Svenskt-danskt samarbete ger säkrare gasleverans

Den 1 april 2019 integrerar Sverige och Danmark sina gasmarknader. Samarbetet förväntas bland annat ge ökad leveranssäkerhet – vilket kommer att gynna dig som köper gas.
Projektet kallas för Joint Balancing Zone (JBZ) och är ett gemensamt initiativ från gasnätsföretagen Swedegas i Sverige och Energinet i Danmark. 

Tillsammans med slutkunder, gasleverantörer, nätägare och myndigheter i båda länderna har de två gasnätsföretagen gjort stora investeringar för att integrera den svenska och danska gasmarknaden. Det innebär att handeln av gas i Sverige och Danmark slås samman. 

Projektet har även varit en förutsättning för att Sverige ska följa EU:s riktlinjer om harmonisering av marknaderna inom unionen.

Gynnar dig som köper gas

Fördelarna med samarbetet är flera – bland annat en ökad leveranssäkerhet av gas samt mer robusta gasnät, vilket kommer gynna dig som slutkund. 

– Detta är en utveckling av den svenska gasmarknaden med slutkunden i fokus, säger Johan Zettergren, vd på Swedegas. 

– Vi vill att det ska vara enkelt och attraktivt att välja gas, inklusive förnybara alternativ, inom såväl industrin och transportsektorn som för hushåll.

Läs mer om projektet hos Swedegas eller projektets egen hemsida.

 


Välj gas från världens mest hållbara energibolag!

Ørsted är prisbelönta för vårt hållbarhetsarbete

orsted employee

Kontakta oss för att få veta mer om biogas till konkurrenskraftigt pris.