Ørsted vill förverkliga Sveriges stora potential för havsbaserad vindkraft med fyra nya havsbaserade vindkraftsparker

Ørsted har ansökt om tillstånd om att bygga ytterligare fyra storskaliga havsvindparker i Sverige. I och med ansökningarna kommer Ørsteds svenska portfölj att växa till en potentiell sammanlagd produktionskapacitet på 18 GW. Om de byggs ut i full skala kommer de nya havsvindparkerna att producera tillräckligt med fossilfri el motsvarande mer än hälften av Sveriges totala elkonsumtion.
Världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft ser ett stort behov av fossilfri och kostnadseffektiv el i Sverige. När alla tillstånd kommer på plats och med en plan för utbyggnad av stamnätet till havs siktar Ørsted på att leverera det första havsbaserade vindkraftsprojektet i kommersiell skala i Sverige, Skåne Havsvindpark, senast 2029. Med ett tydligt regelverk för havsbaserad vindkraft tror Ørsted att de ytterligare fyra projekten kan levereras under de kommande tio åren.

De nya projekt som Ørsted berättar om idag kan leverera pålitlig, konkurrenskraftig och inhemskt producerad el där den behövs som mest – i västra, södra och mellersta Sverige. Med tanke på att Sveriges elförbrukning förväntas fördubblas till 2035, enligt Energimyndigheten, finns det ett akut behov av mer el. Planen för när projekten ska färdigställas sammanfaller med Svenska kraftnäts plan för utbyggnad av stamnätet till havs. Därmed kan Ørsted leverera ny el så snart som elnätet kan ta emot den.

Svenska hushåll behöver lägre elpriser och leveranssäkerhet. Samtidigt vill företag säkra tillgången till fossilfri el till ett konkurrenskraftigt pris för att klara den gröna omställningen och öka sin konkurrenskraft globalt. Havsbaserad vindkraft kan leverera både och i Sverige i en skala som gör verklig skillnad.

Med dessa fyra nya havsbaserade vindkraftsparker vill Ørsted vara en del av den långsiktiga utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige. Ett stabilt och förutsägbart regelverk skulle hjälpa den havsbaserade vindkraften att möta Sveriges elbehov på medellång och lång sikt och samtidigt nå klimatmålen.

– Vi siktar på att färdigställa vårt befintliga projekt som vi kommit längst med i Sverige, Skåne Havsvindpark med en produktionskapacitet på 1,5 GW, redan år 2029 om alla relevanta tillstånd kommer på plats under 2023. Genom att bygga vidare på våra senaste framsteg med Skåne Havsvindpark är detta ytterligare ett steg i Ørsteds planer på att bli en stor långsiktig investerare i och utvecklare av fossilfri energiproduktion i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med regeringen och lokala aktörer leverera på regeringens prioritering: ny elproduktion som bidrar till en snabb utbyggnad av kraftsystemet, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

– Sverige behöver all elproduktion som går att få och havsbaserad vindkraft är helt klart det snabbaste sättet att få de volymer som behövs för att sänka elpriserna. Lägre energipriser minskar i sin tur behovet av statligt elprisstöd. Våra havsbaserade vindkraftsprojekt är strategiskt placerade för att leverera el där den behövs som mest, och kan bidra till att minska behovet av dyra uppgraderingar i transmissionsnätet från norra Sverige till platser där elen behövs i syd. Därför anser vi att nätanslutningar till havs är en bra och kostnadseffektiv investering för Sverige, säger Jesper Kühn Olesen, projektdirektör för Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Sverige.
Fakta om Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Sverige

Skåne Havsvindpark (befintligt projekt)
 • Ligger utanför Ystad, Trelleborg och Skurup
 • Produktionskapacitet på 1,5 GW, lika mycket som hälften av Skånes elförbrukning
 • Genererar förnybar el år 2029
Gotland Havsvindpark (befintligt projekt)
 • Ligger utanför Gotlands sydvästra kust
 • Produktionskapacitet på 1,5 GW
 • Genererar förnybar el år 2032
Kattegatt Havsvindpark (nytt projekt)
 • Ligger utanför Halmstad och Falkenberg
 • Produktionskapacitet på upp till 1,5 GW, mer än Värmlands elförbrukning
 • Genererar förnybar el år 2032
Baltic Central Havsvindpark (nytt projekt)
 • Ligger utanför Karlskrona 
 • Produktionskapacitet på upp till 4 GW, mer än Skånes elförbrukning
 • Genererar förnybar el år 2032
Havsvindparkerna Gävle Öst och Gävle Väst (nya projekt)
 • Ligger utanför Gävle, Ävlkarleby, Tierp och Östhammar
 • Produktionskapacitet på upp till 5,5 GW + 4 GW, mer än dubbelt så mycket som Stockholms läns elförbrukning
 • Genererar förnybar el år 2032
För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Boris Ajeganov
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 7 016 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.