“Gasen en nödvändig kraft i energiomställningen”

För en dryg vecka sedan samlades Sveriges gasaktörer för att diskutera gasbranschens roll och ansvar i den hållbara energiomställningen. Målet: 100 procent förnybar gas i det svenska gasnätet till år 2050 – med gemensamma insatser.
Gas är inte bara ett driftsäkert och effektivt bränsle. Det är också en helt nödvändig kraft för att vi ska klara energiomställningen och hållbarhetsmålen i Sverige. Det är branschen enig om.

Vid Gasdagarna 2019, gasbranschens viktigaste årliga mötesplats, diskuterades därför hur Sveriges gasaktörer bäst kan bidra till omställningen. 

Hur ska Sverige lyckas bli utsläppsfritt till år 2050? Vilken roll spelar svenska företags val av gasavtal för omställningen?

Ørsted, som bland annat är aktiva i styrelsen för Energigas Sverige, fanns på plats under Gasdagarna. Så här sammanfattar vi de viktigaste insikterna från evenemanget.

Läs mer: Optimism och goda exempel under förra Gasdagarna

Fler företag väljer biogas de närmaste 15 åren

Ett av de bästa, viktigaste och enklaste sätten att nå målen som lyftes under Gasdagarna är att fler svenska företag byter till biogas. Det gäller inte minst för uppvärmning, transportbränsle och industriproduktion de närmsta 15 åren, konstaterades det.

– Det var mitt starkaste intryck från Gasdagarna. Alla talare var väldigt bestämda kring det, säger Carl-Johan Hultén, senior kundansvarig på Ørsted.

Swedegas, som äger och driver stamnätet för gas i Sverige, berättade även att den svenska sjöfarten nu ställer om till gas. Fartyg kan till exempel tanka flytande naturgas och biogas vid en ny anläggning i Göteborgs hamn.

Läs mer: Företagen – därför väljer vi biogas

Gas viktig för elektrifieringen

En annan pågående samhällsförändring är elektrifieringen. Allt fler samhällsfunktioner börjar nu drivas med el. Även i det sammanhanget blir gasen viktig som energikälla för att generera den energi som behövs.

– Gasen behövs i samband med elektrifieringen för att nå målen för minskade koldioxidutsläpp, säger Brooke Lindell, kundansvarig på Ørsted.

Regeringen utreder behovet av biogas

Just nu pågår en statlig utredning av hur biogasen kan få mer konkurrenskraftiga villkor på den svenska marknaden, eftersom biogas är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen. 

Under Gasdagarna meddelades att regeringens biogasutredare får förlängd tid att ta fram rekommendationen för hur biogas kan få en större roll i omställningen till ett förnybart samhälle. I december 2019 beräknas vi få förslag på nya, långsiktiga riktlinjer för hur produktionen och användningen av biogas kan gynnas genom ytterligare stöd från myndigheterna. Ett gott tecken!

Läs mer: Så ser skattesatserna och skattebefrielsen ut för gas 2019
 
orsted employees

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.

the globe

Ørsted utsett till världens mest hållbara energibolag 2019

Nu står det klart: Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag 2019 – och världens fjärde mest hållbara företag alla kategorier. Vi springer därmed om drygt 7 500 bolag världen över tack vare vårt gedigna arbete med den gröna energiomställningen.
offshore wind

2018 ett grönt rekordår för Ørsted

Rekordstor produktion av förnybar energi och nya förvärv av anläggningar världen över för att kunna öka andelen förnybart ännu mer. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för Ørsted-koncernen 2018 visar en mycket positiv utveckling – tack vare våra modiga och medvetna kunder.