Nya skattesatser för energi - detta gäller för 2018

Under 2017 justerades skattesatser och skattebefrielser för olika typer av energi. Varför då, och vad innebär det för dig som köper gas? Här får du veta mer om både helheten och detaljerna. 
I Sverige betalar vi två typer av skatt på energi – energiskatt och koldioxidskatt. Dessa skatter används som styrmedel genom att skapa incitament för energieffektivisering och genom att göra det mer gynnsamt att välja hållbara bränslen. För att följa och svara mot utvecklingen i samhället justeras skatterna regelbundet. År 2015 tog man exempelvis bort skattetaket för de företag som betalade hög koldioxidskatt, för att allt stadigare fokusera på att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att välja förnybar energi. 

Naturgas är en nyckel i energiomställningen

Konkret innebär detta att de företag som använder naturgas inte gynnas skattemässigt på samma sätt som de som väljer helt förnybara bränslen. Detta tycker vi på Ørsted är synd – dels eftersom naturgas är det fossila bränsle som har minst klimatpåverkan, och dels eftersom vi ser att naturgas är ett naturligt steg på vägen bort från fossil energi som kol och olja, till successivt större användning av ett mer klimatvänligt bränsle, exempelvis biogas.  

Under 2018 sker inga stora förändringar i skattesatserna för uppvärmning. 

 
Skattesatser för uppvärmning:

Fr.o.m. år Energiskatt per 1000 m3 Koldioxidskatt
2015: 939 kr 2 409 kr
2016: 935 kr 2 399 kr
2017: 945 kr 2 424 kr
2018: 961 kr 2 465 kr

Även reglerna kring skattenedsättningar för olika användningsområden för naturgas, exempelvis industriell tillverkningsprocess och yrkesmässig växthusodling, förändras. När det gäller energiskatt kvarstår avdraget på 70 procent. Nedsättningen av koldioxidskatten har minskat successivt och är nu nere på noll procent enligt tabellen nedan. För icke-industriell uppvärmning är det även i fortsättningen inget avdrag alls. 


Skatteavdrag för industriell tillverkningsprocess, yrkesmässig växthusodling etc:

Fr.o.m. år Energiskatt Koldioxidskatt
2015: 70% avdrag 40% avdrag
2016: 70% avdrag 20% avdrag
2017: 70% avdrag 20% avdrag
2018: 70 % avdrag 0% avdrag


Skillnaden i kostnad för biogas minskar

Skattebefrielsen för koldioxidskatt på naturgas har nu upphört, men biogas är fortsatt skattebefriat åtminstone hela 2018.

Du som idag köper helt förnybar energi i form av biogas betalar skatterna initialt, men ansöker om återbetalning hos Skatteverket. Väljer du biogas får du alltså ett 100 procent skattebefriat bränsle, vilket vi ser som mycket positivt. 

Att välja förnybar energi är att ta ställning och våga ligga i framkant när det gäller klimatanpassning – och ta viktiga steg på resan mot en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. 

Har du frågor kring din skattesituation eller vill du veta mer om vad det innebär att byta från naturgas till biogas? Det är enkelt och kan göras i precis den takt som passar just er. Ring oss på 040-627 07 50 eller läs mer om biogas och fördelarna med förnybar energi här.

Här hittar du mer information om skattesatserna hos Skatteverket.