Kan havsbaserad vindkraft och kommersiellt fiske samexistera?


Vi har ett nära samarbete med fiskeindustrin när vi planerar, bygger och driver våra vindkraftsparker, vilket säkerställer god samexistens.

Fråga:


Skadar vindkraftsparker bestånden, kommer i vägen för fiskeverksamheten eller orsakar ekonomiska och miljömässiga skador?

Fakta:


Havsbaserad vindkraft samexisterar redan nu med sjöfarts- och fiskeindustrin, med nära samarbete under utveckling, byggnation och drift.

Nära samarbete med sjöfartsindustrin


När havet är din inkomstkälla eller den plats där du fiskar för nöjes skull, är det förståeligt att byggnationen av en havsbaserad vindkraftspark skapar oro.

Som utvecklare av havsbaserad vindkraft förstår vi fiskevattnens kulturella och ekonomiska betydelse. Vårt team för Marine Affairs har ett nära samarbete med organisationer för kommersiellt fiske och sportfiske under hela processen med att utveckla, bygga och driva våra vindkraftsparker till havs. 

Förutom att göra miljöbedömningar när vi beslutar var en ny vindkraftspark ska placeras, hanterar vi också frågor, kommentarer och farhågor från de lokala fiskeorganisationerna. Den här typen av information från våra fiskekontakter är viktig när vi utvecklar en vindkraftspark.

Läs mer om hur vi interagerar med andra på havet

Säker navigering


Det kanske inte är uppenbart på håll, men vindkraftverken i en havsbaserad vindkraftspark är brett fördelade i ett rutnätsmönster, med två distinkta orienteringslinjer. Vindkraftverken är upplysta och markeras enligt riktlinjer från USA kustbevakning, och deras position visas korrekt på sjökort.

Allt detta gör det möjligt för sjöfarande att navigera och fiska inom vindkraftsparkerna, förutom i känsliga områden med begränsad åtkomst under projektets byggfas.

Vi tillhandahåller regelbundna uppdateringar om vår verksamhet till havs genom våra genomgångar två gånger i veckan. Dessa är för närvarande tillgängliga på vår webbplats och kan snart också nås via iPhone- och Android-appar.

Läs de senaste genomgångarna för sjöfarande

Ørsteds engagemang för biologisk mångfald
Vi har åtagit oss att se till att varje nytt projekt från 2030 har en positiv nettoeffekt på den biologiska mångfalden.

Skyddar den biologiska mångfalden


När det gäller de fiskar och andra havsdjur som lever i våra vindkraftsparker – och som fisket är beroende av för sin inkomst – kan även dessa samexistera med havsbaserad vindkraft, till stor del tack vare expertisen hos vårt eget team av miljöspecialister.

Under byggtiden minimerar vi aktivt miljöpåverkan, till exempel genom att använda bubbelgardiner, bullerreduceringsskärmar, hydroljudsdämpare och suction bucket-fundament för att minska bullret. När vindkraftverkens fundament väl är byggda fungerar de som artificiella rev där nya livsmiljöer växer fram. 

Under en vindkraftsparks liv övervakar vi noga och mildrar eventuella effekter på den marina miljön, särskilt på kommersiellt viktiga arter och livsmiljöer. Det har bland annat omfattat banbrytande forskning om skaldjursbestånden vid en av våra vindkraftsparker i Storbritannien. Forskningen visade ingen negativ inverkan från havsbaserad vindkraftsverksamhet.

VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el