Bygg ut havsbaserad vindkraft i Skåne

Skåne Havsvindpark, Sveriges första havsvindkraftpark i gigawattskala, kan leverera den stora mängd prisvärd energi som södra Sverige behöver och samtidigt skapa fördelar för klimatet samt varaktiga arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet.


Den havsbaserade vindkraften blir en avgörande faktor för att sänka elpriserna i Skåne i närtid.

Stor ny källa för förnybar energi för södra Sverige – snart

Skåne Havsvindpark kommer att generera upp till 1,5 GW förnybar energi för ett megawattpris som är mycket konkurrenskraftigt jämfört med annan nybyggd energiproduktion. En havsbaserad vindkraftspark kan byggas klart på under fem år – från att tillstånden är på plats till att den sista vindturbinen snurrar igång – och dessutom i balans med det marina livet. Svenska Kraftnät har nyligen utpekat Skåne som topprioritet för att bygga ut stamnät för att kunna ta emot ny kraftproduktion.

Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?


Havsbaserad vindkraft är storskalig, modern och beprövad teknologi som kan byggas ut och komma i drift precis så snabbt som Skåne behöver den. Genom att skapa ny energiproduktion och generera stora volymer konkurrenskraftig energi över korta överföringsavstånd kommer Skåne Havsvindpark att bli ett avgörande steg mot lägre elpriser. Projektet har potential att stödja en betydande tillväxt i den industriella aktiviteten i hela södra Sverige – samtidigt som det gynnar företag och hushåll.

Projektet kommer att bidra mycket till att möta Skånes mål med 80% förnybar elproduktion 2030.


Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut när man tittar ut från kusten.

Läs mer här

Elpriser i Sveriges elområden med och utan havsbaserad vindkraft

Om Sverige ska nå sina energi- och klimatmål utan att bygga havsbaserad vindkraft kan det innebära en svag ökningav det genomsnittliga elpriset i hela Sverige, och en stor ökning av elpriset i söndra Sverige (elområde 3 och 4). Med havsbaserad vindkraft förväntas elpriset i stället minska över tid i hela landet, med små skillnader mellan elområdena.
Källa: Thema

Grön el i harmoni med naturen

En stor fördel med havsbaserad vindkraft är dess minimala påverkan på land. Långt ute i Östersjön, där vinden blåser som mest, kan vindkraftverk generera mest energi. Där skapar vindkraften också mest klimatnytta. En havsvindpark kräver också väldigt lite landbaserad infrastruktur.

Men Skånes vatten är också hem för viktiga marina ekosystem och regionens hav och kuster, vilka bidrar till dess unika natur.

På Ørsted ser vi med stort allvar på hur vi påverkar havet, djur- och växtlivet, och inte minst de människor som nyttjar och gynnas av havet. Vi har byggt upp ett betydande team med våra egna experter som gör omfattande undersökningar av all slags miljöpåverkan som våra vindkraftparker kan tänkas ha.

Vi förbättrar kontinuerligt våra vindkraftparkers utformning för att mildra all påverkan på djur och växter. Vårt mål ligger faktiskt ännu högre än så – våra havsvindparker ska bidra till den biologiska mångfalden. Ørsted är ledande i energibranschen med vårt åtagande att senast 2030 ha en nettopositiv effekt på den biologiska mångfalden i samtliga nya projekt som vi arbetar med, däribland Skåne Havsvindpark. Det betyder att vi ska lämna naturen som helhet i ett bättre skick än den var när vi kom.
 


Hur kan 3D-printade korallrev bidra till den biologiska mångfalden?

Ørsted har inlett ett samarbete med WWF Danmark om ett nytt innovativt projekt: vi ska utforska hur 3D-printade korallrev kan bidra till den biologiska mångfalden i Kattegatt. Kattegatt ligger i Östersjön mellan Danmark och Sverige. Där minskar de lokala torskbestånden, vilket hotar känsliga ekosystem i havet.

Ta reda på hur konstgjorda korallrev kan utgöra ett positivt bidrag till den biologiska mångfalden.

Läs mer här

 

Havsbaserad vindkraft skapar nya typer av jobb i Skåne

Genom att projektera, bygga, och driva en havsbaserad vindkraftpark som Skåne Havsvindpark skapar vi direkta och indirekta jobb till allt från byggjobbare, vindkraftstekniker, fartygsoperatörer och hamnarbetare samt till alla de som erbjuder transport, boende och mat för att hålla igång arbetet.

Vi vill ta en aktiv roll i att hjälpa lokalsamhällena att dra nytta av möjligheterna som den havsbaserade vindkraften skapar genom att se till att unga kan utbildas till gröna jobb och ta till sig rätt kompetenser lokalt. Vi planerar att samarbeta med lokala företag, leverantörer och skolor för att hitta människor med rätt kompetens, ta nya människor till regionen och utbilda de som vill jobba i den här sektorn.

Tillsammans kan vi se till att Skåne står värd för nästa generationens proffs på havsbaserad vindkraft som drar maximal nytta av framtidens gröna jobb.
 
Employees working offshore

En historisk möjlighet för svensk industri och skånskt näringsliv

Havsbaserad vindkraft är en enorm möjlighet för de basindustrier som utgör kärnan i Sveriges ekonomi. Ørsted har redan köpt varor och tjänster för över 5,5 miljarder svenska kronor från stora svenska industriföretag, bland annat ABB, SKF och NKT. Svensk industri är alltså redan med och bygger upp våra havsvindparker runt om i världen. Vi räknar med att investera ytterligare 25-50 miljarder kronor i att bygga projektet Skåne Havsvindpark. 

Skåne Havsvindpark skapar också nya globala affärsmöjligheter efter att den byggts färdigt. När svenska företag får större erfarenhet av att vara en del av den komplexa leveranskedjan till havsbaserad vindkraft kommer de att hitta fler möjligheter för att exportera sina varor och tjänster till den globala havsbaserade vindkraftsmarknaden som växer blixtsnabbt just nu – och kommer att fortsätta växa i kommande decennier. 

Ny och grön, elproduktion i Skåne är ett måste för att kommuner och industrin i södra Sverige ska kunna dra nytta av den gröna omställningen. Sveriges och EU:s mål om att bli koldioxidneutralt till 2050 ställer nya krav på tillverkningsindustrin, forskningen, och leveranskedjor. Med grön el blir klimatomställningen en möjlighet för Skåne.
 
Employees on top of a wind turbine

Grön energi från Ørsted, världens mest erfarna utvecklare av havsvindkraft

Ørsted har över 30 års erfarenhet av att projektera, äga, bygga och driva vindkraftparker och är världens första och största utvecklare av havsbaserad vindkraft.

Sedan vi byggde världens första havsbaserade vindkraftpark i Danmark 1991 har vi utvidgat vår globala portfölj av havsbaserade vindkraftsparker till att omfatta totalt 12 GW landbaserad vindkraft, grön vätgasproduktion, och solenergi i Europa, Nordamerika och Asia-Stillahavsregionen. Det motsvarar 3,7 miljoner hushålls energibehov.

Vi invigde nyligen världens största havsbaserade vindpark, Hornsea 2, i Storbritannien. Skåne Havsvindpark kommer, när den är färdigbyggd, att vara ännu större.

Med 26 havsbaserade vindkraftsprojekt som alla har levererats i tid och inom budget är Ørsted den perfekta partnern för att leverera en havsbaserad vindkraftspark av den här storleken i Skåne – tillsammans med alla fördelar som det kan ge.
 

Skåne havsvindpark

Skåne Havsvindpark

Utforska ytterligare detaljer och uppdateringar om projektet