Så kan vi sänka Skånes elpriser

Som Sveriges första stora vindkraftspark till havs, kan Skåne Havsvindpark producera grön och billig el till hela södra Sverige

Förnybar energi för en hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp


Skåne Havsvindpark kommer att generera upp till 1,5 GW från förnybara energikällor till ett megawattpris som är väldigt konkurrenskraftigt i jämförelse med annan nybyggd energiproduktion. Faktum är att bara ett enda vindkraftverk kan producera 59,000,000 kWh per år.

  • fördelaktigt för klimatet
  • grön och billig el till skåne
  • fler arbetstillfällen till regionen
  • förnybar energi som stöttar det lokala näringslivet
  • balans i det marina livet

Svenska Kraftnät har nyligen utpekat Skåne som topprioritet för att bygga ut stamnätet och därmed kunna ta emot ny kraftproduktion. En havsbaserad vindkraftspark kan byggas klart på under fem år – från att tillstånden är på plats till att den sista vindturbinen snurrar igång.

Registrera dig för att bli informerad om senaste uppdateringar

Elpriser i Sveriges elområden med och utan havsbaserad vindkraft


Om Sverige ska nå sina energi- och klimatmål utan att bygga havsbaserad vindkraft kan det innebära en svag ökning av det genomsnittliga elpriset i hela Sverige, och en stor ökning av elpriset i söndra Sverige (elområde 3 och 4). Med havsbaserad vindkraft förväntas elpriset i stället minska över tid i hela landet, med små skillnader mellan elområdena.

En historisk möjlighet för svensk industri och skånskt näringsliv


Svenska industriföretag levererar varor och tjänster till Ørsted och är redan med och bygger upp våra havsvindparker runt om i världen. Vi räknar med att investera ytterligare 25-50 miljarder kronor i svensk industri när vi bygger Skåne Havsvindpark.  

Läs mer

360° virtuellt rymdsafari med Christer Fuglesang

Skåne havsvindpark

Skåne Havsvindpark

Utforska ytterligare detaljer och uppdateringar om projektet