Frågor och svar om biogas
 • Hur går jag tillväga för att söka tillbaka skatter för biogas?
  Biogasen är i dag skattebefriad. När du köper biogas får du därför tillbaka skatterna av Skatteverket – du ansöker om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst.  Vi har skapat en guide som visar steg för steg hur du går tillväga.
 • Vad är biogas?
  Biogas är ett förnybart biobränsle som framställs från nedbrytbart organiskt material på samma sätt som i naturens eget kretslopp. Det innebär att biogas inte bidrar till växthuseffekten. Precis som naturgas är biogas en energigas som till största delen består av metan. Biogasen är dock helt klimatneutral, vilket gör den till den mest klimatvänliga gasen på marknaden. Eftersom biogas distribueras i samma gasnät som naturgasen är den enkel att byta till och kräver ingen ny utrustning.

  Vill du teckna ett biogasavtal? Ring oss på 040 - 627 07 50 eller mejla oss på info-se@orsted.com
 • Hur distribueras biogas?
  Biogasen distribueras till dig via det befintliga naturgasnätet. Det gör att det är enkelt att byta till biogas. Att biogasen fraktas i underjordiska ledningar sparar också transportutsläpp från tåg, lastbil och båt.
 • Vad används biogas till?
  Biogas är en effektiv, ren och förnybar energikälla som kan användas till i industriprocesser, till uppvärmning och som fordonsbränsle. Det finns många fördelar med att välja biogas.
 • Varför ska jag välja biogas?
  • 100 procent förnybar energi
  • Bidrar inte till växthuseffekten
  • Ger ett klimatvänligt varumärke och ett mervärde för dina kunder
  • Enkelt att byta till
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Tryggt och driftsäkert
 • Hur byter jag till biogas?

  Det är enkelt. Biogas levereras i samma gasnät som naturgas, så om du har naturgas sedan tidigare behöver du inte ändra något utan meddelar bara oss hur mycket biogas du vill ha. Du kan välja att börja med en mindre mängd och öka på efter hand, eller ställa om till 100 procent förnybar biogas direkt.

 • Hur energieffektivt är biogas?
  När man mäter energin i biogas gör man det i antal kWh per normalkubikmeter, Nm3, som anges vid ett tryck på 1,01 bar och en temperatur på 0 °C. Biogasen har då ett energivärde på ungefär 5-8 kWh/Nm3, medan uppgraderad biogas (med 97 procent metan) har ett energivärde på 9,67 kWh/Nm3. Biogas uppgraderas genom att man tillsätter propan för att få ett lika högt energivärde som naturgas har, vilket är 11 kWh/Nm3.
 • Hur klimatvänligt är biogas?
  Biogas är den mest klimatvänliga gasen på marknaden – trygg, klimatneutral och 100 procent förnybar. Den koldioxid som bildas vid förbränningen i biogasanläggningen tas upp av växterna i naturen igen, vilket gör att biogas inte bidrar till växthuseffekten. En annan fördel med biogas är att det bildas en rötrest vid rötningsprocessen i biogasproduktionen. Denna kan användas som biogödsel och tas upp enklare av växter än vanligt gödsel.
 • Stämmer det att biogas är återvunna sopor?
  Ja, delvis. Det är bland annat därför biogas är så klimatsmart. Biogas framställs på naturlig väg vid rötning av hushållssopor, men också av växtrester från jordbruk, gödsel, tång och avloppsslam. Framställningen är helt koldioxidneutral, vilket innebär att biogas inte bidrar till växthuseffekten. Den koldioxid som skapas när biogas förbränns återupptas av växterna i ett naturligt kretslopp.
Frågor och svar om naturgas
 • Hur distribueras naturgas?
  När du köper naturgas till ditt företag kommer gasen via en ledning från Danmark. Ledningen går från Dragör söder om Köpenhamn till Klagshamn i Malmö. Den svenska gasledningen sträcker sig från Trelleborg upp längs västkusten och vidare till Stenungsund i norr med grenledningar ut till olika orter. Att naturgasen fraktas i ledningar under jorden sparar utsläpp från transport med lastbil, tåg och båt.
 • Hur miljövänligt är naturgas?
  Naturgas är ett fossilt bränsle som bildar koldioxid vid förbränning. Naturgasen är inte förnybar, men ur klimatperspektiv är den betydligt bättre och renare än andra fossila bränslen. Den släpper ut 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja. För att få en mer klimatvänlig energimix kan du välja att blanda ut naturgasen med biogas som är en helt förnybar och klimatneutral energikälla. Du väljer själv hur stor volym du vill ha av naturgas respektive biogas.
 • Vilka är fördelarna med naturgas?
  • Energieffektiv med hög verkningsgrad
  • Driftsäker
  • Rent bränsle - kräver mindre underhåll
  • Mindre utsläpp än kol och olja
 • Är inte naturgas ett fossilt bränsle?
  Jo, det stämmer. Samtidigt är naturgas det renaste av alla fossila bränslen och ger ungefär 40 procent mindre utsläpp än kol och 25 procent mindre än olja. I skiftet från fossila till förnybara energikällor är naturgas därför ett viktigt komplement som minskar koldioxidutsläppen i världen.
 • Hur sätts priset på naturgas?
  När du köper naturgas hos oss kan du välja mellan fastpris eller börspris. Fastpriset består av det dagsaktuella, fasta börspriset på naturgas inklusive alla tillägg. Börspriset består av månadspriset på naturgas på den börs du valt att handla från plus tillägg. Till dessa prismodeller tillkommer aktuell energiskatt och koldioxidskatt. Du hittar mer om skatteavdragen hos Skattemyndigheten här.
 • Hur väljer jag naturgasavtal?

  Om du vill hålla en säker budget och betala ett fast pris för din gas rekommenderar vi ett fastprisavtal. Är du villig att ta lite mer risk rekommenderar vi ett rörligt börsprisavtal – då kan du få ett lägre pris när börsen går ner och har möjlighet att byta till fastpris. Eftersom situationen på börsen ständigt förändras kontaktar vi dig om det skulle bli läge att binda. 

  Du kan också välja att säkra ditt gaspris vissa månader, eller låta oss förvalta det åt dig för att få ett så förmånligt och stabilt pris som möjligt.

  Läs mer om vår tjänst Energy Risk Management.

 • Kan jag få klimatvänlig naturgas?
  Du kan välja att blanda din naturgas med klimatneutral energi från biogas och på så vis få en mer klimatvänlig gasmix. Biogas är en 100% förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Att byta till biogas är enkelt och ett effektivt sätt att få ett mer klimatvänligt varumärke. Vi erbjuder flexibla biogasavtal där du själv kan bestämma hur mycket biogas du vill ha.
 • Vad är naturgas och vad används det till?

  Naturgas är en osynlig och luktfri gas som till största delen består av metan. Den utvinns från källor på land eller på havsbottnen. Som bränsle har naturgasen ett högt energiinnehåll och är energieffektiv, driftsäker och ger betydligt mindre utsläpp än till exempel kol och olja. Den är också renare vilket gör att den kräver mindre kostnader för rengöring och underhåll. Här i Sverige används naturgas främst som råvara inom industrin och till uppvärmning av företag.

  Vill du teckna ett naturgasavtal? Ring oss på 040 - 627 07 50 eller skicka ett mejl till info-se@orsted.com

Frågor och svar om fakturor och övrigt
 • Kan jag få fakturan elektroniskt eller via mejl?
  Ja, du kan få fakturan elektroniskt. Vill du ha den via mejl, ring oss på 040 - 627 07 50 eller mejla till info-se@orsted.com och berätta till vilken e-postadress du vill ha dina fakturor framöver.
 • Hur säger jag upp mitt avtal?
  Det gör du lättast genom att ringa eller mejla oss, så tar vi hand om det. Kontakta oss på 040 – 627 07 50 eller skicka ett mejl till info-se@orsted.com. Om du har ett tillsvidareavtal gäller tre månaders uppsägningstid från den dag du säger upp avtalet. Är du missnöjd med något? Berätta för oss, så ser vi vad vi kan göra för dig. 
 • Hur många fakturor får jag per år?
  Vi skickar en faktura varje månad. Har du frågor om faktureringen eller önskemål om ett annat upplägg? Kontakta oss på 040 - 627 07 50.
 • Det är fel i fakturan – vad gör jag?
  Hör av dig till oss så rättar vi till felet så snabbt vi kan. Ring oss på 040 – 627 07 50 eller mejla till info-se@orsted.com.
 • Hur ändrar jag min förväntade förbrukning i acontofakturan?
  Om du vill ändra din förväntade förbrukning behöver du först göra en avläsning av din naturgasmätare. När du har gjort det kan vi justera din acontofaktura så att den matchar din förbrukning. Ring oss på 040 – 627 07 50 eller mejla till info-se@orsted.com så löser vi det.
 • Hur beräknar jag månadens värmevärde och vart hittar jag informationen?
  All information om hur du beräknar värmevärdet hittar du hos Swedegas
 • Jag ska flytta eller sälja fastigheten – hur gör jag?
  Biogasen är i dag skattebefriad. När du köper biogas får du därför tillbaka skatterna av Skatteverket – du ansöker om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst. Vi har skapat en guide som visar hur du steg för steg går tillväga.
 • Varför får jag en årsavräkning?
  Med årsavräkningen ser vi till att du inte betalar för mer eller mindre gas än vad du förbrukar. En gång om året jämför vi din faktiska förbrukning med din förväntade förbrukning och ser hur väl det matchar. Skulle du till exempel ha förbrukat mindre än förväntat får du tillbaka pengar av oss i samband med årsavräkningsfakturan.
 • Varför betalar jag för transmission?
  Betalningen täcker kostnaden för gastransporten genom vårt gasnät i Danmark.