Ørsted övertar fullt ägarskap och fattar slutligt investeringsbeslut om FlagshipONE i Örnsköldsvik, Europas största gröna e-metanolprojekt

Ørsted stärker bolagets fokus på den svenska marknaden för grön energi och utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten genom att fatta ett slutligt investeringsbeslut om FlagshipONE och förvärvar därmed resterande 55 % av projektet från den svenska elektrobränsleutvecklaren Liquid Wind AB. 

FlagshipONE i Örnsköldsvik är Europas största gröna e-metanolanläggning med ett slutligt investeringsbeslut. Anläggningen ska producera grön e-metanol som ska bidra till utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten.  Den globala sjöfarten står i dag för cirka 3 % av de globala utsläppen. När FlagshipONE tas i drift 2025 kommer den att producera cirka 50 000 ton e-metanol per år.  

Ørsted tror att Sverige kan bli en nyckelaktör när det gäller att producera gröna sjöfartsbränslen. Detta tack vare landets utmärkta förhållanden för vindkraft, som ger förnybar el, och den goda tillgången till biogen koldioxid för att stödja dessa projekt. Närheten till grön bränsleproduktion kan också bidra till att säkra svensk industris konkurrenskraft i en framtida, grön ekonomi.

Ørsted påbörjar byggandet av FlagshipONE på plats under våren 2023. Projektet kommer att förläggas på det biomassaeldade kraftvärmeverket Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, vilket drivs av Övik Energi. E-metanol från FlagshipONE kommer att produceras med förnybar el och biogen koldioxid som fångas in från Hörneborgsverket. Dessutom kommer FlagshipONE att använda ånga, processvatten och kylvatten från Hörneborgsverket. Överskottsvärme från produktionsprocessen kommer att levereras tillbaka till Övik Energi och integreras i deras fjärrvärmeförsörjning. 

Förutom FlagshipONE-projektet är Ørsted också engagerade i att utveckla storskalig elproduktion till havs i Sverige. Företaget går bland annat vidare med Skåne Havsvindpark med en produktionskapacitet på 1,5 GW. Parken kommer att producera el motsvarande hälften av Skånes nuvarande elförbrukning. 

Mads Nipper, vd för Ørsted, säger:

”Nu mer än någonsin behöver världen nyskapande gröna energiprojekt för att motverka klimatförändringarna, fasa ut fossila bränslen i stor skala för att elektrifiera olika sektorer, och säkra regionalt energioberoende. Ørsted är fast beslutna att leda den gröna omställningen i samhället, och det är precis vad vi gör genom att bygga projekt som FlagshipONE. E-metanol är den bästa lösningen som för närvarande finns tillgänglig för att fasa ut fossila bränslen från svåromställda sektorer som global sjöfart. Med detta första projekt i kommersiell skala kommer Ørsted att bryta ny mark när det gäller att realisera vår branschledande plan för utbyggnad av e-metanolprojekt.”

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind, säger:

”På Liquid Wind är vi glada över att vi har kommit så här långt tillsammans med Ørsted och Övik Energi. Att FlagshipONE blir den största anläggningen i kommersiell skala i Europa är extra spännande. Tillsammans med alla våra partners ’blickar vi framåt’ och skapar grönt elektrobränsle som kommer att minska världens beroende av fossila bränslen.”

Kristina Säfsten, vd för Övik Energi, säger:

”Vi är mycket glada över att detta projekt kommer att förverkligats och välkomnar Ørsted och FlagshipONE till vår anläggning i Örnsköldsvik. Förutom att bli en ny och betydande industrikund till Övik Energi kommer detta att innebära minskade klimatutsläpp. Att kunna bidra till förverkligandet av projektet och därmed stödja gröna initiativ är mycket glädjande.”

Anders Nordstrøm, COO på Ørsted P2X, säger:

”Sverige är en viktig marknad för Ørsted i Europa, både när det gäller e-bränslen och havsbaserad vindkraft. Vi tror att förnybar energi har en nyckelroll att spela för att säkerställa Sveriges industriella konkurrenskraft, och för att Sverige kan bli en leverantör av gröna energilösningar till resten av världen. Vi har bara påbörjat resan med våra projekt som FlagshipONE och Skåne Havsvindpark.

I dag kostar gröna sjöfartsbränslen mer än fossilbaserade alternativ. Branschen behöver stöttande lagstiftning för att stimulera efterfrågan och snabbt främja storskalig produktion och mognad av gröna bränslen. Fram till att rätt utformad lagstiftning är på plats är prissättningen av e-metanol, även från Power-to-X-anläggningar i världsklass som FlagshipONE, föremål för betydande osäkerhet – och storskalig efterfrågan från inköpare av gröna sjöfartsbränslen håller ännu på att utvecklas. Ørsted är redo att leda utvecklingen av Power-to-X-industrin och ta på sig risker under processens gång – bland annat genom att bygga ut strategiska projekt som FlagshipONE – men det finns ett brådskande behov av lagstiftning och ramverk som matchar utvecklarnas och rederiernas ambitioner.  

Därför är det positivt att den svenska regeringen betonar vikten av elektrobränslen och stödjer utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten, som syns i regeringens budget för 2023. Ett annat konkret exempel på senare tid är att Sveriges regering har valt elelektrobränsleinitiativet hos Göteborgs Hamn som kandidat i Green Shipping Challenge, ett internationellt initiativ som lanserades under COP27 i Sharm-el-Sheikh. För att lyckas med den gröna omställningen och ytterligare utveckla Power-to-X-produktionen behövs dock nationella och internationella finansieringsinitiativ som ger operativt stöd för att minska prisgapet mellan gröna och fossila bränslen.

För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Boris Ajeganov
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com 

Om Ørsted
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, finansierar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som har validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted har som mål att leverera en nettopositiv biodiversitetseffekt från alla nya projekt inom förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030. Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har huvudkontor i Danmark och cirka 7 700 anställda, med två kontor i Sverige. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.