Så är du med och följer Agenda 2030 - med biogas

Ditt val av energiavtal spelar stor roll. Inte bara vad gäller pris och kvalitet, utan också miljöpåverkan. Som marknadsledande energibolag ser vi till att du bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 genom att välja biogas.

Agenda 2030 är en FN-resolution som innehåller globala mål för att skapa hållbar utveckling. Det sker i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Som energibolag tittar vi på vad vi rent konkret måste göra för att nå målen.

Vad krävs det av oss, och vad krävs det av dig och andra svenska företag för att vi ska lyckas?

För att diskutera detta är vi med i hållbarhetsnätverket CSR Skåne. Hittills i år har vi bland annat fokuserat på två av målen i FN:s Agenda 2030:

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Dessa är just de två mål som Ørsted – och du som kund hos oss – bidrar till allra mest. Vår mission är att skapa en värld som försörjs enbart med förnybar energi. För varje företag som väljer biogas kommer vi närmare det målet.
Agenda 2030
 

 

Det här bidrar vi (och du) med till Agenda 2030

För att kunna agera så kraftfullt som möjligt driver Ørsted 20 olika hållbarhetsprogram som omfattar både miljö, samhälle och ekonomiska strukturer. Vi jobbar främst inom tre prioriterade områden:

 • En värld som försörjs enbart med förnybar energi
  Genom våra lösningar vill vi bidra till att bygga en värld som försörjs enbart med förnybar energi.
 • Möjliggöra hållbar tillväxt
  Vi adresserar de samhällsförändringar som medföljer successiv tillväxt av vår portfölj för förnybar energi.
 • Affärsetik
  Vi håller en hög etisk standard i vår affärspraktik genom att vara ansvarsfulla och transparenta, respektera mänskliga rättigheter samt ha solid styrning och hög integritet.

Här i Sverige fokuserar vi på att hjälpa fler företag att välja energi från biogas för att effektivt minska utsläppen. Vi vet att konsumenterna efterfrågar detta mer än någonsin – de vill ha miljöanpassade produkter och tjänster och föredrar grönare varumärken.

Som kund hos oss i Sverige får du därför hjälp med att:


 • Ställa om från naturgas till biogas
 • Sänka din energiförbrukning
 • Driva en klimatneutral verksamhet

Vill du få rådgivning kring ditt energiavtal, eller är du intresserad av att byta till biogas? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

 

 

LinkedIn

Nu finns vi på LinkedIn!

Följ oss och få veckovis nyheter om prisutvecklingen på gas, inspirerande tips och läsning direkt i ditt flöde

orsted employee

Missa ingenting!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt till din inkorg