Så minskar biogas din miljöpåverkan

Tillhör ditt företag den växande skara verksamheter som använder förnybar energi från biogas, eller har du naturgas – men funderar på att byta? Genom att gå över till biogas kan du drastiskt minska din miljöpåverkan och stärka din hållbarhetsprofil. 

Aldrig tidigare har så mycket biogas funnits i det svenska stamnätet och rekordmånga svenska företag väljer nu att byta till biogas. Det gäller inte minst industrin, där vi ser en stark biogastrend. 

Anledningarna till att svenska företag väljer biogas är flera (här har vi listat fem av dem), men främst minskar man sina utsläpp och når därmed enklare sina miljömål – utan att behöva göra avkall på effektiviteten eller behöva installera någon ny utrustning. 

Textilserviceföretaget Berendsen har till exempel minskat sina koldioxidutsläpp med över 3000 ton om året genom att byta från naturgas till biogas – läs mer om hur de tänkte här.

Biogasen har helt enkelt en nyckelroll i att minska miljöpåverkan, sluta kretsloppet och använda energin klokare.

Är det inte dyrare med biogas?

För att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att välja energi från biogas är biogasen i dagsläget skattebefriad, vilket vi ser som mycket positivt. Nuvarande beslut om skattebefrielsen gäller fram till och med år 2020. Läs mer om skattebefrielsen här.


Så minskar biogas din miljöpåverkan – tre sätt:

arrow

1. Minskade utsläpp av växthusgaser

Medan naturgasen släpper ut växthusgaser som motsvarar cirka 80 procent av oljans utsläpp, tillför biogasen inte några utsläpp alls av växthusgaser till atmosfären.

När avfall och restprodukter rötas för att få fram biogas minskar i stället läckaget av metan och lustgas. Rötresten som blir över fungerar i sig bra som växtnäring – ett slags biogödsel – och med det minskar även behovet av handelsgödsel, som har en fossilintensiv tillverkning.

Genom att biogasen ingår i det naturliga kretsloppet är den 100 procent förnybar. Om du har använt naturgas som bränsle och byter till biogas kommer du därmed att minska dina fossila koldioxidutsläpp – för många företag blir det en kraftig minskning.
arrow

2. Bidrar till cirkulär ekonomi

Biogas är mer än ett bränsle – den är ett helt system för cirkulär ekonomi. För att producera biogas används avfall och restprodukter som tas om hand och blir till värdefull energi.

Om restprodukten som blir över vid tillverkningen – biogödsel – används som gödsel innebär det att vi för tillbaka växtnäringen till marken, samtidigt som vi skapar miljövänligt bränsle.

Biogas är alltså ett fint exempel på hur samhällets resurser kan utnyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.
biogas

3. Underlätta för konsumenter att göra hållbara val

Hållbara produkter blir allt mer populära och dagens konsumenter vill i större utsträckning göra medvetna val.

Ju fler som hittar ett hållbart alternativ de är nöjda med, desto bättre för miljön. Detta ser många företag som en stark konkurrensfördel. Läs mer här om några av Sveriges ledande varumärken som väljer biogas.

Exempelvis har chipstillverkaren Estrellas anläggning i Angered minskat sina koldioxidutsläpp med 92 procent genom att byta till biogas. På HK Scans anläggning i Kristianstad växlar man successivt ut gasol mot biogas, och minskar därmed sin klimatpåverkan med 3 200 ton koldioxid per år. 
kontaktperson och kund på möte
Kontakta oss

Är du nyfiken på biogas, eller intresserad av att byta från naturgas till biogas? 

Det är enkelt gjort. Hör av dig till oss, så berättar vi mer.