Ørsteds största och mest strategiska Power-to-X-investering hittills heter FlagshipONE och ligger i Örnsköldsvik. Projektet har gått över till byggfasen och när det är klart år 2025 kommer det årligen att leverera 50 000 ton e-metanol till den globala sjöfartsindustrin.

FlagshipONE är ett bra exempel på hur Sverige, med sina rikliga vindresurser och ledande skogsindustri, kan bli en av de främsta länderna i Europa när det kommer till produktion av koldioxidfria bränslen. Specifikt kommer FlagshipONE att använda förnybar el för att producera vätgas genom en process som kallas elektrolys. Denna vätgas kommer sedan att syntetiseras med biogent kol, inhämtat från Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, för att producera e-metanol.

Närmare 3% av världens koldioxidutsläpp kommer från sjöfarten, som i dagsläget är nästan helt beroende av fossila bränslen. Naturligtvis innebär detta en enorm möjlighet för produktion av gröna bränslen, eftersom sjöfarten strävar efter att bli klimatneutral.

FlagshipONE är redo att bli Europas största anläggning för produktion av e-metanol, och är bara början på ett nytt industriellt äventyr för Sverige och för Europa.

"We are committed to truly delivering concrete solutions to the complex problems which the world is facing"

Olivia Breese, ansvarig chef för Power-to-X, Ørsted

Ørsted har slagit ihop sig med en grupp ledande företag för att utveckla och bygga FlagshipONE. Ørsted äger nu 100% av projektet, men det utvecklades ursprungligen tillsammans med det svenska företaget Liquid Wind. För byggfasen har Ørsted lagt en beställning på 70 MW elektrolysörkapacitet hos Siemens Energy, tillsammans med kolavskiljningsutrustning från Carbon Clean, och metanolsyntesutrustning från Topsoe.

FlagshipONE är bara början på Ørsteds resa in i e-metanol, eftersom vi också utvecklar det potentiellt 1300 MW Green Fuels för Danmark-projektet i Danmark och 675 MW Project Star på den amerikanska gulfkusten.

 

Vill du lära dig mer om Ørsted och PtX i Sverige?

Skicka din fråga nedan