Biogas

Förnybar energi för medvetna varumärken

Med biogas får du marknadens mest klimatvänliga gas till ett konkurrenskraftigt pris. 

Biogas är ett helt förnybart och klimatneutralt bränsle som är tryggt och enkelt att byta till. 
Det stärker ditt företags klimatprofil och visar att ni ligger i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle.

Fördelar med biogas

  • 100 % förnybart
  • Ger ett klimatvänligt varumärke
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Enkelt att byta till
  • Full volymflexibilitet

Vill du få ett mer klimatvänligt varumärke och samtidigt bidra till en hållbar framtid? 

Att välja energi från biogas är ett enkelt och effektivt sätt att arbeta med hållbarhet, och att hjälpa dina kunder att välja klimatmedvetet. 

En skräddarsydd lösning

Portfolio Management 
Få ett stabilt och förmånligt energipris - låt våra traders bevaka börsen åt dig utifrån din riskprofil.

Kunder som valt biogas

I familjen Olofssons välkända växthus utanför Viken växer inte bara hundratals ton populära tomatsorter, utan även ett intresse för klimatfrågor bland kunderna. Efter många år med naturgas värmer Vikentomater därför numera upp växthusen med biogas – och kan erbjuda helt klimatvänliga tomater.

Enkelt att byta till

När du väljer biogas är du med och bidrar till omställningen från fossil till förnybar energi. Det är en spännande resa som vi gärna gör tillsammans med dig! 

Att ställa om till biogas är enkelt. Eftersom biogas levereras via samma nät som naturgas behöver du ingen ny utrustning – allt fungerar som vanligt. Med våra flexibla biogasavtal kan du själv välja om du vill blanda naturgas och biogas eller om du vill få 100 procent biogas direkt.

Biogasen är i dag skattebefriad. När du köper biogas får du därför tillbaka skatterna av Skatteverket – du ansöker om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst. Via länken nedan hittar du en guide som visar steg för steg hur du går tillväga. 


Förnybart lönar sig

Med energi från biogas gör du inte bara naturen en tjänst genom att markant minska din verksamhets koldioxidutsläpp. Du hjälper också dina kunder att välja klimatmedvetet genom att stå för en hållbar produktion som tar hänsyn till klimat och miljö.

Med biogas kan du på ett kostnadseffektivt sätt driva en klimatsmart verksamhet som erbjuder miljövänliga produkter och tjänster – något vi tycker är värt att marknadsföra. Därför får du som biogaskund hos Ørsted ett diplom som visar att ditt företag har valt biogas. Du får även klistermärken med biogasloggan att sätta upp där dina kunder ser det – en symbol för en klimatvänlig verksamhet.

Vi håller dig uppdaterad om prisutvecklingen på biogas och vilka val som är mest strategiska och lönsamma för dig när det kommer till ditt energiavtal.

Kunder som valt biogas
Enkelt att byta till
Förnybart lönar sig