Ørsted ska bygga världens största havsvindpark, Hornsea 3 i Storbritannien

Ørsted har fattat ett slutligt investeringsbeslut (FID) om världens enskilt största havsbaserade vindkraftspark, Hornsea 3, som kommer att ha en kapacitet på 2,9 GW och beräknas vara klar i slutet av 2027. Hornsea 3 blir Ørsted tredje projekt i Hornsea-zonen efter Hornsea 1 (1,2 GW) och Hornsea 2 (1,3 GW).
Storbritannien är en kärnmarknad för Ørsted och en av världens största marknader för havsbaserad vindkraft som bygger på starkt politiskt stöd och ambitiösa utbyggnadsmål. Ørsted driver för närvarande 12 vindkraftsparker till havs i Storbritannien. 

Med en kapacitet på 2,9 GW kommer Hornsea 3 att producera tillräckligt med billig, förnybar el för att driva mer än motsvarande 3,3 miljoner brittiska hem, vilket ger ett betydande bidrag till den brittiska regeringens ambition om att ha 50 GW havsbaserad vindkraft i drift senast 2030 som en del av den brittiska energisäkerhetsstrategin.

Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted, säger: "Vi på Ørsted är stolta över att bygga världens största havsvindpark i Storbritannien – vi är duktiga på att leverera storskaliga projekt till havs, och det hoppas vi också att få göra i Sverige med Skåne Havsvindpark. Storbritannien är ett fantastiskt exempel på att det går att bygga ut storskalig havsbaserad vindkraft och kärnkraft samtidigt, för all fossilfri energi behövs för att klara klimatomställningen. Även Sverige kan dra nytta av sin långa kustlinje för att generera den fossilfria el som behövs för att stärka svensk konkurrenskraft."

Hornsea 3 kommer att bidra med billig, fossilfri energi till Storbritannien samt skapa tusentals högkvalitativa arbetstillfällen och miljarder pund i investeringar i brittisk industri som levererar varor och tjänster till havsvindkraften. Hundratals företag står uppradade för att spela en roll i byggandet och driften, leveransen, installationen, och den långsiktiga driften och underhållet av vindkraftsparken. Inte minst svenska industribolag blir leverantörer till Hornsea 3, vilket skapar arbetstillfällen även i Sverige.

Fakta om Hornsea 3
Hornsea 3 kommer att stödja upp till 5 000 arbetstillfällen under byggfasen, med upp till ytterligare 1 200 fasta jobb både direkt och i leveranskedjan under den långa driftsfasen. Hornsea 3 kommer att drivas av Ørsteds drift- och underhållsnav i Grimsby..

Hornsea 3 ligger 160 km utanför Yorkshires kust. När vindkraftsparken står klar kommer Ørsteds havsvindparker i Hornsea-zonen – bestående av Hornsea 1, 2 och 3 – att ha en total kapacitet på över 5 GW.

Ørsted kommer att bygga Hornsea 3, inklusive nätanslutningen till havs. När vindkraftsparken har tagits i full drift kommer Ørsted, i enlighet med brittisk lagstiftning, att avyttra nätanslutningen till en ny ägare.

Hur går det för Skåne Havsvindpark?
Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda Ørsteds ansökan, rekommenderade regeringen att ge tillstånd till Skåne Havsvindpark redan i december 2022. Därefter har ansökan också fått ett Natura 2000-tillstånd, vilket betyder att endast regeringens beslut nu återstår.

Ørsted är världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft. Bolaget är majoritetsägt av den danska staten och har planer på att bygga ut upp till 18 GW havsbaserad vindkraft i Sverige.

Fakta om Skåne Havsvindpark

  • Skåne Havsvindpark utvecklas 22 km söder om städerna Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).
  • Vindkraftsparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW och den kommer ha en årlig produktion på 7 TWh. 
  • Ørsted räknar med att investera 25–50 miljarder kronor i byggandet av vindkraftsparken.
  • Beslutet om projektet ligger sedan ett år på regeringens bord – grönt ljus från Sveriges regering behövs för Ørsted ska kunna gå vidare till investeringsbeslut och byggnation. 
  • Den havsbaserade vindkraftsparken beräknas vara i drift senast 2030. Enligt Energiforsk, en oberoende forskningsorganisation, skulle två stora havsbaserade vindkraftparker i södra Sverige kunna ge upp till 50% lägre elpriser.
För mer information, kontakta:

Ørsted Corporate Communications
Boris Ajeganoff-Nielsen
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com 

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har runt 9000 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2022 uppgick koncernens intäkter till 132,3 miljarder danska kronor (17,8 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.