Företagen: Därför väljer vi biogas

Allt fler företag i Sverige väljer att byta till biogas för att få 100 procent förnybar energi till sin verksamhet. Vilka är då de främsta anledningarna till att teckna ett biogasavtal? Så här resonerar företagen själva.

Vi har tidigare skrivit om hur ledande varumärken som Zoégas, Scan, Estrella och Skånemejerier alla valt att byta till förnybar energi i form av biogas. 

Även om det är enkelt att byta – det brukar bara ta några dagar – så föregås beslutet ofta av en intern diskussion kring hållbarhet och framtid för verksamheten. Valet av biogas är ett medvetet val ur miljösynpunkt, men det är också en tydlig markör för var företaget står i förhållande till slutkundernas förväntningar på hållbarhet och samhällsansvar.

Godistillverkaren Scandi Candy som nyligen valt att byta till biogas från Ørsted beskriver till exempel hur företaget nu stärkt sin hållbarhetsprofil. Biogasen ger ett tydligt mervärde till alla deras kundsegment, både grossister och andra tillverkare.

– Det rimmar med hela företagets filosofi. Om man står inför att ta det här steget är det ingenting att tveka över. Verksamheten rullar på precis som vanligt men med ännu bättre hållbarhetsprofil, säger Lars Pålsson, vd och delägare på Scandi Candy. 

Läs mer om Scandi Candy

 

“Inte så kostsamt som man tror”

Tunnbrödstillverkaren LibaBröd i Göteborg har resonerat likadant. De såg hur biogas skulle skänka mervärden på flera nivåer.

− Det finns en risk att företag tror att det är väldigt kostsamt att ”tänka grönt”, men vår övertygelse är att ett ökat miljötänk skapar klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet. Att gå över till biogas är ett väldigt enkelt sätt att ta ett steg i rätt riktning, säger Eliane Fadel, Marketing Manager på LibaBröd.

Läs mer om LibaBröd

 

“Vi får flerdubbelt tillbaka”

För restaurang Mando Steakhouse & Bar i Malmö har valet av biogas även gett ett rent marknadsföringsvärde att kommunicera till restauranggästerna.

– Bytet till förnybar energi är något vi berättat om i alla våra kanaler – på hemsidan, Facebook och för våra gäster, säger John Visser, ägare.

– Sett till vad vi betalar känns det som om vi får flerdubbelt tillbaka. Vi gör både oss själva, våra gäster och miljön en tjänst.

Läs mer om Mando
 

 

orsted employees

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.