraftigt pris.

Fördelar med biogas

  • 100 % förnybart
  • Ger ett klimatvänligt varumärke
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Enkelt att byta till
  • Full volymflexibilitet
Hur fungerar biogas? Biogas är ett biobränsle som produceras av organiskt hushålls- eller industriavfall. I processen återvinns avfallet och använding av fossila bränslen kan undvikas.

Exempel från våra kunder

Har du ytterligare frågor?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om biogas, naturgas, förbrukning, fakturor och avtal.