Ørsted stöttar Katastrofhjälp Fåglar och Vilts arbete med oljesanering längs Blekinges kust

När fartyget Marco Polo gick på grund i Hanöbukten i slutet av oktober läckte giftig tjockolja ut i havet längs Blekingekusten. Frivilliga från Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) och Kustbevakningen arbetar nu för att rädda djur och natur längs kusten. Ørsted, som utvecklar Skåne Havsvindpark söder om Ystad, bidrar med 100.000 kronor till KFV:s viktiga arbete.
Ørsted arbetar konsekvent med att stärka den biologiska mångfalden kring sina vindkraftsprojekt – både i Östersjön och över hela världen. Under november 2023 planerades en utsättning av fem artificiella torskrev tillsammans med Hanö Torskrevsförening. Utsättningen skulle bli ett första försök med syfte att undersöka hur sådana rev kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden till havs. Nu skjuts försöket med torskreven på framtiden på grund av oljespillet i området.

– Vi bidrar till Katastrofhjälp Fåglar och Vilts arbete i Blekinge för att den biologiska mångfalden och minimering av påverkan på miljön är A och O i vårt arbete. Den giftiga oljan som läckts längs Blekinges kust är mycket skadlig för sjöfåglar och andra marina djur. Det är avgörande att näringslivet i området tar sitt ansvar för att skydda djur och natur. Och det gör vi på Ørsted, säger Jesper Kühn Olesen, projektdirektör för Skåne Havsvindpark och Ørsteds övriga havsbaserade vindkraftsparker i Sverige.

Ørsted är världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft. Globalt har Ørsted satt en branschledande ambition om att göra ett nettopositivt bidrag till den biologiska mångfalden. Vad gäller just Skåne Havsvindpark har Ørsted ett omfattande program för att gynna den biologiska mångfalden kring vindkraftsparken på 50 miljoner kronor.

Ørsted deltar i två projekt för att bidra till den biologiska mångfalden i Sverige, nämligen BalticWaters projekt ReCod, som syftar till att stärka torskbeståndet i Österjön genom att kläcka fram och släppa ut cirka 1 - 1,5 miljoner torsklarver årligen. Ørsted deltar även i projektet Hanö Torskrev, som går ut på att placera ut rev tillverkade av spillprodukter från betongindustrin för att stödja torskbeståndet. Tillsammans stöder dessa projekt torsken – en nyckelart för det lokala ekosystemet och ekonomin – under torskens hela livscykel i Östersjön.

Det gör Ørsted i Sverige
Ørsted har sedan 2017 arbetat med att utveckla Skåne Havsvindpark som ska ligga 22 km söder om Trelleborg och stå färdig senast 2030. Länsstyrelsen i Skåne rekommenderade i december 2022 att regeringen ska tillåta byggnationen av havsvindparken som har en produktionskapacitet på 1,5 GW – tillräckligt med fossilfri el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov. Det som saknas för att gå vidare nu är grönt ljus från regeringen.

Utöver sina projekt inom havsbaserad vindkraft bygger Ørsted även Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol, FlagshipONE i Örnsköldsvik, som ska producera grönt fartygsbränsle för sjöfartsindustrin. Anläggningen ska stå färdig år 2025.

Fakta om Skåne Havsvindpark

  • Skåne Havsvindpark utvecklas 22 km söder om städerna Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).
  • Vindkraftsparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW och den kommer ha en årlig produktion på 7 TWh.
  • Ørsted räknar med att investera 25–50 miljarder kronor i byggandet av vindkraftsparken.
  • Beslutet om projektet ligger sedan ett år på regeringens bord – grönt ljus från Sveriges regering behövs för Ørsted ska kunna gå vidare till investeringsbeslut och byggnation.
  • Den havsbaserade vindkraftsparken beräknas vara i drift senast 2030. Enligt Energiforsk, en oberoende forskningsorganisation, skulle en ny stor havsbaserad vindkraftpark i södra Sverige kunna ge upp till 50% lägre elpriser.
För mer information, kontakta:

Ørsted Corporate Communications
Boris Ajeganoff-Nielsen
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har runt 9000 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.