Grön energi med många fördelar

 En havsbaserad vindkraftspark i Skåne kommer att gynna hushåll, natur och arbetsmarknad.

Det finns många fördelar med havsbaserad vindkraft. Förutom att metoden har en väldigt hög pålitlighet, dvs att turbinerna ute till havs kan generera el även när det inte ser ut att blåsa särskilt mycket, tar havsbaserad vindkraft stor hänsyn till den biologiska mångfalden. Våra vindkraftsparker är till och med konstruerade att mildra påverkan på djur och växter i syfte att lämna naturen i ett bättre skick än den var när vi kom. Att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Skåne kommer även att gynna näringslivet och skapa flera nya arbetstillfällen. Pengar kommer att återinvesteras i svenska företag samt möjliggöra Skånes klimatomställning.

En storskalig, modern och beprövad teknologi


Vad är vindkraft och hur fungerar ett vindkraftverk? Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när det inte ser ut att blåsa särskilt mycket. Det är alltså en mycket pålitlig energikälla. Ett enda vindkraftverk kan producera 59,000,000 kWh energi per år och ett enda snurr kan försörja ett svenskt hushåll i nästan ett helt dygn.

~8 %

av tiden blåser för lite

~91 %

av tiden tillräckligt med vind för elproduktion

~1 %

av tiden blåser för mycket

Havsbaserad vindkraft är en storskalig, modern och beprövad teknologi som kan byggas ut och komma i drift precis så snabbt som Skåne behöver den. Genom att skapa ny energiproduktion och generera stora volymer konkurrenskraftig energi över korta överföringsavstånd kommer Skåne Havsvindpark att bli ett avgörande steg mot lägre elpriser. Projektet har potential att stödja en betydande tillväxt i den industriella aktiviteten i hela södra Sverige – samtidigt som det gynnar företag och hushåll.

Projektet kommer att bidra mycket till att möta Skånes mål om 80% förnybar elproduktion år 2030.

Grön el för att bevara biologisk mångfald


En stor fördel med havsbaserad vindkraft är dess minimala påverkan på land. Långt ute i Östersjön, där vinden blåser som mest, kan vindkraftverk generera mest energi. Där skapar vindkraften också mest klimatnytta. En havsvindpark kräver också väldigt lite landbaserad infrastruktur.

Men Skånes vatten är också hem för viktiga marina ekosystem och regionens hav och kuster bidrar ochkså till dess unika natur.

På Ørsted ser vi med stort allvar på hur vi påverkar havet, djur- och växtlivet, och inte minst de människor som nyttjar och gynnas av havet. Vi har byggt upp ett betydande team med våra egna experter som gör omfattande undersökningar av all slags miljöpåverkan som våra vindkraftparker kan tänkas ha.

Vi förbättrar kontinuerligt våra vindkraftparkers utformning för att mildra all påverkan på djur och växter. Vårt mål ligger faktiskt ännu högre än så – våra havsvindparker ska bidra till den biologiska mångfalden. Ørsted är ledande i energibranschen med vårt åtagande att senast 2030 ha en nettopositiv effekt på den biologiska mångfalden i samtliga nya projekt som vi arbetar med, däribland Skåne Havsvindpark. Det betyder att vi ska lämna naturen i ett bättre skick än den var när vi kom.

Den biologiska mångfalden är viktig att bevara för att alla arter har rätt att finnas och för att alla arter är en del av ett ekosystem som vi människor behöver för att kunna producera mat och överleva. Biologisk mångfald behövs även för att säkra vår framtida evolution.

Hur kan 3D-printade korallrev bidra till den biologiska mångfalden?

Ørsted har inlett ett samarbete med WWF Danmark om ett nytt innovativt projekt: vi ska utforska hur 3D-printade korallrev kan bidra till den biologiska mångfalden i Kattegatt. Kattegatt ligger i Östersjön mellan Danmark och Sverige. Där minskar de lokala torskbestånden, vilket hotar känsliga ekosystem i havet.

Ta reda på hur konstgjorda korallrev kan utgöra ett positivt bidrag till den biologiska mångfalden.

Läs mer här

Havsbaserad vindkraft skapar nya typer av jobb i Skåne


Genom att projektera, bygga och driva en havsbaserad vindkraftspark som Skåne Havsvindpark skapar vi direkta och indirekta jobb till allt från byggjobbare, vindkraftstekniker, fartygsoperatörer och hamnarbetare samt till alla de som erbjuder transport, boende och mat för att hålla igång arbetet.

Vi vill ta en aktiv roll i att hjälpa lokalsamhällena att dra nytta av möjligheterna som den havsbaserade vindkraften skapar genom att se till att unga kan utbildas till gröna jobb och ta till sig rätt kompetenser – lokalt. Vi planerar att samarbeta med lokala företag, leverantörer och skolor för att hitta människor med rätt kompetens och utbilda de som vill jobba i den här sektorn.

Tillsammans kan vi se till att Skåne står värd för nästa generationens proffs på havsbaserad vindkraft som drar maximal nytta av framtidens gröna jobb.

En historisk möjlighet för svensk industri och skånskt näringsliv


Havsbaserad vindkraft är en enorm möjlighet för de basindustrier som utgör kärnan i Sveriges ekonomi. Ørsted har redan köpt varor och tjänster för över 5,5 miljarder svenska kronor från stora svenska industriföretag, bland annat ABB, SKF och NKT. Svensk industri är alltså redan med och bygger upp våra havsvindparker runt om i världen. Vi räknar med att investera ytterligare 25-50 miljarder kronor när vi bygger Skåne Havsvindpark.

Skåne Havsvindpark skapar också nya globala affärsmöjligheter efter att den byggts färdigt. När svenska företag får större erfarenhet av att vara en del av den komplexa leveranskedjan till havsbaserad vindkraft kommer de att hitta fler möjligheter för att exportera sina varor och tjänster till den globala havsbaserade vindkraftsmarknaden som växer blixtsnabbt just nu – och kommer att fortsätta växa i kommande decennier.

Ny och grön, elproduktion i Skåne är ett måste för att kommuner och industrin i södra Sverige ska kunna dra nytta av den gröna omställningen. Sveriges och EU:s mål om att bli koldioxidneutralt till år 2050 ställer nya krav på tillverkningsindustrin, forskningen, och leveranskedjor. Med grön el blir klimatomställningen en möjlighet för Skåne.

Skåne havsvindpark

Skåne Havsvindpark

Utforska ytterligare detaljer och uppdateringar om projektet