Hur fungerar vindkraftverk till havs?


Ta reda på hur en enkel vetenskaplig princip kombineras med spjutspetsteknik för att fånga den naturliga energin i havsbrisen och driva våra hem och företag.

Elektromagnetism: grunderna


Elektrisk energi kan genereras av roterande magneter inuti en spole av ledande tråd. Den stora frågan är hur man skapar rotationen. 

I konventionella kraftverk bränns fossila bränslen som kol, gas och olja för att värma vatten, vilket producerar högtrycksånga som kan driva en turbin och i sin tur en elektrisk generator.

Tyvärr ger detta också upphov till koldioxid och andra skadliga utsläpp, och processen förlitar sig på ändliga resurser som ständigt måste utvinnas från underjorden och transporteras till kraftverket.

I ett vindkraftverk uppnås rotationen genom vindens rena, naturliga och oändliga kraft.

Inuti vindkraftverket


Vindenergin fångas upp genom att den övre delen av turbinen vänds mot vinden, de tre bladen är inställda i exakt rätt vinkel och luftens rörelse förbi dem får dem att rotera. 

Inuti gondolen – den icke-roterande delen högst upp i vindkraftverket – överförs bladens rotation till en drivaxel, ofta via växellåda, för att vrida magneter inuti en trådspole. Detta genererar växelström av el.

Vindkraftsparken som kraftverk


Ett enda vindkraftverk kan generera en effekt på några megawatt (MW). Det är mycket jämfört med den el som behövs för belysningen i ett hem, till exempel. Men det är fortfarande mycket mindre än ångturbinen i ett konventionellt kraftverk. 

Därför byggs vindkraftverk i grupper för att bilda en vindkraftspark. Det kan ses som ett enda stort kraftverk – men ett som inte skapar några utsläpp när det genererar el. 

En havsbaserad vindkraftspark består av många turbiner utspridda över ett stort havsområde. Var och en är fastsatt på ett fundament på havsbotten, med ett torn som sträcker sig upp i luften där bladen kan dra nytta av högre vindhastigheter.

Skicka strömmen i land


Från varje vindturbin skickas el genom kablar nedför tornet och under havsbotten till en havsbaserad transformatorstation. Här omvandlas energin till en högre spänning redo att skickas i land via högspänningskablar. Högre spänning innebär att mindre energi går förlorad vid överföring. 

På land justerar en annan transformatorstation spänningen igen så att elen kan matas in i nätet och distribueras via kraftledningar till de hem och företag som behöver den.

Läs mer om vad som händer när strömmen når land 

Håller bladen snurrande i ett kvarts sekel


En vindkraftspark förväntas vara i kommersiell drift i minst 25 år. Under den här tiden måste den servas och underhållas för att fortsätta fungera optimalt, förhindra fel och åtgärda eventuella problem som uppstår. 

Arbetet utförs av ett team av välutbildade vindturbintekniker. Dessa tekniker använder sin kunskap och de senaste tekniska innovationerna för att se till att allt fungerar som det ska, felsöka tekniska problem när de uppstår och utföra inspektioner. 

Eftersom havsbaserade vindkraftsparker vanligtvis ligger långt från land bor teknikerna ofta på ett service- och driftfartyg – ett flytande personalhotell – i två veckor i taget. Det innebär att de enkelt kan ta sig till de vindkraftverk som behöver deras uppmärksamhet – och ta två veckors välförtjänt ledighet mellan skiften.

Visste du att?

Förutom att skapa arbetstillfällen för turbintekniker genererar havsbaserad vindkraft arbete, möjligheter och ekonomiska fördelar i de lokalsamhällen där den byggs.

Vad gör vi med gamla vindkraftsparker?

När en vindkraftspark så småningom når slutet av sin livslängd blir den antingen avvecklad, förlängd eller uppgraderad.

Om parkens livslängd förlängs fortsätter man att reparera och underhålla de befintliga vindturbinerna under ytterligare år av drift, men om parken avvecklas eller uppgraderas plockar man bort de gamla turbinerna.

Uppgradering innebär att de gamla turbinerna ersätts med de senaste, större och effektivare modellerna, medan avveckling innebär att vindkraftsparken helt demonteras.

I båda fallen måste de gamla turbinerna tas bort. För närvarande kan upp till 95 procent av en vindturbin återvinnas, men de lätta bladen har visat sig vara en utmaning. Under 2021 åtog sig Ørsted att inte skicka fler blad till deponi, utan i stället undersöka alternativ för återanvändning och återvinning.

Återvinning av vindturbiner

I dag kan vi återvinna 85–95 procent av materialet från ett avvecklat vindkraftverk.

Läs mer

Vanliga frågor om havsbaserad vindkraft
 • Hur förvandlar vindkraftverken vind till el?
  När vinden blåser på turbinens blad får det dem att rotera. Rotationen förvandlas till elektricitet med hjälp av principen om elektromagnetism, där magneter roteras inuti en spole av ledande tråd. Den elektriska energin skickas sedan i land via kablar, där den kan användas av hem och företag.
 • Vad används vindkraft till?
  Vindkraft kan användas till allt som behöver el, i hem och på företag, för gatubelysning, kollektivtrafik eller för att ladda elbilar. Den kan också användas för att producera koldioxidneutrala syntetiska bränslen och förnybar vätgas som kan brännas för processer som inte kan elektrifieras. Läs mer om förnybar vätgas på vår globala webbplats.
 • Hur driver vindkraft mitt hem?
  Energin från vindturbinerna leds in i det regionala eller nationella elnätet, tillsammans med elen från andra källor som solcellsparker och konventionella kraftverk. När du använder elen i ditt hem kommer energin genom nätet från den här blandningen av källor. En rotation i ett havsbaserat vindkraftverk av den typ vi installerar på Skipjack Wind 2 genererar tillräckligt med el för att täcka strömförbrukningen i ett typiskt hushåll i cirka 20 timmar.
 • Hur tillförlitlig är vindkraften?
  Havsbaserad vindkraft är mer tillförlitlig än du kanske tror. Vinden blåser mycket jämnare ute till havs, och turbinerna är utformade för att generera kraft även från en mycket lätt bris. I det sällsynta fallet att det verkligen inte finns tillräckligt med vind kan andra kraftkällor som bidrar till nätet kompensera för detta. Inte ens i en framtida värld som går helt på grön energi kommer havsbaserad vindkraft att vara den enda energikällan.
 • Hur ren är vindkraften?
  Havsbaserad vind är mycket ren eftersom den ger ett utsläppsfritt alternativ till fossilbränslebaserad energiproduktion. Vissa engångsutsläpp uppstår vid tillverkning och installation av havsbaserade vindkraftverk. Men under sin livstid släpper en vindkraftspark till havs ut 99 procent mindre koldioxid än kolkraftverk för motsvarande mängd producerad el.
 • Hur mycket energi producerar havsbaserad vindkraft?
  Tekniken för havsbaserad vindkraft har funnits i cirka 30 år nu. Under den tiden har vindkraftverkens kapacitet ökat avsevärt. Det har även antalet vindkraftverk vi kan installera i en vindkraftspark. Som en följd av detta kan en stor, ny, havsbaserad vindkraftspark som byggs i dag producera minst lika mycket energi som ett konventionellt kraftverk.
Sju fakta om havsbaserad vindkraft

Ta reda på fakta

Sanningen om havsbaserad vindkraft, den nya förnybara energikällan på Nordamerikas östkust