2018 ett grönt rekordår för Ørsted

Rekordstor produktion av förnybar energi och nya förvärv av anläggningar världen över för att kunna öka andelen förnybart ännu mer. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för Ørsted-koncernen 2018 visar en mycket positiv utveckling – tack vare våra modiga och medvetna kunder.
Ett skifte till ett mer hållbart samhälle är bara möjligt om vi alla hjälps åt och tror på nya, hållbara alternativ. Att tolka av den utveckling vi ser är detta också precis vad ni kunder vill ha – attraktiva och prisvärda alternativ för att kunna tänka och välja mer klimatvänligt, inte minst när det kommer till era energiavtal.

Det syns i vårt resultat för verksamhetsåret 2018, som på flera sätt är det bästa någonsin. 

Andelen förnybart är nu uppe i 75 procent

När det kommer till energi, som vi på Ørsted både utvinner, producerar och distribuerar, går vår strategi ut på att öka andelen förnybar energi både i vår produktion och i våra kunders energianvändning. 

I Sverige gör vi det genom att hjälpa svenska företag att byta bränsle från naturgas till biogas. På global nivå gör vi det genom att investera i produktion av flera förnybara energislag – vi bygger nya havsbaserade vindkraftsparker, ökar andelen energi från biomassa i våra kraftverk och så vidare. Och strategin fungerar. Världens företag och konsumenter vill ha mer grön energi. 

Att Ørsted är ledande inom den här omställningen syns tydligt i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 som nu har släppts. Bland annat ökade vår produktion av förnybar energi från 64 procent till 75 procent, och intäkterna från havsbaserad vindkraft ökade med 29 procent.

“Ett fantastiskt år med det bästa resultatet någonsin”

Det är med andra ord lönsamt att satsa på grön energi, något vi fortsatt att ta vara på i våra investeringar under 2018.

Vi förvärvade det amerikanska vindkraftsbolaget Lincoln Clean Energy och Deepwater Wind, med flera vindkraftsprojekt längs USA:s östkust, och ökade produktionen av grön energi från biomassa vid våra kraftverk i Avedøre och Skærbæk. Vår produktion av havsbaserad vindkraft i Storbritannien och Tyskland ökade också betydligt.

Vid årets slut hade vi gjort vår bästa nettovinst någonsin som företag.

Nu höjer vi ribban ytterligare

– 2018 var ett fantastiskt år för Ørsted. Vi gjorde våra bästa finansiella resultat någonsin och vår distribution av grön energi för el och uppvärmning fortsatte att öka. På global nivå kommer förnybar energi att öka snabbt de kommande åren. Vi har intagit en bra position för att kunna vara del av den betydelsefulla ökningen, säger Henrik Poulsen, CEO.

Eftersom vi är på god väg att nå vårt mål att 99 procent av energin vi producerar i världen ska vara grön till år 2025, har vi sett över målet igen. Vi har bland annat höjt ambitionen för hur mycket energi vi ska generera från havsbaserad vindkraft, från 11-12 GW till 15 GW.

Dessa framsteg är först och främst tack vare er kunder. Aldrig förr har så många företag i Sverige valt att byta till förnybar energi från biogas och dagens konsumenter efterfrågar allt mer hållbart producerade produkter. 

Ett stort tack till er – vi ser fram emot att fortsätta denna gröna resa tillsammans!
 
ikon

Årsredovisning 2018

Här kan du läsa den fullständiga versionen.

ikon

Hållbarhetsrapport 2018

Här kan du läsa den fullständiga versionen.

orsted employees

Har du frågor om ditt energiavtal eller är du intresserad av att byta till förnybar energi?

Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra tillsammans för dig.