Fem anledningar till varför biogas är så populärt

Varför väljer så många företag att driva sin verksamhet med energi från biogas? Anledningarna är många, men några tycks viktigare än andra bland svenska företag. Här är fem anledningar till varför biogas är så populärt.
ikon

1. Biogas är marknadens mest klimatvänliga gas

Vill du försäkra dig om att din verksamhet drivs på ett hållbart vis är biogas den mest klimatvänliga gas du kan hitta på marknaden i dag. Öltillverkaren Carlsberg Sverige är ett av många varumärken som insett detta. 2017 valde bryggeriet i Falkenberg att satsa fullt ut på biogas. I och med det kunde man titulera sig Sveriges första koldioxidneutrala bryggeri.

En forskningsrapport från Biogas Research Center i Linköping visade 2016 att biogas kan bidra till FN:s alla 17 hållbarhetsmål. Läs mer om hur du bidrar till målen genom att välja biogas här
ikon

2. Det är kostnadseffektivt och naturligt

Att upprätta och följa en långsiktig hållbarhetsstrategi för sin verksamhet kan kännas svårt och komplext. Då är det tacksamt med alternativ som löser många utmaningar samtidigt, och som gör det enkelt både för en själv och ens kunder att välja klimatvänligt.

För många företag löser biogas just många problem samtidigt. För textilserviceföretaget Berendsen i Arlöv till exempel, som dagligen tvättar rent 15 ton mattor, innebär biogas att man “på ett kostnadseffektivt sätt kan driva en klimatsmart verksamhet”, som företagets miljö- och kvalitetssamordnare Linda-Mari Fridström beskriver det.

Biogasen som energislag är i dagsläget skattebefriad. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skatter på gas 2018 och hur du ansöker om att få tillbaka dina skatter från Skatteverket.
ikon

3. Det kan användas som argument i marknadsföringen

Dagens konsumenter blir allt mer medvetna och förväntar sig att de produkter och tjänster som finns på marknaden ska vara miljövänligt och hållbart producerade. Genom att välja biogas kan du möta denna efterfrågan, något du med fördel kan berätta om i din marknadsföring. 

Produkter och tjänster tillverkade med hjälp av förnybar energi från biogas är något att vara stolt över – det fungerar som ett försäljningsargument. 

John Visser, ägare till restaurang Mando Steakhouse & Bar i Malmö som använder biogas, säger att bytet till förnybar energi “är något vi berättar om i alla våra kanaler – på hemsidan, Facebook och för våra gäster. Sett till vad vi betalar känns det som om vi får flerdubbelt tillbaka.”
ikon

4. Biogas minskar svinn och tar tillvara spill

För de flesta företag är skiftet till biogas något som knappt märks rent praktiskt – de skriver på ett biogasavtal och så är det klart, utan att det behöver installeras någon ny utrustning. Men för en del företag är bytet till biogas en del av ett större skifte till en mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

Vid en sådan omställning kan verksamheten planeras smart så att svinn, spill och rester tas tillvara och omvandlas till biogas. Den egna biogasen kan sedan kompletteras med inköp av biogas från en leverantör. 

Så fungerar det till exempel för Carlsberg Sverige som nämndes ovan. Fram tills idag har 26 procent av bryggeriets el genererats från biogas som i sin tur genererats från bryggeriets egna spillvatten. Resterande 74 procent har varit naturgas som man tillsammans med Ørsted konverterat till biogas.

Faktum är att allt organiskt material kan förvandlas till biogas. 
ikon

5. Det är enkelt att byta till

För dig som har naturgas är det enkelt att byta till biogas. Eftersom biogas levereras via samma nät som naturgas behövs det ingen ny utrustning. Du meddelar bara din leverantör att du vill byta till ett biogasavtal, samt hur mycket biogas du vill ha – eller om du kanske vill gå över till biogas stegvis, genom att blanda upp din naturgas med biogas.

Pehr Carlberg, vd på Svedalahem som tillsammans med Svedala kommun och fastighetsbolaget Svedab numera värmer upp sina bostäder med 100 procent förnybar energi från biogas, säger att: “Ska jag vara helt ärlig har det knappt märkts – det enda vi har behövt göra är att skriva på nya avtal.”

Vill du veta mer?

traktor på ett fält

Biogas - 100 % förnybart

Biogas är den mest klimatvänliga gasen på marknaden – ett helt förnybart biobränsle och en enkel och viktig pusselbit i det större hållbarhetsarbetet.