Havs- och vattenmyndigheten: gynnsamma förutsättningar för att bygga Skåne Havsvindpark

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) pekar ut området omkring Ørsteds projekt Skåne Havsvindpark som lämpligt för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i sitt förslag till ändrade havsplaner. Området bedöms ha ”gynnsamma” förutsättningar för etablering av havsbaserad vindkraft samtidigt som den sammanlagda miljöpåverkan är låg. Skåne Havsvindpark på 1,5 GW kan producera fossilfri el motsvarande hälften av Skånes elanvändning och beräknas stå klar till 2030.
– Beskedet från Havs- och vattenmyndigheten är mycket positivt. Om vi får grönt ljus från regeringen snart kan Skåne Havsvindpark producera fossilfri energi redan år 2030. Havsvindparken kommer att bidra till att möta Sveriges snabbt ökande elbehov och sänka svenskarnas elräkningar, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

Havs- och vattenmyndigheten skriver i en samlad bedömning att ”två områden har identifierats som allmänna intressen av väsentlig betydelse för energiutvinning söder om Skåne (Ö286, Ö288). Förutsättningarna för vindbruk är gynnsamma och den sammanlagda, kumulativa miljöpåverkan bedöms vara låg." Områden Ö286 och Ö288, som myndigheten refererar till, motsvarar det areal där Ørsted utvecklar Skåne Havsvindpark.

Industrin och facken efterlyser snabba beslut för mer elproduktion
Samtidigt pekar både industrin, fackförbunden och Svenska Kraftnät på behovet av snabba politiska beslut för mer elproduktion. Behovet av mer fossilfri elproduktion är enormt fram till 2030 – och enligt en ny rapport från Svenska kraftnät ökar behovet snabbare än produktionen. Det hotar jobben, Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, samt innebär onödigt höga elräkningar för de mest utsatta i samhället.

Företrädare för industrin inklusive SveMin, Skogsindustrierna, IKEM, Jernkontoret, Teknikföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen, Metall, och GS-facket, kräver långsiktiga energibeslut och en kraftig utbyggnad av vindkraften i snabbare takt.

Samarbete med Försvarsmakten viktigt
Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att totalförsvarets intressen också är starka i området. Tidigare under året efterlyste även Energimyndigheten ett mer lösningsorienterat angreppsätt och menade att det finns tekniska lösningar för att vindkraft och försvar ska kunna samexistera. Detta är enligt Energimyndigheten av högsta prioritet för att underlätta en snabb utbyggnad av den havsbaserade vindkraften.

– Med ett villkorat tillstånd för Skåne Havsvindpark kan vi inleda det djuplodande arbetet med att göra anpassningar till Försvarsmakten. Vi är säkra på att vi kan hitta vägar framåt tillsammans. Faktum är att Danmark, Tyskland och Polen också bygger ut havsvind i stor skala i Östersjön, vilket potentiellt kommer att påverka Försvarsmaktens förmåga oavsett vilka beslut som tas i Sverige. När vi bygger Skåne Havsvindpark ska vi därför se till att Försvarsmakten får tillgång till infrastruktur till havs som kompenserar för eventuella störningar och som till och med förbättrar förmågan till havs, säger Sebastian Hald Buhl.

– Det är fullt förståeligt att området där vi utvecklar Skåne Havsvindpark också är intressant för Försvarsmakten. Det är något vi respekterar och tar på högsta allvar. Samtidigt behöver vi producera mer el lokalt i Skåne. Som tur är finns det tekniska lösningar som vi har erfarenhet av att ta fram och implementera tillsammans med försvaret. Det är precis det vi har gjort med försvarsmakterna i EU- och NATO-länder som Tyskland, Storbritannien, Polen samt i marknader som Taiwan, säger Jesper Kühn Olesen, projektdirektör för Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Sverige.

Inför en uppdatering av Sveriges havsplaner gav regeringen i februari 2022 nio myndigheter i uppdrag att peka ut områden som, tillsammans med befintliga områden, möjliggör 120 TWh havsbaserad vindkraft. Arbetet samordnades av Energimyndigheten. Havs- och Vattenmyndigheten har fortsatt arbetet med konsekvensanalys och samråd kring de nya förslagen. I december 2024 ska de nya förslagen lämnas till regeringen.

Hur går det för Skåne Havsvindpark?
Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda Ørsteds ansökan, rekommenderade regeringen att ge tillstånd till Skåne Havsvindpark redan i december 2022. Därefter har ansökan också fått ett Natura 2000-tillstånd, vilket betyder att endast regeringens beslut nu återstår.

Ørsted är världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft. Bolaget är majoritetsägt av den danska staten och har planer på att bygga ut upp till 18 GW havsbaserad vindkraft i Sverige.
Fakta om Skåne Havsvindpark

 

  • Skåne Havsvindpark utvecklas 22 km söder om städerna Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).
    Vindkraftsparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW och den kommer ha en årlig produktion på 7 TWh.
  • Ørsted räknar med att investera 25–50 miljarder kronor i byggandet av vindkraftsparken.
  • Beslutet om projektet ligger sedan ett år på regeringens bord – grönt ljus från Sveriges regering behövs för Ørsted ska kunna gå vidare till investeringsbeslut och byggnation.
  • Den havsbaserade vindkraftsparken beräknas vara i drift senast 2030. Enligt Energiforsk, en oberoende forskningsorganisation, skulle två stora havsbaserade vindkraftparker i södra Sverige kunna ge upp till 50% lägre elpriser.
För mer information, kontakta:

Ørsted Corporate Communications
Boris Ajeganoff-Nielsen
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har runt 9000 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2022 uppgick koncernens intäkter till 132,3 miljarder danska kronor (17,8 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.