Framsteg för Skåne Havsvindpark: Ørsted planerar unik lösning för batterilagring och anslutning till elnätet
 

I december 2022 rekommenderade Länsstyrelsen i Skåne att regeringen ska tillåta byggnationen av Skåne Havsvindpark. Som en del av arbetet med at bygga Skåne Havsvindpark har Ørsted därför börjat förbereda för en anslutning till det svenska elnätet. Ørsted planerar även att installera en storskalig batterianläggning med en kapacitet på upp till 70 MW i Trelleborg i anslutning till vindkraftsparken. Energilagringen ska stärka elsystemets stabilitet och leverera stödtjänster som Svenska Kraftnät efterfrågar.

Ørsted har inlett samråd med berörda kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer som en del av tillståndsprocessen för att koppla upp Skåne Havsvindpark mot det svenska elnätet. Den installerade effekten i Skåne behöver mer än sjudubblas till 2030 för att klara det växande lokala behovet, enligt Skånes Effektkommission. Skåne Havsvindpark kommer att leverera fossilfri el motsvarande hälften av Skånes nuvarande elkonsumtion – ett stort steg på vägen för att möta efterfrågan.

– Vi ser stark uppbackning för att Skåne Havsvindpark ska kunna uppföras senast 2030, både från näringslivet och från politiken i Skåne. Förståelsen för att inget annat kraftslag kan leverera stora mängder ny fossilfri energi snabbare än havsvindkraften är hög. Medan vi väntar in regeringens beslut fortsätter vi nu arbetet med att ansluta den framtida vindparken till det svenska elnätet, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

Elkablar på land och i havet kommer att möjliggöra för att fossilfri el kan levereras från Skåne Havsvindpark till en region där elbehovet är stort. Kablarna kommer att grävas ner för att minimera visuell påverkan för boende i området.

Energilagring sänker sydsvenska elpriser och balanserar elnätet
– Trelleborg kommer att kunne stå värd för Sveriges första ’hybridpark’ i sitt slag där fossilfri el produceras till havs och lagras på land. Vindkraften kombineras med systemviktig energilagring, två saker som kompletterar varandra och bidrar till att sänka sydsvenska elpriser. Skåne Havsvindpark ger därmed lägre elpriser, förbättrad elkvalitet även när det inte blåser och ett utökat utbud av stödtjänster i södra Sverige, säger Jesper Kühn Olesen, projektdirektör för Skåne Havsvindpark på Ørsted.

Ørsted planerar att installera en storskalig batterianläggning i Trelleborgs kommun med en kapacitet på upp till 70 MW i anslutning till Skåne Havsvindpark. Energilagringen kommer att tillhandahålla så kallade stödtjänster till energimarknaden, vilket innebär att Svenska Kraftnät får bättre förutsättningar för att balansera elnätet – något som också är en uttalad prioritet för regeringen. Havsvindparken i kombination med energilagring minskar överföringsförlusterna och innebär att mängden av el som behöver överföras från norra till södra Sverige blir mindre.

Energilagringen kommer att bidra till att begränsa effektbristen i Skåne och hjälpa till med att hålla nere elpriset för konsumenter särskilt under höglasttimmar (t.ex. morgon och kväll).

Utformningen av den transformatorstation som ska husera batterilagringen ska anpassas i samråd med Trelleborgs kommun för att minimera ytan som behövs. Ørsted utreder även möjligheten att installera solceller inom stationsområdet i samråd med berörda myndigheter.

Hur går det för Skåne Havsvindpark?

Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda Ørsteds ansökan, rekommenderade regeringen att ge tillstånd till Skåne Havsvindpark redan i december 2022. Under våren vår 2023 fick ansökan även ett Natura 2000-tillstånd, vilket betyder att endast regeringens beslut nu återstår.

Ørsted är världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft samt världens mest hållbara energibolag. Bolaget är majoritetsägt av den danska staten och har planer på att bygga ut upp till 18 GW havsbaserad vindkraft i Sverige.

Fakta om Skåne Havsvindpark
  • Skåne Havsvindpark utvecklas 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).

  • Vindkraftsparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW med en årlig produktion på 7 TWh. 

  • Ørsted räknar med att investera 25–50 miljarder kronor i byggandet av vindkraftsparken.

  • Beslutet om projektet ligger sedan ett år på regeringens bord – grönt ljus från Sveriges regering behövs för att Ørsted ska kunna gå vidare till investeringsbeslut och byggnation. 

  • Skåne Havsvindpark beräknas vara i drift senast 2030. Enligt Energiforsk, en oberoende forskningsorganisation, skulle två stora havsbaserade vindkraftparker i södra Sverige kunna ge upp till 50% lägre elpriser.
Ørsted Corporate Communications
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.com

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, och rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2024. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har runt 8900 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2023 uppgick koncernens intäkter till 79,3 miljarder danska kronor (10,6 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och X.