Fördelar och nackdelar med biogas för företag

Funderar du på att byta till förnybar energi från biogas? Det är ett aktivt, grönt val som kommer att minska din verksamhets utsläpp – men finns det några nackdelar du bör känna till? Här beskriver vi fördelar och nackdelar med biogas för företag.
Den största och mest avgörande fördelen med att byta till biogas är för de flesta företag klimatfördelen. Biogas är marknadens mest klimatvänliga gas och ett 100 procent förnybart bränsle. Det innebär att många företag drastiskt minskar sina koldioxidutsläpp när de byter till biogas

Eftersom det inte krävs någon ny utrustning eller annan praktisk förändring att byta, mer än ett biogasavtal, ser många det som ett enkelt sätt att snabbt få en grönare verksamhet. 

Men är det inte dyrare? Och vad innebär det egentligen att från en dag till en annan få biogas?

Kostnadseffektivt och rent

För många företag löser biogasen flera utmaningar samtidigt, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val på flera plan. Först och främst gör biogasen det enklare att följa en långsiktig hållbarhetsstrategi – en avgörande fördel för att kunna uppnå satta miljömål. Forskning visar att biogas kan bidra till alla FN:s 17 miljömålhär kan du läsa mer om hur biogas hjälper ditt företag att följa hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

En annan fördel många företag nämner är att biogas är ett effektivt och driftsäkert bränsle samtidigt som det är rent – den renaste gasen på marknaden – vilket innebär ett minskat behov av underhåll av utrustningen. 

Läs mer om de fem vanligaste anledningarna till varför företag väljer biogas eller hur ledande varumärken har resonerat när de bytt.

Är det inte mycket dyrare med biogas?

En potentiell nackdel med biogas skulle kunna vara att det är dyrare än till exempel naturgas. Men för att förnybar gas inte ska vara mycket dyrare än annan gas har politikerna valt att skattesubventionera den. Det betyder att biogasen som bränsle är skattebefriad, som ett led i att politikerna vill uppmuntra fler att välja förnybart.

Det senaste beslutet om skattebefrielsen fattades hösten 2018 och gäller för närvarande fram till och med år 2020. Vad som händer därefter är inte bestämt än, men vi hoppas förstås att beslutet ska bli detsamma som de senaste gångerna – nämligen att biogasen fortsätter att vara skattebefriad. 

Läs mer om de nuvarande skattereglerna för gas här.

En annan nackdel skulle kunna vara det faktum att du, trots att du köper biogas, fortfarande kan få blandad gas i dina rör. Det är för att ett biogasavtal innebär att ditt företag är med och ökar den totala andelen biogas i hela gasnätet. Ju fler företag som köper biogas, desto mer biogas finns det alltså totalt i gasnätet, på samma sätt som det fungerar med förnybar el. Det ser vi dock som en stor styrka.
 
kontaktperson och kund på möte
Kontakta oss

Är du nyfiken på biogas, eller intresserad av att byta från naturgas till biogas? 

Det är enkelt gjort. Hör av dig till oss, så berättar vi mer.