Skåne Havsvindpark utpekad som energiområde

Området där Ørsted planerar Skåne Havsvindpark har utpekats som "Energiområde" av Havs- och vattenmyndigheten i granskningsversionen av Sveriges nya havsplaner för Östersjön. Ytterligare Ørsted-parker har också utpekats som energiområde. 

22 kilometer söder om Skånes kust, har Ørsted sedan 2017 utvecklat Skåne Havsvindpark och redan i slutet av 2022 rekommenderade Länsstyrelsen i Skåne Regeringen att godkänna parken. Anläggningen har potential att täcka hälften av Skånes elbehov. Nu har även Havs- och vattenmyndigheten understrukit områdets stora vikt i att bidra till energiproduktion, eftersom området just har utpekats som ett så kallat energiområde i det senaste förslaget till en uppdaterad havsplan för Östersjön. Tidigare har Skåne havsvindpark pekats ut som ett "alternativt utredningsområde för energiutvinning". 

Sebastian Hald Buhl, landschef för Ørsted i Sverige, säger:

– Sedan vi började utveckla Skåne Havsvindpark 2017 har vi vetat, att områden har mycket goda förutsättningar att leverera grön el till Skåne, och det är mycket viktigt att Havs- och vattenmyndigheten nu har kommit fram till samma slutsats och upphöjt området till Energiområde. Ørsted har investerat miljontals kronor i mångåriga miljö- och bottenundersökningar vid Skåne Havsvindpark och därigenom fått alla nödvändiga tillstånd. Vi ser fram emot att snart få grönt ljus från den svenska regeringen så att vi kan ta nästa steg mot att leverera fossilfri el i stor skala till Skåne. 

Området där Skåne Havsvindpark ligger har bedömts vara lämpligt för bottenfasta fundament, samtidigt som miljöpåverkan från energiproduktionen i området bedöms vara låg. Slutligen har Havs- och vattenmyndigheten även bedömt att Försvarsmaktens intressen i området bedöms kunna samexistera med intressen i energiproduktionen, men att särskild hänsyn ska tas till Försvarsmaktens intressen. 

– Ørsted utvecklar havsbaserade vindkraftsparker på tre kontinenter, och vi har branschens ledande erfarenhet i samarbete med försvaret, precis som vi har en pågående dialog med NATO om utbyggnad av havsbaserad vindkraft och säkring av kritisk infrastruktur. Vi tror, att vi genom vår erfarenhet från NATO-länder som Danmark, Storbritannien, Polen och Tyskland, men även från USA och Taiwan, är den rätte partnern för Försvarsmakten, säger Sebastian Hald Buhl.

Förutom Skåne Havsvindpark är flera andra områden, där Ørsted utvecklar havsbaserade vindkraftsparker, också utpekade som "energiområden". Det gäller bland annat Kattegatt, Gävle Öst och Baltic Central. 

Havs- och vattenmyndighetens granskningsversion skickas på remiss för att sedan lämnas över till regeringen för slutligt godkännande. 


Hur går det för Skåne Havsvindpark?

Länsstyrelsen i Skåne län, som fått i uppdrag av regeringen att bereda Ørsteds ansökan,  Sedan dess har ansökan även fått ett Natura 2000-tillstånd, vilket innebär att endast regeringens beslut nu återstår.

Ørsted använder sin 30-åriga erfarenhet av havsbaserad vindkraft i Skåne: Bland annat planerar bolaget att bygga en stor batterianläggning i anslutning till Skåne Havsvindpark och Ørsted kommer att investera en betydande miljonbelopp i initiativ för biologisk mångfald i den havsbaserade vindkraftsparken.

Ørsted är världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft och en långsiktig ägare. Idag har vi byggt 8,9 GW och ytterligare 7,6 GW i byggnation. Bolaget är majoritetsägt av danska staten och har planer på att bygga ut upp till 18 GW havsbaserad vindkraft i Sverige.

Fakta om Skåne havsvindpark


  • Skåne Havsvindpark planeras 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).

  • Vindparkens installerade effekt planeras uppgå till 1,5 GW med en årlig produktion på 7 TWh.

  • Ørsted räknar med att investera 25-50 miljarder kronor i bygget av vindkraftsparken.

  • Beslutet om projektet har legat på regeringens bord i över ett år – det behövs grönt ljus från den svenska regeringen för att Ørsted ska kunna gå vidare med investeringsbeslut och byggande. 
Ørsted Corporate Communications
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.com

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, och rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2024. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har runt 8900 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2023 uppgick koncernens intäkter till 79,3 miljarder danska kronor (10,6 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och X.