Berendsen

Berendsen i Arlöv tvättar rent med biogas

Hos textilserviceföretaget Berendsen blir det rent i dubbel bemärkelse. Vid tvätteriet i Arlöv tvättas dagligen 15 ton mattor i enorma tvättmaskiner och torktumlare med luddfilter stora som matbord. Nu drivs processen med biogas, vilket minskar koldioxidutsläppen från anläggningen med flera hundra ton om året.

Anläggningen i Arlöv utanför Malmö är som ett eget kretslopp. Här samlas mattor och moppar in från köpcentrum, butiker, företag och sjukhus för att tvättas rena och sedan skickas tillbaka till kund. Med tvätten kommer smuts i form av oljeprodukter, tungmetaller och mikroplaster som separeras från vattnet i ett eget reningsverk.

Berörda tvätterier hos Berendsen förbrukar omkring 15 000 MWh om året. Genom att byta bränsle från naturgas till 100 procent biogas minskar nu tvätterierna koldioxidutsläppen med totalt över 3 000 ton per år.

Efterfrågas av kunderna
Verksamheten i Arlöv är Svanencertifierad, vilket bland annat innebär att man enbart använder miljömärkt tvättmedel och att man recirkulerar vatten, vilket bidrar till att resursförbrukningen per kilo tvätt kan hållas väldigt låg. Verksamheten är även miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Som marknadsledande aktör har vi ett stort ansvar och det vill vi ta, inte minst för att visa vägen och inspirera andra att tänka likadant.

Sonny Wahlquist, platschef Arlöv, Berendsen

– Eftersom våra kunder allt mer efterfrågar ett ambitiöst miljöarbete är det roligt att vi tar det här steget mot mindre klimatpåverkan. Vi ser en stor fördel för våra kunder i att vi väljer biogas, säger Linda-Mari Fridström, miljö- och kvalitetssamordnare.

“Kostnadseffektivt och naturligt”
För Berendsen har det känts viktigt att välja energi från en leverantör som finns geografiskt nära. Det var bland annat därför valet föll på biogas från Ørsted.
– Sedan finns det många stora fördelar med biogas utöver att det är koldioxidneutralt. Det är ett bränsle som framställs på naturlig väg och ger en rötrest som kan användas som gödningsmedel. Dessutom skapar biogasen kontroll över utsläppen av metan, som är en betydligt värre växthusgas än koldioxid, och ger betydligt lägre utsläpp av miljöskadliga ämnen, förklarar Linda-Mari.
– Genom att använda biogas kan vi på ett kostnadseffektivt sätt driva en klimatsmart verksamhet.

Är du intresserad av att ställa om till biogas?

Läs mer via länken nedan eller kontakta oss på 040 - 627 07 50